Dokument & lagar (96 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:1075 av René, Inger (m)

Fråga 1997/98:1075 av Inger René m till justitieministern om hyreslagen och misshandlade kvinnor den 7 september Som lägenhetsinnehavare har man enligt hyreslagen ansvar för att ljud och oväsen från egen lägenhet inte stör grannar och kringboende. Lagen gör inget undantag för icke önskvärda besök. Det kan alltså inträffa

Inlämnad: 1998-09-07 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1073 av Martinger, Jerry (m)

Fråga 1997/98:1073 av Jerry Martinger m till justitieministern om offentlighetsprincipen den 4 september Sverige riskerar för närvarande internationella processer angående den svenska offentlighetsprincipen. Det hävdas bl.a. av USA att Sverige inte följer sina åtaganden enligt TRIPS-avtalet och Bernkonventionen när

Inlämnad: 1998-09-04 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1059 av Linderborg, Tanja (v)

Fråga 1997/98:1059 av Tanja Linderborg v till justitieministern om integritet på arbetsplatsen den 31 augusti Numera arbetar många med datorer på sina arbetsplatser och är uppkopplade till Internet och/eller lokala nätverk. Det finns inga tydliga regler om integritetsskydd för den enskilde vad gäller arbetsgivares

Inlämnad: 1998-09-01 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1030 av Persson, Siw (fp)

Fråga 1997/98:1030 av Siw Persson fp till justitieministern om brottsutvecklingen den 19 augusti Under första halvåret 1998 anmäldes ca 575 200 brott till polisen. Det är en ökning med 2 jämfört med samma period år 1997. Detta innebär att det totala antalet anmälda brott nu ligger på ungefär samma nivå som i början

Inlämnad: 1998-08-19 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1021 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1997/98:1021 av Sten Tolgfors m till finansministern om utvärdering av ekonomiskt stöd den 18 augusti Lärarnas Riksförbund har undersökt om de extra statsbidragen till kommunerna verkligen kommit skolan till nytta. Svaret är nej enligt deras undersökning. 80 av de tillfrågade 400 rektorerna menar att de inte

Inlämnad: 1998-08-18 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1014 av Zetterberg, Eva (v)

Fråga 1997/98:1014 av Eva Zetterberg v till statsministern om PKK-värvningen av barn i Sverige den 13 augusti I de våldsamma nationella, etniska, politiska och andra konflikter som efter det kalla kriget blossat upp i olika delar av världen har det blivit allt vanligare att barn och ungdomar värvas till stridande förband,

Inlämnad: 1998-08-13 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1004 av Fridén, Lennart (m)

Fråga 1997/98:1004 av Lennart Fridén m till justitieministern om klotter den 11 augusti Nyligen har redovisats vilka kostnader per år som belastar kommuner och landsting för åtgärder efter illegalt klotter. Man har kommit fram till att det rör sig om minst en halv miljard kronor. Till detta kommer då allt som man avstår

Inlämnad: 1998-08-11 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:993 av Jonsson, Elver (fp)

Fråga 1997/98:993 av Elver Jonsson fp till justitieministern om gatuvåldet den 7 augusti Många människor drabbas varje dag av våld. Långt fler drabbas än vissa stora sjukdomsgrupper. Enligt iakttagelser på ett storsjukhus innebär det att misshandlade personer är långt fler än många andra stora sjukgrupper. Under helger

Inlämnad: 1998-08-07 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:971 av Weibull Bernström, Peter (m)

Fråga 1997/98:971 av Peter Weibull Bernström m till justitieministern om domstolsorganisationen den 31 juli Domstolskommittén, som haft till uppgift att se över den framtida domstolsorganisationen, innebärande bl.a. att komma med förslag till sammanslagning av tingsrätter samt även tingsrätter med länsrätter, har efter

Inlämnad: 1998-07-31 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:955 av Andersson, Sten (m)

Fråga 1997/98:955 av Sten Andersson m till justitieministern om kommunismen den 23 juli En doktorand har fällts av domstol för att ha arrangerat en nazistföreläsning vid Umeå universitet. Frågan är om domen överensstämmer med FN:s artikel Mänskliga fri- och rättigheter. Artikeln har förvisso inslag av moment 22 då

Inlämnad: 1998-07-23 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:945 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1997/98:945 av Rolf Gunnarsson m till inrikesministern om ny länsgräns den 20 juli Regeringen har den 17 juni 1998 beslutat att skänka bort en bit av Dalarnas län till Gävleborgs län. Det gäller ett ärende som berör byn Lumsheden, Falu kommun. Regeringens beslut får till följd att såväl församlings-kommun- som

Inlämnad: 1998-07-20 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:929 av Lönnroth, Johan (v)

Fråga 1997/98:929 av Johan Lönnroth v till inrikesministern om tvätteriet i Torup den 13 juli På grund av juridiska knivigheter hotas det av landstinget i Halland ägda tvätteriet i Torup, Hylte kommun, av nedläggning. Trots att tvätteriet är modernt, effektivt och klarar sig utmärkt med egna inkomster och kan hålla

Inlämnad: 1998-07-13 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:922 av Åkerhielm, Anna (m)

Fråga 1997/98:922 av Anna Åkerhielm m till justitieministern om tvätteriverksamheten i Malmöhus län I ett uppmärksammat upphandlingsärende rörande tvätteriverksamheten i Malmöhus läns landsting trotsar landstinget öppet länsrättens domslut. Enligt domen är rättsläget klart. Det handlar om en ny upphandling och denna

Inlämnad: 1998-07-08 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:914 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Fråga 1997/98:914 av Yvonne Ruwaida mp till justitieministern om åklagarväsendets arbete med diskrimineringsfall En åklagare i Göteborg får kritik av riksåklagaren för att en anmälan om olaga diskriminering blev liggande så länge att den hann preskriberas. Fallet överlämnades till Åklagarmyndigheten i Göteborg av Diskrimineringsombudsmannen

Inlämnad: 1998-07-08 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:884 av Hägg, Carina (s)

Fråga 1997/98:884 av Carina Hägg s till justitieministern om internationell domstol Konferensen som har kallats den viktigaste på det juridiska området under detta århundrade skall pågå i Rom under fem veckor med ca 4 000 delegater. Trots att frågan om en permanent krigstribunal varit diskuterad under många år ja under

Inlämnad: 1998-06-18 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:873 av Hägg, Carina (s)

Fråga 1997/98:873 av Carina Hägg s till justitieministern om ersättningskostnader för rättegångskostnader Scientologikyrkan säger sig ha lagt ut nära 8 miljoner kronor på att vinna en rättegång i Stockholms tingsrätt. Den som gjort bekantskap med scientologerna och deras advokater förvånas knappast över summans storlek.

Inlämnad: 1998-06-11 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:860 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:860 av Eva Goës mp till miljöministern om miljötillsynen på Länsstyrelsen i Västernorrland Västernorrland är särskilt hårt miljöbelastat sedan lång tid tillbaka, och här krävs särskilt offensiva åtgärder. Den senaste månaden har prover som tagits under 1996 visat på att bottendöden är värre än tidigare

Inlämnad: 1998-06-08 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:848 av Gidblom, Birgitta (s)

Fråga 1997/98:848 av Birgitta Gidblom s till justitieministern om promillegräns till sjöss Alkoholförtäring hör inte ihop med bilkörning, men beträffande trafik till sjöss råder inte samma självklarhet. Fritidsbåtar, både stora och mindre, framförs i allt större hastigheter, och krav på nykterhet till sjöss borde vara

Inlämnad: 1998-06-05 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:845 av Hurtig, Bengt (v)

Fråga 1997/98:845 av Bengt Hurtig v till justitieministern om EU-anknytning till Echelon I Sverige är telefonavlyssning strikt lagreglerad. Polisen ges tillstånd av tingsrätt om misstanke om grova brott föreligger. I en rapport från forskningsorganisationen STOA bedriver USA National Security Agency NSA rutinmässig

Inlämnad: 1998-06-05 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:820 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Fråga 1997/98:820 av Yvonne Ruwaida mp till justitieministern om upphovsrätten I sitt svar på mina frågor 1997/98:701, 702 och 705 om upphovsrätt anför ministern att allmänhetens och forskarnas möjlighet att tillgodose sina behov av information är något som regeringen värnar mycket om. Vidare anför ministern att regeringen

Inlämnad: 1998-06-03 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)