Dokument & lagar (147 träffar)

Interpellation 2005/06:173 av Lindström, Torsten (kd)

den 20 december Interpellation 2005/06:173 av Torsten Lindström kd till statsrådet Sven-Erik Österberg s Kommunala satsningar på utbyggnad av stadsnät Åtskilliga kommuner runtom i landet gräver för närvarande ned svartfiber med hjälp av statliga bredbandspengar. Regeringens satsning på bredband till alla är lovvärd

Inlämnad: 2005-12-20 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Interpellation 2005/06:134 av Attefall, Stefan (kd)

den 23 november Interpellation 2005/06:134 av Stefan Attefall kd till statsrådet Jens Orback s Försöket med trängselskatt i Stockholm Den 3 januari nästa år införs trängselskatt i Stockholm. Trots att frågan är, eller i alla fall borde vara, en kommunal och regional fråga, har regeringen ett stort ansvar för frågans

Inlämnad: 2005-11-23 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Försöket med trängselskatt i Stockholm

Interpellation 2005/06:130 av Krantz, Tobias (fp)

den 21 november Interpellation 2005/06:130 av Tobias Krantz fp till statsrådet Sven-Erik Österberg s Statsförvaltningens expansion Den statliga byråkratin sväller. Statskontoret angav i en rapport i juni i år antalet statliga myndigheter till 552 i maj 2005. Med myndighet avsågs de myndigheter under regeringen eller

Inlämnad: 2005-11-21 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Statsförvaltningens expansion

Interpellation 2005/06:129 av Krantz, Tobias (fp)

den 21 november Interpellation 2005/06:129 av Tobias Krantz fp till statsrådet Sven-Erik Österberg s Myndigheters politiska opinionsbildning Den svenska demokratiska traditionen bygger på tanken om en tydlig rågång mellan politik och förvaltning. Politiskt förtroendevalda i regering och riksdag för dialog med medborgarna

Inlämnad: 2005-11-21 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Myndigheters politiska opinionsbildning

Interpellation 2005/06:128 av Krantz, Tobias (fp)

den 21 november Interpellation 2005/06:128 av Tobias Krantz fp till statsrådet Sven-Erik Österberg s Regeringens utnämningspolitik Under de senaste åren har rapporterna om regeringens missbruk av utnämningsmakten duggat tätt. Folkpartiet har till exempel kunnat peka på Arbetsmarknadsstyrelsens, Ams, starka koppling

Inlämnad: 2005-11-21 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens utnämningspolitik

Interpellation 2005/06:108 av Qarlsson, Annika (c)

den 14 november Interpellation 2005/06:108 av Annika Qarlsson c till statsrådet Sven-Erik Österberg s LSS-utjämning Det kommunala kostnadsutjämningssystemet för LSS infördes 2004. Regeringen har att besluta om när basåret som ligger till grund för koncentrations- och personalkostnadsindex ska uppdateras. Jag har

Inlämnad: 2005-11-14 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Interpellation 2005/06:77 av Larsson, Maria (kd)

den 28 oktober Interpellation 2005/06:77 av Maria Larsson kd till statsrådet Sven-Erik Österberg s Utjämningssystemet inom LSS Den 1 januari 1994 trädde lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS i kraft. Lagen ger personer med utvecklingsstörning eller andra stora och varaktiga funktionshinder rätt

Inlämnad: 2005-10-28 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)