Dokument & lagar (3 089 träffar)

Interpellation 2016/17:275 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:275 Swedavia och Umeå flygplats av Edward Riedl M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Det statligt ägda Swedavia vill fjärrstyra flygtrafikledningen på Umeå flygplats från Arlanda. Det innebär att statliga jobb i Umeå kommer att flyttas ned till Stockholm. Precis tvärtemot det

Inlämnad: 2017-01-26 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:275 av Edward Riedl (M) (pdf, 69 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Swedavia och Umeå flygplats

Interpellation 2016/17:274 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:274 Statliga jobb i Umeå av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Teknikutvecklingen i flygsektorn och utvecklingen av fjärrstyrda flygledartorn kommer att påverka antalet jobb inom branschen. Att utvecklingen går framåt och nya tekniker för säkerhet och effektivitet utvecklas är inte

Inlämnad: 2017-01-26 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:274 av Edward Riedl (M) (pdf, 66 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Statliga jobb i Umeå

Interpellation 2016/17:273 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:273 Ny teknik för flygledartorn av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Den teknologiska utvecklingen inom flygsektorn har under de senaste åren varit fantastisk. Utvecklingen gällande säkerhet samt nya och mer effektiva flygrutter har gjort att resandet har blivit både säkrare och mer

Inlämnad: 2017-01-26 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:273 av Edward Riedl (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ny teknik för flygledartorn

Interpellation 2016/17:272 av Saila Quicklund (M)

Interpellation 2016/17:272 Mer idrott av Saila Quicklund M till Statsrådet Gabriel Wikström S Riksidrottsförbundet presenterade den 26 januari sitt intressepolitiska program. I programmet lyfter man fram vikten av ett helt liv med idrott och rörelse i syfte att stärka folkhälsan. I sitt program lyfter man fram förslag

Inlämnad: 2017-01-31 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2016/17:272 av Saila Quicklund (M) (pdf, 62 kB)

Interpellation 2016/17:263 av Erik Andersson (M)

Interpellation 2016/17:263 Flickors jämställdhet av Erik Andersson M till Statsrådet Åsa Regnér S Att slå vakt om jämställdhet och den enskildes frihet är avgörande för att Sverige ska vara ett land som håller ihop. Därför är det självklart att politiken tydligt ska slå vakt om dessa värden. Nyligen slog Europadomstolen

Inlämnad: 2017-01-26 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2016/17:263 av Erik Andersson (M) (pdf, 75 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Flickors jämställdhet

Interpellation 2016/17:252 av Nina Lundström (L)

Interpellation 2016/17:252 OPS och infrastruktursatsningar av Nina Lundström L till Statsrådet Anna Johansson S I propositionen Infrastruktur för framtiden innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling slog regeringen fast att utveckling av viss infrastruktur ska ske i den takt ekonomin tillåter.

Inlämnad: 2017-01-23 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:252 av Nina Lundström (L) (pdf, 95 kB)

Interpellation 2016/17:251 av Nina Lundström (L)

Interpellation 2016/17:251 Dubbdäcksavgift av Nina Lundström L till Statsrådet Anna Johansson S Avåkningar, kollisioner och stopp i trafiken har varit återkommande problem när vinterns ishalka och snökanoner slagit till. Framkomligheten på vägarna har påverkats och förutom stopp i trafiken har personskador inträffat.

Inlämnad: 2017-01-23 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:251 av Nina Lundström (L) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2016/17:249 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2016/17:249 Höghastighetståg av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S Trots att Trafikverkets egna bedömningar gör gällande att regeringens planer på höghastighetståg är mycket olönsamma och skulle resultera i en samhällsekonomisk förlust på ungefär 250 miljarder kronor finns inga tecken på att

Inlämnad: 2017-01-24 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:249 av Erik Ottoson (M) (pdf, 74 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Höghastighetståg

Interpellation 2016/17:177 av Ola Johansson (C)

Interpellation 2016/17:177 Dubbelspåret genom Varberg av Ola Johansson C till Statsrådet Anna Johansson S Trafikverket varnar nu för att dubbelspåret på Västkustbanan genom Varberg kommer att bli 1 miljard kronor dyrare. Ett sådant budskap ställer allting på ända, och det är plötsligt oklart huruvida det någonsin går

Inlämnad: 2016-12-05 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:177 av Ola Johansson (C) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Dubbelspåret genom Varberg

Interpellation 2016/17:176 av Staffan Danielsson (C)

Interpellation 2016/17:176 Förbifart Söderköping av Staffan Danielsson C till Statsrådet Anna Johansson S Någon mil söder om Norrköping passerar Europaväg 22 genom Söderköping och över Göta kanal. Vägen är starkt trafikerad. På grund av många trafikljus genom staden, och de många broöppningarna sommartid, uppstår ofta

Inlämnad: 2016-12-01 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:176 av Staffan Danielsson (C) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Förbifart Söderköping

Interpellation 2016/17:154 av Jörgen Warborn (M)

Interpellation 2016/17:154 Varbergstunneln av Jörgen Warborn M till Statsrådet Anna Johansson S Staten har, genom Trafikverket, ingått ett avtal med Varbergs kommun, Region Halland och Jernhusen för att Västkustbanan ska kunna läggas i tunnel under Varberg. Syftet med detta är att ytterligare en sträcka på Västkustbanan

Inlämnad: 2016-11-23 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:154 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 75 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Varbergstunneln

Interpellation 2016/17:147 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Interpellation 2016/17:147 Ungdomsförbundens plats i skolan av Jesper Skalberg Karlsson M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Skolan är en viktig arena när Sveriges unga ska forma sin världsbild och lära sig om det demokratiska samhället. Tidigare har skolan också varit en naturlig tummelplats för politiska idéer,

Inlämnad: 2016-11-23 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2016/17:147 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ungdomsförbundens plats i skolan

Interpellation 2016/17:145 av Jens Holm (V)

Interpellation 2016/17:145 Åtgärder för att minska flygets utsläpp av Jens Holm V till Statsrådet Isabella Lövin MP Utsläppen från den internationella flygsektorn är troligen de snabbast växande utsläppen i världen räknat per sektor. Sedan 1990 har de ökat med mer än 70 procent. Hade flygsektorn varit ett land hade det

Inlämnad: 2016-11-23 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:145 av Jens Holm (V) (pdf, 83 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder för att minska flygets utsläpp

Interpellation 2016/17:130 av Emma Wallrup (V)

Interpellation 2016/17:130 Underhållsbristen på järnvägen av Emma Wallrup V till Statsrådet Anna Johansson S Sveriges järnvägar är av stor betydelse i ett avlångt land som Sverige. Satsningarna på järnvägen är viktig för klimatomställningen. Regeringen och Vänsterpartiet har tillfört ökade medel till järnvägsunderhåll

Inlämnad: 2016-11-16 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:130 av Emma Wallrup (V) (pdf, 82 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Underhållsbristen på järnvägen

Interpellation 2016/17:125 av Nina Lundström (L)

Interpellation 2016/17:125 Införandet av signalsystemet ERTMS av Nina Lundström L till Statsrådet Anna Johansson S Den 11 oktober 2016 överlämnade regeringen propositionen Infrastruktur för framtiden Innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling prop. 2016/17:21 till riksdagen, med förslag

Inlämnad: 2016-11-14 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:125 av Nina Lundström (L) (pdf, 99 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Införandet av signalsystemet ERTMS

Interpellation 2016/17:124 av Nina Lundström (L)

Interpellation 2016/17:124 Åtgärder för cykling av Nina Lundström L till Statsrådet Anna Johansson S Att cykla är klimatsmart. Cyklister minskar annan trafikträngsel i städer och påverkar luftkvaliteten positivt. Cyklister möter många utmaningar sommar som vinter. Trafikrytm, trängsel, osäkerhet, vägvisning och många

Inlämnad: 2016-11-14 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:124 av Nina Lundström (L) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder för cykling

Interpellation 2016/17:116 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Interpellation 2016/17:116 En fossilfri fordonsflotta av Jesper Skalberg Karlsson M till Statsrådet Anna Johansson S Sverige är ett grönt föregångsland. Det säkerställs med skogen som grundpelare för den biobaserade ekonomin, en industri som tar ansvar för att minska sina utsläpp och innovativa företag som exporterar

Inlämnad: 2016-11-11 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:116 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: En fossilfri fordonsflotta

Interpellation 2016/17:94 av Boriana Åberg (M)

Interpellation 2016/17:94 Språkkrav på svenskflaggade passagerarfartyg av Boriana Åberg M till Statsrådet Anna Johansson S Kravet på att behärska något av de skandinaviska språken stänger ute en betydande del av befolkningen från arbete inom sjöfarten. Enligt EU-direktivet 1999/35/EG ska besättningen på ett fartyg kunna

Inlämnad: 2016-10-28 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:94 av Boriana Åberg (M) (pdf, 86 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Språkkrav på svenskflaggade passagerarfartyg

Interpellation 2016/17:77 av Jan Ericson (M)

Interpellation 2016/17:77 Järnvägsplanerna för sträckan MölnlyckeBollebygd av Jan Ericson M till Statsrådet Anna Johansson S Uppgifterna i medierna, som citerar statsrådet Anna Johansson från ett möte med Västsvenska handelskammaren den 18 oktober, är oroande. Ministern ska ha lämnat beskedet att den redan beslutade järnvägsbyggnationen

Inlämnad: 2016-10-21 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:77 av Jan Ericson (M) (pdf, 88 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Järnvägsplanerna för sträckan Mölnlycke-Bollebygd

Interpellation 2016/17:53 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:53 Finansiering av Norrbotniabanan av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Trots att regeringen lovat att byggandet av Norrbotniabanan ska inledas senast 2018 öronmärks inga medel till projektet i infrastrukturpropositionen, som offentliggjordes tidigare i veckan. Trafikverket har meddelat

Inlämnad: 2016-10-13 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:53 av Edward Riedl (M) (pdf, 66 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Finansiering av Norrbotniabanan