Dokument & lagar (219 träffar)

Skriftlig fråga 2017/18:1275 av Peter Persson (S)

Fråga 2017/18:1275 Tyst godkännande för självdeklaration av Peter Persson S till Finansminister Magdalena Andersson S I pressen har uppmärksammats att Skatteverket i år stängt sina lådor för att ta emot deklarationsblanketter, av säkerhetsskäl.Nöjt förklarar verkets deklarationsexpert att det ändå är bara 1,7 miljoner

Inlämnad: 2018-05-08 Svarsdatum: 2018-05-16 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1275 av Peter Persson (S) (pdf, 103 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:249 av Peter Persson (S)

Fråga 2017/18:249 Reglering av skattekonsultbranschen av Peter Persson S till Finansminister Magdalena Andersson S Ännu en läckadöpt till paradisläckan, visar på den omfattande globala skatteflykten där de rikaste i världen den rikaste promillen är de som främst utmärker sig. Tusentalet svenskar uppges ingå i paradisläckans

Inlämnad: 2017-11-09 Svarsdatum: 2017-11-22 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:249 av Peter Persson (S) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:68 av Peter Persson (S)

Fråga 2017/18:68 Fastighetsskatt och tung industri av Peter Persson S till Finansminister Magdalena Andersson S I fastighetstaxeringen handlar det ju bland annat om värdet på byggnaden och vad som anses ingå i byggnaden. För industrifastigheter skiljs mellan industritillbehör och fastighetstillbehör. Industritillbehör

Inlämnad: 2017-10-04 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:68 av Peter Persson (S) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:25 av Peter Persson (S)

Fråga 2016/17:25 Stärkt kontroll av skatte- och redovisningsbyråer samt konsulter av Peter Persson S till Statsrådet Per Bolund MP Det oerhört omfattande skattefusk och skatteundandragande som länge pågått i Sverige ska inte enbart skyllas på bankerna och skatteparadisen. Precis som för den grova organiserade brottsligheten

Inlämnad: 2016-09-20 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:25 av Peter Persson (S) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2015/16:585 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2015/16:585 Offentligfinansiella effekter av tillväxt i svensk tjänstesektor av Niklas Wykman M till Finansminister Magdalena Andersson S I en intervju med SVT den 24 mars om momssänkningen för reparationer gör finansministern följande uttalande: Att använda momsen för att öka sysselsättningen är ett väldigt

Inlämnad: 2016-04-21 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2015/16:585 av Niklas Wykman (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Offentligfinansiella effekter av tillväxt i svensk tjänstesektor

Interpellation 2015/16:583 av Helena Bouveng (M)

Interpellation 2015/16:583 Sysselsättningseffekter av regeringens vårproposition av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S Vi moderater ser att RUT-avdraget är viktigt för att skapa fler jobb och för att göra svarta jobb vita. Därför förhandlar vi med regeringen för att fler ska kunna utnyttja fler

Inlämnad: 2016-04-21 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2015/16:583 av Helena Bouveng (M) (pdf, 87 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Sysselsättningseffekter av regeringens vårproposition

Interpellation 2015/16:582 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2015/16:582 Incitament för äldre att stanna i arbetskraften av Niklas Wykman M till Finansminister Magdalena Andersson S Nyligen publicerade Svenskt Näringsliv en rapport med rubriken Skatt, arbete och pension Författare är professor emeritus Lennart Flood, som länge analyserat svensk arbetsmarknad och

Inlämnad: 2016-04-21 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2015/16:582 av Niklas Wykman (M) (pdf, 91 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Incitament för äldre att stanna i arbetskraften

Interpellation 2014/15:104 av Tina Ghasemi (M)

Interpellation 2014/15:104 Höjda sociala avgifter för unga av Tina Ghasemi M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Regeringen föreslår i sin höstbudget höjda sociala avgifter för företag vid anställning av unga. Med det nya förslaget kommer det att bli dubbelt så dyrt att anställa unga. Jobben har blivit 340 000

Inlämnad: 2014-11-05 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:104 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Höjda sociala avgifter för unga

Interpellation 2014/15:83 av Maria Malmer Stenergard (M)

Interpellation 2014/15:83 Höjda arbetsgivaravgifter som leder till lägre löner av Maria Malmer Stenergard M till Finansminister Magdalena Andersson S Alliansens arbetslinje skapade förutsättningar för att jobben i Sverige skulle växa fram, och sedan 2006 har 340 000 fler jobb skapats. Många olika reformer har lagt grunden

Inlämnad: 2014-10-29 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:83 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 69 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Höjda arbetsgivaravgifter som leder till lägre löner

Interpellation 2014/15:76 av Jan Ericson (M)

Interpellation 2014/15:76 Sysselsättningseffekter av slopad nedsättning av socialavgifterna för unga av Jan Ericson M till Finansminister Magdalena Andersson S Regeringens mål är att Sveriges ska ha den lägsta arbetslösheten i EU år 2020. För att uppnå detta föreslås förändringar på inkomstskatte- och socialavgiftsområdet,

Inlämnad: 2014-10-28 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:76 av Jan Ericson (M) (pdf, 95 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Sysselsättningseffekter av slopad nedsättning av socialavgifterna för unga

Interpellation 2014/15:67 av Lotta Olsson (M)

Interpellation 2014/15:67 Politik för fler jobb i besöksnäringen av Lotta Olsson M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Jobben och sysselsättningen i Sverige är viktiga. De är viktiga för vår ekonomi, och de är viktiga för skatteintäkter till vår gemensamma välfärd. Bara genom en bra jobbpolitik kan

Inlämnad: 2014-10-23 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:67 av Lotta Olsson (M) (pdf, 67 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Politik för fler jobb i besöksnäringen

Interpellation 2014/15:55 av Erik Ullenhag (FP)

Interpellation 2014/15:55 Konsekvenser att höja skatten för äldre som jobbar av Erik Ullenhag FP till Finansminister Magdalena Andersson S Enligt den av Finansdepartementet remitterade promemorian om vissa förslag på skatte- och socialavgiftsområdet till budgetpropositionen för 2015 ämnar regeringen införa en löneskatt

Inlämnad: 2014-10-20 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:55 av Erik Ullenhag (FP) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Konsekvenser att höja skatten för äldre som jobbar

Interpellation 2014/15:52 av Jenny Petersson (M)

Interpellation 2014/15:52 Regeringens ambitioner för personer som fyllt 65 år av Jenny Petersson M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Sverige står inför en stor demografisk utmaning de kommande decennierna. Vi lever allt längre och vi är allt friskare som äldre, vilket i sig är positivt men det för med sig utmaningar

Inlämnad: 2014-10-16 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:52 av Jenny Petersson (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens ambitioner för personer som fyllt 65 år

Interpellation 2014/15:50 av Jenny Petersson (M)

Interpellation 2014/15:50 Regeringens ambitioner för unga på arbetsmarknaden av Jenny Petersson M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Ungdomsarbetslösheten är en av våra största utmaningar att hantera. För framtiden och ett bättre Sverige är det viktigt med fler vägar in på arbetsmarknaden inte svårare och färre

Inlämnad: 2014-10-16 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:50 av Jenny Petersson (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens ambitioner för unga på arbetsmarknaden

Interpellation 2014/15:46 av Aron Modig (KD)

Interpellation 2014/15:46 Högre marginalskatters effekter på den svenska ekonomins konkurrenskraft av Aron Modig KD till Finansminister Magdalena Andersson S Konkurrensen i den globala ekonomin hårdnar för varje år. Om vi i Sverige ska kunna hålla en hög välfärds- och välståndsnivå också framöver så behöver vi förhålla

Inlämnad: 2014-10-16 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:46 av Aron Modig (KD) (pdf, 96 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Högre marginalskatters effekter på den svenska ekonomins konkurrenskraft

Skriftlig fråga 2014/15:20 av Peter Persson (S)

Fråga 2014/15:20 Skattebrottsenheternas framtid av Peter Persson S till Finansminister Magdalena Andersson S Skatteverket har med den tidigare regeringens goda minne i ett snabbspår under 2014 tagit fram ett förslag om att minska antalet skattebrottsenheter SBEFörslaget ligger i linje med den tidigare regeringens uppfattning

Inlämnad: 2014-10-16 Besvarare: Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:20 av Peter Persson (S) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2014/15:1 av Anna Kinberg Batra (M)

Interpellation 2014/15:1 Sysselsättningseffekter av regeringens skatteförslag av Anna Kinberg Batra M till Finansminister Magdalena Andersson S I regeringsförklaringen skriver regeringen att ett sysselsättningsmål ska styra den ekonomiska politiken och att antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin

Inlämnad: 2014-10-08 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:1 av Anna Kinberg Batra (M) (pdf, 94 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Sysselsättningseffekter av regeringens skatteförslag

Skriftlig fråga 2013/14:780 av Peter Persson (S)

Fråga 2013/14:780 Vinstgivande skattestöd av Peter Persson S till Finansminister Anders Borg M Städföretaget Hemfrids grundare har plockat ut 31 miljoner kronor de tre senaste åren. Samtidigt tjänar den genomsnittlige anställde inte ens 12 000 kronor i månaden före skatt, enligt Kommunalarbetaren. På fem år har företaget

Inlämnad: 2014-09-01 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2013/14:780 av Peter Persson (S) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:764 av Peter Persson (S)

Fråga 2013/14:764 Förstatligande av sjukvården av Peter Persson S till Socialminister Göran Hägglund KD I stället för att skjuta till mer resurser till kommunsektorn för vården vill socialministern förstatliga sjukhusvården. En intressant fråga är då hur ministern tänkt göra med de privata sjukhus som finns, exempelvis

Inlämnad: 2014-08-21 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2013/14:764 av Peter Persson (S) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:737 av Peter Persson (S)

Fråga 2013/14:737 Regeringsskrivelse om internationellt skattefusk av Peter Persson S till Finansminister Anders Borg M Regeringen har den 19 juni till riksdagen lämnat en skrivelse 2013/14:245 En nationell strategi för en effektiv regim för bekämpning av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Jag vill nu efterlysa

Inlämnad: 2014-07-24 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2013/14:737 av Peter Persson (S) (pdf, 79 kB)