Dokument & lagar (128 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:271 av Hambraeus, Birgitta (c)

Fråga 1997/98:271 av Birgitta Hambraeus c till finansministern om EU-anpassningen av SCB:s statistik Sverige har en världsberömd offentlig statistik, med bearbetade data som är jämförbara lör mycket lång tid. EU vill nu att medlemsländernas statistik skall samordnas. Enligt överdirektör vid Statistiska Centralbyrån,

Inlämnad: 1997-12-17 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1997/98:261 av Daléus, Lennart (c)

Fråga 1997/98:261 av Lennart Daléus c till kommunikationsministern om Tranebergsbron Tranebergsbron i Stockholm är i behov av renovering. Det återstår dock ett antal problem som bör lösas. Bl.a. är finansieringen inte till fullo löst. Då stängningen genomförs den 15 december kommer ca 2 000 tunga fordon som i dag kör

Inlämnad: 1997-12-12 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)

Skriftlig fråga 1997/98:146 av Andersson, Marianne (c)

Fråga 1997/98:146 av Marianne Andersson c till kommunikationsministern om riktnummerområden I medierna hör vi att kommunikationsministern tänker verka för att Skåne skall bli ett enda riktnummerområde, delvis på grund av att Skåne nu är ett enda län. Det borde vara lika viktigt att hela Västra Götaland blir ett riktnummerområde.

Inlämnad: 1997-11-18 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)

Skriftlig fråga 1997/98:145 av Arthur Egervärn, Erik (c)

Fråga 1997/98:145 av Erik Arthur Egervärn c till kommunikationsministern om Telias taxor Telias nya förslag till taxesättning har upprört befolkningen i Jämtlands län då det stundom skapar stor orättvisa. Med anledning av Telias nya förslag till taxesättning blir min fråga till kommunikationsministern: När avser kommunikationsministern föreslå enhetstaxa för Jämtlands län

Inlämnad: 1997-11-18 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)

Skriftlig fråga 1997/98:138 av Daléus, Lennart (c)

Fråga 1997/98:138 av Lennart Daléus c till kommunikationsministern om flygbränsle till Arlanda Transporterna av flygbränsle till Arlanda har diskuterats under en lång följd av år. Miljöproblemen med biltransporter från Stockholm till Arlanda är uppenbara. Också en eventuell transport med tåg har nackdelar. Som ett alternativ

Inlämnad: 1997-11-13 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)

Skriftlig fråga 1997/98:90 av Carlsson, Sivert (c)

Fråga 1997/98:90 av Sivert Carlsson c till jordbruksministern om borttagande av odlingshinder I Kalmar län genereras mer än vart tredje arbetstillfälle ur lantbruket. På Öland mer än 40 Nuvarande regelverk i naturvårdslagstiftningen som berör biotopskyddet i odlingslandskapet ger lantbrukaren mycket begränsade möjligheter

Inlämnad: 1997-10-30 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:80 av Erlandsson, Eskil (c)

Fråga 1997/98:80 av Eskil Erlandsson c till kommunikationsministern om riktnummer och teletaxor Statliga Telia har beslutat att förändra sin prissättning. Fram till nu har det funnits taxa för när-region- och fjärrsamtal. Enligt det nya beslutet kommer taxan för regionsamtal att tas bort. Konsekvensen av detta blir

Inlämnad: 1997-10-23 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)

Skriftlig fråga 1997/98:60 av Carlsson, Sivert (c)

Fråga 1997/98:60 av Sivert Carlsson c till kommunikationsministern om Telias nya taxor I den proposition om översyn av telelagen som i mars detta år överlämnades till riksdagen skrivs bl.a. att ett av de övergripande målen bör vara att Telekommunikationerna skall bidra till regional balansI trafikutskottets betänkande

Inlämnad: 1997-10-15 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)