Dokument & lagar (9 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:1021 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1997/98:1021 av Sten Tolgfors m till finansministern om utvärdering av ekonomiskt stöd den 18 augusti Lärarnas Riksförbund har undersökt om de extra statsbidragen till kommunerna verkligen kommit skolan till nytta. Svaret är nej enligt deras undersökning. 80 av de tillfrågade 400 rektorerna menar att de inte

Inlämnad: 1998-08-18 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:945 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1997/98:945 av Rolf Gunnarsson m till inrikesministern om ny länsgräns den 20 juli Regeringen har den 17 juni 1998 beslutat att skänka bort en bit av Dalarnas län till Gävleborgs län. Det gäller ett ärende som berör byn Lumsheden, Falu kommun. Regeringens beslut får till följd att såväl församlings-kommun- som

Inlämnad: 1998-07-20 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:244 av Löfgren, Ulla (m)

Fråga 1997/98:244 av Ulla Löfgren m till inrikesministern om Lantmäteriverket och ansvaret för förrättningsansökningar Den 1 januari 1998 övertar Lantmäteriverket förrättningsansökningar för de vägföreningar som önskar övergå till ny lagstiftning. Övertagandet sker från länsstyrelserna. I tidigare ordning har kostnaderna

Inlämnad: 1997-12-09 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:103 av Persson, Bertil (m)

Fråga 1997/98:103 av Bertil Persson m till finansministern om projektbidrag De statliga anslagen till den reguljära verksamheten i kommuner, landsting och högskolor minskar successivt. Anslagen till olika projekt minskar däremot sällan, och i en del fall ökar de rent av i reella termer. På fältet kallas dessa anslag

Inlämnad: 1997-11-03 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:65 av Karlsson, Ola (m)

Fråga 1997/98:65 av Ola Karlsson m till inrikesministern om kommunala bolag En omistlig del av den kommunala demokratin är medborgarnas rätt till insyn i och möjlighet att laglighetspröva kommunal verksamhet. Den kommunala sektorn är en betydande del av den totala ekonomin i Sverige. Den sysselsätter cirka en fjärdedel

Inlämnad: 1997-10-16 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:46 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1997/98:46 av Sten Tolgfors m till inrikesministern om räntebidragen Jörgen Andersson har sagt att han kan tänka sig att börja behovspröva inte bara räntebidragen utan också ränteavdragen för landets villaägare. Tanken är så undermålig att den knappt har tagits på allvar i debatten, men genom sitt uttalande skapade

Inlämnad: 1997-10-10 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:35 av Karlsson, Ola (m)

Fråga 1997/98:35 av Ola Karlsson m till inrikesministern om kommunal näringsverksamhet I tisdagens nummer av Bergslagsposten kan man läsa om hur kommunal näringsverksamhet genom kraftig subventionering konkurrerar på ett osunt sätt med andra näringsidkare. Det handlar om hur ett kommunalt arbetslöshetsprojekt i Lindesberg

Inlämnad: 1997-10-03 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:12 av Berggren, Inga (m)

Fråga 1997/98:12 av Inga Berggren m till inrikesministern om bostadspolitiska propositionen I dag är det många som frågar sig vad som kommer att hända med bostadskostnaderna. Det handlar om hyresgäster, bostadsrättsinnehavare, egnahemsägare, fastighetsägare, byggare och byggnadsarbetare. Osäkerheten är stor, och regeringens

Inlämnad: 1997-09-19 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:9 av Grauers, Stig (m)

Fråga 1997/98:9 av Stig Grauers m till inrikesministern om ungdomars bosparande Bostadspolitiska kommittén skulle enligt direktiven analysera möjligheten till och kostnaderna för att skapa särskilda stimulanser som ökar ungdomars bosparande. Man skulle också föreslå åtgärder med anledning av detta. Bostadspolitiska

Inlämnad: 1997-09-19 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)