Dokument & lagar (23 träffar)

Interpellation 2017/18:473 av Jeff Ahl (-)

Interpellation 2017/18:473 Yttrandefriheten på universitet och högskolor av Jeff Ahl till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Nyligen avslöjades det att lärare och anställda på KTH bedriver åsiktscensur gentemot sina elever. Det finns också inspelningar som visar att två anställda på KTH har svårt att motivera varför

Inlämnad: 2018-04-04 Svarsdatum: 2018-04-24 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Interpellation 2017/18:473 av Jeff Ahl (-) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Yttrandefriheten på universitet och högskolor

Interpellation 2017/18:252 av Lena Asplund (M)

Interpellation 2017/18:252 Biomedicinska analytiker av Lena Asplund M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Regeringen tillsatte i juli en utredning som ska se över utbildningar till specialistsjuksköterska dir. 2017:86Utredaren ska bland annat analysera vårdens tillgång på och behov av specialistsjuksköterskor,

Inlämnad: 2017-12-04 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Interpellation 2017/18:252 av Lena Asplund (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Biomedicinska analytiker

Interpellation 2017/18:98 av Ida Drougge (M)

Interpellation 2017/18:98 Fallande intresse för lärarutbildningen av Ida Drougge M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Redan i dag råder lärarbrist i Sverige, och det behövs fler lärare. Med detta som bakgrund är statistiken från Universitets- och högskolerådet UHR som nyligen presenterades för lärarutbildningar

Inlämnad: 2017-11-01 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Interpellation 2017/18:98 av Ida Drougge (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Fallande intresse för lärarutbildningen

Interpellation 2016/17:575 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Interpellation 2016/17:575 Den högre utbildningens lönsamhet av Jesper Skalberg Karlsson M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Den internationella konkurrensen tilltar. Allt fler sektorer agerar på en EU-gemensam och ofta global marknad. Saker som tidigare bara såldes i närområdet kan nu exporteras till tidigare

Inlämnad: 2017-06-08 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Interpellation 2016/17:575 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 83 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Den högre utbildningens lönsamhet

Interpellation 2016/17:332 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2016/17:332 Åtgärder för att få fram fler lärare av Maria Stockhaus M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP En rapport från Universitetskanslersämbetet UKÄ visar att många lärarstudenter hoppar av lärarutbildningen detta gäller framför allt de som läser till ämneslärare och grundlärarutbildningen

Inlämnad: 2017-02-23 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Interpellation 2016/17:332 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder för att få fram fler lärare

Interpellation 2016/17:193 av Hans Rothenberg (M)

Interpellation 2016/17:193 Den svenska rymdnäringen av Hans Rothenberg M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Nyligen träffades Europas rymdministrar inom ramen för rymdorganet Esa. Sverige valde då att satsa en mindre del av de medel som Esa pekat ut som nödvändiga för svenskt deltagande i den europeiska

Inlämnad: 2016-12-08 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Interpellation 2016/17:193 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 67 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Den svenska rymdnäringen

Interpellation 2016/17:191 av Alexandra Anstrell (M)

Interpellation 2016/17:191 IB-programmets International Baccalaureate ändrade förutsättningar av Alexandra Anstrell M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S IB-programmet, som är ett internationellt program och ges på skolor världen, över har precis fått ändrade förutsättningar i Sverige vad gäller översättning av

Inlämnad: 2016-12-07 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Interpellation 2016/17:191 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 82 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: IB-programmets (International Baccalaureate) ändrade förutsättningar

Interpellation 2015/16:760 av Jan Ericson (M)

Interpellation 2015/16:760 Studiemedel till körkort av Jan Ericson M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S I valrörelsens slutspurt 2014 lovade socialdemokraternas partiledare Stefan Löfvén att införa möjlighet att erhålla studielån till körkort om han fick regeringsmakten efter valet. Rättigheten skulle tillfalla

Inlämnad: 2016-08-15 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Interpellation 2015/16:760 av Jan Ericson (M) (pdf, 66 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Studiemedel till körkort

Interpellation 2015/16:716 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2015/16:716 Förskollärare i fristående förskolor av Maria Stockhaus M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP I det pm som gått ut från regeringen med anledning av lärarlönesatsningen så står det att även förskollärare omfattas av satsningarna. För oss moderater är det viktigt att alla elever ska få

Inlämnad: 2016-06-09 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Interpellation 2015/16:716 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 66 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Förskollärare i fristående förskolor

Interpellation 2015/16:500 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:500 Fortsatta satsningar på Umeå universitet av Edward Riedl M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Det går inte att nog understryka Umeå universitets betydelse för jobb och tillväxt i Umeå, Västerbotten och hela Norrland. Läkar- och sjuksköterskeprogrammet försörjer Norrlands universitetssjukhus

Inlämnad: 2016-03-22 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Interpellation 2015/16:500 av Edward Riedl (M) (pdf, 71 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Fortsatta satsningar på Umeå universitet

Interpellation 2015/16:373 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2015/16:373 Behovet av förskollärare av Maria Stockhaus M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Sveriges förskollärare är en av de viktigaste yrkesgrupperna för att våra barn ska få en bra start och en bra grund att stå på inför sitt kommande möte med skolvärlden. Förskollärarna har en viktig del

Inlämnad: 2016-02-02 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Interpellation 2015/16:373 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Behovet av förskollärare

Interpellation 2015/16:303 av Boriana Åberg (M)

Interpellation 2015/16:303 Avskaffandet av kårobligatoriet av Boriana Åberg M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S I en debattartikel i Uppsala Nya Tidning den 4 januari 2016 oroar sig ministern för högre utbildning och forskning för att avskaffandet av kårobligatoriet har försämrat villkoren för ett starkt och

Inlämnad: 2016-01-12 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Interpellation 2015/16:303 av Boriana Åberg (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Avskaffandet av kårobligatoriet

Interpellation 2015/16:262 av Hans Rothenberg (M)

Interpellation 2015/16:262 Incitament för att stimulera till snabbare avklarade studier av Hans Rothenberg M till Statsrådet Aida Hadzialic S För en tid sedan ställde jag en fråga till statsrådet Gustav Fridolin om regeringen avsåg att vidta några åtgärder för att öka incitamenten för att stimulera till snabbare avklarade

Inlämnad: 2015-12-09 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Interpellation 2015/16:262 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Incitament för att stimulera till snabbare avklarade studier

Interpellation 2015/16:223 av Carl-Oskar Bohlin (M)

Interpellation 2015/16:223 Högskolan Dalarnas framtida lokalisering av Carl-Oskar Bohlin M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Högskolan Dalarnas styrelse har nyligen beslutat att utreda möjligheten att lägga ned sin verksamhet i Borlänge och framöver endast bedriva verksamhet i Falun, ett mycket drastiskt och

Inlämnad: 2015-11-25 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Interpellation 2015/16:223 av Carl-Oskar Bohlin (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Högskolan Dalarnas framtida lokalisering

Interpellation 2015/16:72 av Helena Bouveng (M)

Interpellation 2015/16:72 Högre utbildning av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S Saco har publicerat en studie över akademiska studiers påverkan på livslöner som visar att den genomsnittliga lönsamheten för alla akademiska utbildningar i Sverige är 16 procent. Det finns dock stora skillnader mellan

Inlämnad: 2015-10-12 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Interpellation 2015/16:72 av Helena Bouveng (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Högre utbildning

Interpellation 2015/16:51 av Erik Andersson (M)

Interpellation 2015/16:51 Bostadssituationen för svenska studenter av Erik Andersson M till Finansminister Magdalena Andersson S Finansminsterns kollega Mehmet Kaplan skrev i en debattartikel i Svenska Dagbladet: Därför tar vi nu krafttag och satsar 5,5 miljarder kronor under nästa år i ett bostadspaket för att det ska

Inlämnad: 2015-10-06 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Interpellation 2015/16:51 av Erik Andersson (M) (pdf, 86 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bostadssituationen för svenska studenter

Interpellation 2015/16:22 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2015/16:22 Förbättrad lärarutbildning av Maria Stockhaus M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Alliansen införde en ny lärarutbildning en nödvändighet med tanke på den massiva kritik som den tidigare utbildningen fått. En viktig del i att göra läraryrket attraktivt och att locka de bästa studenterna

Inlämnad: 2015-09-28 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Interpellation 2015/16:22 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Förbättrad lärarutbildning

Interpellation 2015/16:21 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2015/16:21 Teach for Sweden av Maria Stockhaus M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Vi blir alla nästan dagligen uppmärksammade på lärarbristen som hotar svenska skolor. I vissa ämnen är den redan en realitet. Lärarutbildningen har inte heller någon större attraktionskraft på de studenter som lämnat

Inlämnad: 2015-09-28 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Interpellation 2015/16:21 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 90 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Teach for Sweden

Interpellation 2014/15:418 av Finn Bengtsson (M)

Interpellation 2014/15:418 Grundutbildningen till läkare av Finn Bengtsson M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S I mars 2013 överlämnades en utredning som föreslog en reformering, och internationell harmonisering, av den svenska grundutbildningen till läkare. I korthet innefattar förslaget att utbildningen förlängs

Inlämnad: 2015-03-18 Besvarare: Helene Hellmark Knutsson (S)

Interpellation 2014/15:418 av Finn Bengtsson (M) (pdf, 90 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Grundutbildningen till läkare

Interpellation 2014/15:392 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2014/15:392 It på lärarutbildningen av Maria Stockhaus M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S I många skolor i Sverige satsas det på it i skolan. Tekniken i sig är bara ett verktyg och förutsätter att lärarna vet hur detta verktyg ska användas i undervisningen. Om de inte har den kompetensen blir

Inlämnad: 2015-03-13 Besvarare: Helene Hellmark Knutsson (S)

Interpellation 2014/15:392 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: It på lärarutbildningen
Paginering