Dokument & lagar (18 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:991 av Føsker, Ann-Kristin (fp)

Fråga 1997/98:991 av Ann-Kristin Føsker fp till kulturministern om kulturhuvudstadsåret den 7 augusti Kulturhuvudstadsbolagets hanterande av olika frågor har under senaste tiden, i olika medier, diskuterats och utsatts för en hel del kritik. Det har bl.a. handlat om en alldeles för kostsam invigning av kulturhuvudstadsåret,

Inlämnad: 1998-08-07 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1997/98:927 av Karlsson, Ola (m)

Fråga 1997/98:927 av Ola Karlsson m till kulturministern om avgifter för public service-kanaler Regeringen har nu meddelat tillstånd för de programbolag som skall få sända TV digitalt i marknätet. För SVT gäller bl.a. följande: Sändningarna ska kunna tas emot utan villkor om särskild betalning. Detta utesluter inte

Inlämnad: 1998-07-08 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1997/98:926 av Karlsson, Ola (m)

Fråga 1997/98:926 av Ola Karlsson m till kulturministern om SVT och det digitala marknätet Regeringen har nu meddelat tillstånd för de programbolag som skall få sända TV digitalt i marknätet. För SVT gäller bl.a. följande: Sändningarna ska kunna tas emot utan villkor om särskild betalning. Detta utesluter inte avgifter

Inlämnad: 1998-07-08 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1997/98:925 av Karlsson, Ola (m)

Fråga 1997/98:925 av Ola Karlsson m till kulturministern om avgiftsbelagda programkort Regeringen har nu meddelat tillstånd för de programbolag som skall få sända TV digitalt i marknätet. För SVT gäller bl.a. följande: Sändningarna ska kunna tas emot utan villkor om särskild betalning. Detta utesluter inte avgifter

Inlämnad: 1998-07-08 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1997/98:919 av Persson, Bertil (m)

Fråga 1997/98:919 av Bertil Persson m till kulturministern om museer På mina tidigare frågor om tillskapande av ett nationalmuseum för idrott i Malmö har såväl kulturministern som idrottsministern angett att frågan om en museimässig dokumentation av Sveriges största folkrörelse är idrottsrörelsens ensak. Detta är ett

Inlämnad: 1998-07-08 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1997/98:759 av Karlsson, Ola (m)

Fråga 1997/98:759 av Ola Karlsson m till kulturministern om digital TV i marknätet Marknätet är den teknik för digitala TV-sändningar som medger minst antal kanaler och tjänster, det ger inte möjlighet till interaktivitet och det är dyrare än exempelvis satellitsändningar. Möjligheterna till en stark politisk styrning

Inlämnad: 1998-05-15 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1997/98:744 av Persson, Bertil (m)

Fråga 1997/98:744 av Bertil Persson m till kulturministern om nationalmuseum för idrott Idrottsrörelsen är landets största folkrörelse. Dess historia behöver förvisso dokumenteras med en nationell museiinstitution. Landets första idrottsmuseum upprättades i Malmö. Visserligen har riksidrottsförbundet senare bortfört

Inlämnad: 1998-05-14 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1997/98:699 av Føsker, Ann-Kristin (fp)

Fråga 1997/98:699 av Ann-Kristin Føsker fp till arbetsmarknadsministern om datorteken För cirka tre å sedan startades datortek på olika platser i Sverige. Datortekens vara, eller icke vara, har också debatterats vid olika tillfällen. På en del platser fungerar datorteken bra på andra platser mindre bra. Vad som nu diskuteras

Inlämnad: 1998-04-30 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:551 av Føsker, Ann-Kristin (fp)

Fråga 1997/98:551 av Ann-Kristin Føsker fp till kulturministern om fria teatergrupper inom opera och musik Föregående vecka ställde jag en fråga, 1997/98:521, till kulturministern om det varit en medveten satsning att undanhålla de fria teatergrupperna inom opera och musik ur Kulturhuvudstadsårets satsning. Kulturministern

Inlämnad: 1998-03-13 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1997/98:521 av Føsker, Ann-Kristin (fp)

Fråga 1997/98:521 av Ann-Kristin Føsker fp till kulturministern om kulturhuvudstadsåret och de fria teatergrupperna Vid kulturministerns information om kulturhuvudstadsåret i kammaren den 4 december 1997, fick vi veta att Det skall handla om att nå en ny publik, inte bara den redan frälsta. Därför skall man använda

Inlämnad: 1998-03-06 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1997/98:515 av Føsker, Ann-Kristin (fp)

Fråga 1997/98:515 av Ann-Kristin Føsker fp till statsrådet Pierre Schori om iranskt medborgarskap Enligt många utländska medborgarskapslagar medför en medborgares naturalisation i annan stat automatiskt förlust av det tidigare medborgarskapet. Men i vissa länder däribland Iran måste en begäran om befrielse från sitt

Inlämnad: 1998-03-06 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:502 av Persson, Bertil (m)

Fråga 1997/98:502 av Bertil Persson m till kulturministern om skånskt kulturarv Skånes historia är inte Sveriges mer än under de senaste drygt 300 åren. Detta kan vara orsak till det bristande intresse som ägnas de skånska kulturmiljöerna. Ingenting i det rika skånska kulturarvet har av regeringen befunnits värdigt

Inlämnad: 1998-03-03 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1997/98:490 av Karlsson, Ola (m)

Fråga 1997/98:490 av Ola Karlsson m till kulturministern om entreprenörerna inom etermedier I en debattartikel i DN den 22 februari skriver statsministern bl.a. om den nya tekniken och om vikten av fler mindre och medelstora företag. Det är i dessa företag som framtidens arbeten kommer att skapas. Det är dags att ge

Inlämnad: 1998-02-27 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1997/98:274 av Persson, Bertil (m)

Fråga 1997/98:274 av Bertil Persson m till kulturministern om det framtida filmstödet I Sverige produceras varje år ca 30 långfilmer och 120 kortfilmer. Det mesta blir liggande på magasinshyllor. Mycket finns inte ens att tillgå på video. Det samhälleliga stödet uppskattas till sammantaget ca 350 miljoner kronor. Av

Inlämnad: 1997-12-17 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1997/98:103 av Persson, Bertil (m)

Fråga 1997/98:103 av Bertil Persson m till finansministern om projektbidrag De statliga anslagen till den reguljära verksamheten i kommuner, landsting och högskolor minskar successivt. Anslagen till olika projekt minskar däremot sällan, och i en del fall ökar de rent av i reella termer. På fältet kallas dessa anslag

Inlämnad: 1997-11-03 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:65 av Karlsson, Ola (m)

Fråga 1997/98:65 av Ola Karlsson m till inrikesministern om kommunala bolag En omistlig del av den kommunala demokratin är medborgarnas rätt till insyn i och möjlighet att laglighetspröva kommunal verksamhet. Den kommunala sektorn är en betydande del av den totala ekonomin i Sverige. Den sysselsätter cirka en fjärdedel

Inlämnad: 1997-10-16 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:35 av Karlsson, Ola (m)

Fråga 1997/98:35 av Ola Karlsson m till inrikesministern om kommunal näringsverksamhet I tisdagens nummer av Bergslagsposten kan man läsa om hur kommunal näringsverksamhet genom kraftig subventionering konkurrerar på ett osunt sätt med andra näringsidkare. Det handlar om hur ett kommunalt arbetslöshetsprojekt i Lindesberg

Inlämnad: 1997-10-03 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:15 av Karlsson, Ola (m)

Fråga 1997/98:15 av Ola Karlsson m till kulturministern om sändningar via satellit Sveriges Television sänder i dag Kanal 1 och 2 över stolpnätet för svenska TV-tittare. SVT sänder samtidigt samma program över satellit för att våra nordiska grannar skall kunna ta emot och se dessa kanaler. Det är emellertid förbjudet

Inlämnad: 1997-09-22 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)