Dokument & lagar (111 träffar)

Interpellation 2015/16:735 av Michael Svensson (M)

Interpellation 2015/16:735 Hemmasittare av Michael Svensson M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP År 2010 undersökte Skolverket långvarig skolfrånvaro och kom fram till att 1 650 elever hade varit helt frånvarande i minst en månad i sträck under det föregående läsåret. Det ska tilläggas att detta bara gällde ogiltig

Inlämnad: 2016-06-15 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2015/16:735 av Michael Svensson (M) (pdf, 74 kB)

Interpellation 2015/16:700 av Maria Weimer (L)

Interpellation 2015/16:700 Gasledningen Nordstream 2 av Maria Weimer L till Statsrådet Isabella Lövin MP Det ryska energibolaget Gazprom planerar för ytterligare en gasledning i Östersjön, Nordstream II. Det är oroande utifrån flera aspekter både säkerhetspolitiskt och energipolitiskt. Det är också djupt oroande utifrån

Inlämnad: 2016-05-30 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Interpellation 2015/16:700 av Maria Weimer (L) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Gasledningen Nordstream 2

Interpellation 2015/16:691 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Interpellation 2015/16:691 Svensk klimatpolitik av Cecilie Tenfjord-Toftby M till Miljöminister Karolina Skog MP Karolina Skog har fått statsministerns tydliga uppdrag att verka för en bättre miljö- och klimatpolitik. En viktig del i detta är att minska utsläppen av växthusgaser. Finanspolitiska rådet skriver sin finanspolitiska

Inlämnad: 2016-05-26 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Interpellation 2015/16:691 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2015/16:690 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellation 2015/16:690 Finanspolitiska rådets granskning av klimatpolitiken av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Statsrådet Isabella Lövin MP För några veckor sedan presenterade regeringens finanspolitiska råd sin årliga rapport. I rapporten fanns den här gången ett helt kapitel där svensk klimatpolitik granskas och

Inlämnad: 2016-05-27 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Interpellation 2015/16:690 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Finanspolitiska rådets granskning av klimatpolitiken

Interpellation 2015/16:669 av Hans Linde (V)

Interpellation 2015/16:669 Det privata näringslivets roll i svensk utvecklingspolitik av Hans Linde V till Statsrådet Isabella Lövin MP Den borgerliga regeringen, anförd av Gunilla Carlsson och Hillevi Engström, hade en tydlig ambition att öka den privata sektorns roll inom biståndet. Insatserna för näringslivssamverkan

Inlämnad: 2016-05-19 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Interpellation 2015/16:669 av Hans Linde (V) (pdf, 124 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Det privata näringslivets roll i svensk utvecklingspolitik

Interpellation 2015/16:668 av Hans Linde (V)

Interpellation 2015/16:668 Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i svensk utvecklingspolitik av Hans Linde V till Statsrådet Isabella Lövin MP Över stora delar av jorden möter människor, oavsett kön, inskränkningar i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter SRHR225 miljoner kvinnor och flickor saknar tillgång

Inlämnad: 2016-05-19 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Interpellation 2015/16:668 av Hans Linde (V) (pdf, 106 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i svensk utvecklingspolitik

Interpellation 2015/16:613 av Erik Bengtzboe (M)

Interpellation 2015/16:613 Utökad undervisningstid i den svenska skolan av Erik Bengtzboe M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Det finns i svensk politik en bred uppslutning kring värdet av en skola som ger alla elever förutsättningarna att få en bra start på livet. Goda intentioner till trots har skolresultaten

Inlämnad: 2016-04-29 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2015/16:613 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 67 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Utökad undervisningstid i den svenska skolan

Interpellation 2015/16:610 av Erik Bengtzboe (M)

Interpellation 2015/16:610 Utökad matematikundervisning av Erik Bengtzboe M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Det finns i svensk politik en bred uppslutning kring värdet av en skola som ger alla elever förutsättningarna att få en bra start på livet. Goda intentioner till trots har skolresultaten för svenska

Inlämnad: 2016-04-29 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2015/16:610 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Utökad matematikundervisning

Interpellation 2015/16:597 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2015/16:597 Digitala verktyg till nyanlända elever av Maria Stockhaus M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Den stora mängd nyanlända elever som nu förväntas komma till Sverige innebär stora utmaningar för de skolor som tar emot dessa elever. I vissa skolor är så många som 30 procent av eleverna

Inlämnad: 2016-04-26 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2015/16:597 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Digitala verktyg till nyanlända elever

Interpellation 2015/16:596 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2015/16:596 Samverkan för bästa skola av Maria Stockhaus M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Samverkan för bästa skola och det kunskapskontrakt som Moderaterna länge haft som förslag har många likheter. Det handlar om att rikta resurser till skolor och huvudmän som har stora utmaningar. Vi har

Inlämnad: 2016-04-26 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2015/16:596 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Samverkan för bästa skola

Interpellation 2015/16:563 av Robert Hannah (L)

Interpellation 2015/16:563 Minoriteternas överlevnad i Irak av Robert Hannah L till Statsrådet Isabella Lövin MP FN:s särskilda rapportör för minoriteters rättigheter, Rita Izsák-Ndiaye, har nyligen kommit med slutsatser om Iraks minoriteters situation i en särskild rapport. De minoritetsgrupper som berörs är assyrier/syrianer,

Inlämnad: 2016-04-15 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Interpellation 2015/16:563 av Robert Hannah (L) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Minoriteternas överlevnad i Irak

Interpellation 2015/16:529 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2015/16:529 Samverkan för bästa skola av Maria Stockhaus M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Samverkan för bästa skola och det kunskapskontrakt som Moderaterna länge haft som förslag har många likheter. Det handlar om att rikta resurser till skolor och huvudmän som har stora utmaningar. Vi har

Inlämnad: 2016-04-04 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2015/16:529 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2015/16:528 av Karin Enström (M)

Interpellation 2015/16:528 FN-ambassadörernas besök av Karin Enström M till Utrikesminister Margot Wallström S Förenta nationernas säkerhetsråd har det högsta ansvaret för att upprätthålla internationell fred och säkerhet. Sverige är kandidat till FN:s säkerhetsråd för perioden 2017 till 2018, och Nya moderaterna stöder

Inlämnad: 2016-04-04 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Interpellation 2015/16:528 av Karin Enström (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: FN-ambassadörernas besök

Interpellation 2015/16:454 av Kerstin Lundgren (C)

Interpellation 2015/16:454 Samarbetet med AWEPA av Kerstin Lundgren C till Statsrådet Isabella Lövin MP Sverige har under ca 30 år bidragit till utveckling av parlamentarisk demokrati i Afrika via samarbete med AWEPA International European Parliamentarians with AfricaAWEPA är en sammanslutning av parlamentariker i Europa

Inlämnad: 2016-03-02 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Interpellation 2015/16:454 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Samarbetet med AWEPA

Interpellation 2015/16:418 av Mikael Oscarsson (KD)

Interpellation 2015/16:418 Villkoren för det ekonomiska biståndet till Palestina av Mikael Oscarsson KD till Statsrådet Isabella Lövin MP Frågan om fred i konflikten mellan Israel och Palestina har under många år varit av en av de allra viktigaste konflikterna att lösa. Under 2010 väcktes hoppet och under några månader

Inlämnad: 2016-02-17 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Interpellation 2015/16:418 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 101 kB)

Interpellation 2015/16:398 av Linus Sköld (S)

Interpellation 2015/16:398 Skolledares arbetssituation av Linus Sköld S till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP I en forskningsöversikt Vetenskapsrådet gjort fastslås ledarskapets betydelse som centralt för skolans utveckling, förbättring, organisatoriska kapacitet och resultat. Efter lärarens arbete är ledarskapet

Inlämnad: 2016-02-10 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2015/16:398 av Linus Sköld (S) (pdf, 102 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Skolledares arbetssituation

Interpellation 2015/16:342 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2015/16:342 Kvinnor på flykt av Lotta Finstorp M till Statsrådet Isabella Lövin MP Vi har den senaste tiden fått rapporter om att det finns utrikesfödda flickor som lever i barnäktenskap och tvångsäktenskap i Sverige. Vi hör om övergrepp mot flickor och kvinnor i flyktingläger. Vi läser om flickor och kvinnor

Inlämnad: 2016-01-27 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Interpellation 2015/16:342 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 66 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kvinnor på flykt

Interpellation 2015/16:286 av Linus Sköld (S)

Interpellation 2015/16:286 Bedömning i skolan av Linus Sköld S till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP En skola utan bedömning är helt omöjlig. Verktygen för lärares bedömning är många, vissa av dem reglerade i lag och förordning, andra mer upp till den enskilda skolan eller pedagogen att begagna. Bedömning kan ta

Inlämnad: 2015-12-17 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2015/16:286 av Linus Sköld (S) (pdf, 92 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bedömning i skolan

Interpellation 2015/16:263 av Hans Rothenberg (M)

Interpellation 2015/16:263 Ämnet geologi i såväl grundskolan som gymnasiet av Hans Rothenberg M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP För en tid sedan ställde jag en fråga till statsrådet Gustav Fridolin om regeringen avsåg att vidta några åtgärder för att lyfta fram geologiämnet i såväl grundskolan som gymnasiet.

Inlämnad: 2015-12-09 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2015/16:263 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ämnet geologi i såväl grundskolan som gymnasiet

Interpellation 2015/16:240 av Daniel Riazat (V)

Interpellation 2015/16:240 Skolans simundervisning av Daniel Riazat V till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP År 2014 gjorde Skolverket en undersökning bland 400 skolor i syfte att ta reda på hur många av eleverna i årskurs 6 som nådde upp till kraven för simkunnighet. Undersökningen visade att 5 procent av eleverna

Inlämnad: 2015-12-02 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2015/16:240 av Daniel Riazat (V) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Skolans simundervisning