Dokument & lagar (1 träffar)

Interpellation 2012/13:267 av Fransson, Josef (SD)

den 14 februari Interpellation 2012/13:267 Vindkraft i Hanöbukten av Josef Fransson SD till statsrådet Anna-Karin Hatt C Mark- och miljödomstolen i Växjö har nyligen avgivit yttrande angående Blekinge Offshores ansökan om tillstånd att uppföra och driva den havsbaserade vindkraftsanläggningen Blekinge Offshore

Inlämnad: 2013-02-14 Besvarare: Anna-Karin Hatt (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Vindkraft i Hanöbukten