Dokument & lagar (1 764 träffar)

Skriftlig fråga 2018/19:159 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2018/19:159 Västerås flygplats av Åsa Coenraads M till Statsrådet Tomas Eneroth S I januariöverenskommelsens 73 punkter finns det ett avsnitt som berör flyget, flygets framtid samt flygskatt. En skatt som slår hårt mot Sveriges landsbygd. Hela Sverige måste leva, och för Mälardalen är det av yttersta strategiska

Inlämnad: 2019-02-06 Svarsdatum: 2019-02-13 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:159 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:146 av Magnus Jacobsson (KD)

Fråga 2018/19:146 Längre och tyngre lastbilar samt längre tågset av Magnus Jacobsson KD till Statsrådet Tomas Eneroth S Transportsektorn är en av de sektorer som dras med stora utsläpp av koldioxid. Vi behöver hitta långsiktiga lösningar som gör att transportsektorn inte belastar klimatet på samma sätt som i dag. Redan

Inlämnad: 2019-02-05 Svarsdatum: 2019-02-13 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:146 av Magnus Jacobsson (KD) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:139 av Magnus Jacobsson (KD)

Fråga 2018/19:139 Dalslands förutsättningar för tillväxt av Magnus Jacobsson KD till Statsrådet Tomas Eneroth S Dalsland är ett fantastiskt landskap som ligger strategiskt bra till mellan Östfold, Karlstad och Göteborg. Trots det ser vi att befolkningen i de dalsländska kommunerna minskar, och vi ser att utbildningsnivån

Inlämnad: 2019-02-05 Svarsdatum: 2019-02-13 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:139 av Magnus Jacobsson (KD) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:138 av Magnus Jacobsson (KD)

Fråga 2018/19:138 Byggandet av Österleden av Magnus Jacobsson KD till Statsrådet Tomas Eneroth S Stockholm är en av Europas snabbast växande regioner. Det är positivt, men det förpliktar. Om Stockholm ska ha en väl fungerande infrastruktur är det viktigt att man satsar både på spårbunden och på bilbunden trafik. Det är

Inlämnad: 2019-02-05 Svarsdatum: 2019-02-13 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:138 av Magnus Jacobsson (KD) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:137 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2018/19:137 Fusk med mätarställningar av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Statsrådet Tomas Eneroth S Bedrägeri med mätarställningen, även känt som skruvad mätarställninghar under januari i år fått stor uppmärksamhet. TV4-nyheterna har gjort en granskning tillsammans med bland annat biluppgifter.se där man med

Inlämnad: 2019-02-04 Svarsdatum: 2019-02-13 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:137 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:135 av Pål Jonson (M)

Fråga 2018/19:135 Stomnätskorridor för EU:s transeuropeiska transportnät Tem-T Stockholm-Oslo av Pål Jonson M till Statsrådet Tomas Eneroth S Stråket StockholmOslo är Nordens folkrikaste korridor och innefattar ett femtiotal kommuner och närmare 3,4 miljoner människor. Resandet mellan framför allt noderna Stockholm och

Inlämnad: 2019-02-04 Svarsdatum: 2019-02-13 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:135 av Pål Jonson (M) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:125 av Jessica Rosencrantz (M)

Fråga 2018/19:125 Differentierade parkeringsavgifter av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Tomas Eneroth S Vikten av miljö- och klimatfrågan kan inte understrykas nog. Det blir därför allt viktigare med en bred palett av innovativa lösningar som uppmuntrar människor till beteende- och konsumtionsförändringar. För att

Inlämnad: 2019-02-04 Svarsdatum: 2019-02-13 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:125 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:124 av Jessica Rosencrantz (M)

Fråga 2018/19:124 Definition av bilpooler av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Tomas Eneroth S Ett ökat bildelande i Sverige har potential att minska och effektivisera bilresandet. Det är en utveckling som är positiv för både miljön och samhällsplaneringen i stort och som även ligger väl i linje med den ökade delningsekonomi

Inlämnad: 2019-02-04 Svarsdatum: 2019-02-13 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:124 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 105 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:95 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2018/19:95 Transportstyrelsens föreskrifter för cruisingtillstånd av Cecilia Widegren M till Statsrådet Tomas Eneroth S Redan nu måste Sveriges motorentusiaster planera för vårsolens cruising. Det har sin orsak i Transportsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tävling och uppvisning med motordrivna fordon

Inlämnad: 2019-01-31 Svarsdatum: 2019-02-13 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:95 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:86 av Lars Beckman (M)

Fråga 2018/19:86 Ostkustbanan av Lars Beckman M till Statsrådet Tomas Eneroth S Ostkustbanan norr om Dalälven har Sveriges längsta sträcka för enkelspår. Det orsakar stora kapacitetsproblem för järnvägen till och från norra Sverige. Det är en viktig järnvägssträcka för både gods- och persontrafik. I regeringsförklaringen

Inlämnad: 2019-01-31 Svarsdatum: 2019-02-06 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:86 av Lars Beckman (M) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:73 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2018/19:73 Farledsavgifterna av Sten Bergheden M till Statsrådet Tomas Eneroth S Sjöfarten är viktig för Sveriges industrier, jobb och tillväxt. Sverige är ett stort och glesbefolkat land med långa transporter som kräver fungerande vägtransporter, järnvägstransporter, flygtransporter och sjöfart. Det är viktigt

Inlämnad: 2019-01-30 Svarsdatum: 2019-02-06 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:73 av Sten Bergheden (M) (pdf, 84 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:68 av Jens Holm (V)

Fråga 2018/19:68 Fusk med mätarställningen i bilar av Jens Holm V till Statsrådet Tomas Eneroth S TV4 har nyligen avslöjat att mätarställningen i tusentals bilar i Sverige har manipulerats. Genom att backa tillbaka kilometermätaren i fordonet kan bilen framstå som att ha kört färre mil och rendera ett högre andrahandsvärde

Inlämnad: 2019-01-30 Svarsdatum: 2019-02-06 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:68 av Jens Holm (V) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:67 av Anders Åkesson (C)

Fråga 2018/19:67 Den enskildes skydd mot att drabbas av manipulerade vägmätare av Anders Åkesson C till Statsrådet Tomas Eneroth S I massmedierna rapporteras om möjligheten att manipulera vägmätaren på fordon i Sverige. Så många som 114 000 bilar och 25 000 lastbilar som är besiktigade efter 2014 uppges ha en mätarställning

Inlämnad: 2019-01-30 Svarsdatum: 2019-02-06 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:67 av Anders Åkesson (C) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:62 av Anders Åkesson (C)

Fråga 2018/19:62 Transportstyrelsens stopp i fråga om ny fordonsteknik av Anders Åkesson C till Statsrådet Tomas Eneroth S Teslas system kan inte godkännas med nuvarande lagstiftningMed de orden arbetar den svenska myndigheten Transportstyrelsen för att stoppa försäljning av Tesla i sex månader. Det företaget Tesla gör,

Inlämnad: 2019-01-29 Svarsdatum: 2019-02-06 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:62 av Anders Åkesson (C) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:49 av Jörgen Berglund (M)

Fråga 2018/19:49 Nya Ostkustbanan av Jörgen Berglund M till Statsrådet Tomas Eneroth S Längs Ostkustbanan mellan Sundsvall och Gävle finns i dag en mycket begränsad möjlighet att öka antalet gods- och persontransporter, trots att efterfrågan finns. På den enkelspåriga delen SundsvallGävle går det relativt tät trafik med

Inlämnad: 2019-01-28 Svarsdatum: 2019-02-06 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:49 av Jörgen Berglund (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:35 av Magnus Jacobsson (KD)

Fråga 2018/19:35 Utbyggnad av Bohusbanan GöteborgUddevalla av Magnus Jacobsson KD till Statsrådet Tomas Eneroth S E6 är en av Sveriges tyngst trafikerade vägar. Svinesundsbron är den bro där flest fordon passerar varje dygn. Många av dessa fordon är lastbilar som transporterar gods mellan Norge och kontinenten. Om vi

Inlämnad: 2019-01-25 Svarsdatum: 2019-02-06 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:35 av Magnus Jacobsson (KD) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:32 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2018/19:32 Utbyggnad av E18 av Åsa Coenraads M till Statsrådet Tomas Eneroth S Regeringen har via januariöverenskommelsen aviserat att man avser att genomföra den infrastrukturplan som finns för 20182029 samt satsningar på höghastighetsbanor. Denna plan fastställer att Trafikverket planerar för en framtida utbyggnad

Inlämnad: 2019-01-25 Svarsdatum: 2019-02-06 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:32 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:27 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2018/19:27 Kostnadsexplosionen för svensk sjöfart av Cecilia Widegren M till Statsrådet Tomas Eneroth S Sjöfarten är en av de mest energieffektiva transportformerna, inte minst med tanke på att den har en liten negativ påverkan när det till exempel gäller buller och trängsel. Till havs, via sjöar och älvar, är sjöfarten

Inlämnad: 2019-01-24 Svarsdatum: 2019-02-06 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:27 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:22 av Erik Ottoson (M)

Fråga 2018/19:22 Ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafiken av Erik Ottoson M till Statsrådet Tomas Eneroth S Den 21 januari 2019 presenterade statsministern sin regeringsförklaring för kammaren. Statsministern nämnde då att ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafiken skulle införas. Mot bakgrund av detta

Inlämnad: 2019-01-24 Svarsdatum: 2019-02-06 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:22 av Erik Ottoson (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:12 av Johan Andersson (S)

Fråga 2018/19:12 Förenklade betalningsrutiner för broavgifter av Johan Andersson S till Statsrådet Tomas Eneroth S Med dagens teknik finns det tekniska möjligheter att underlätta för trafikanter att smidigt kunna betala sina fakturor för exempelvis broavgifter. Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

Inlämnad: 2019-01-23 Svarsdatum: 2019-01-30 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2018/19:12 av Johan Andersson (S) (pdf, 76 kB)