Dokument & lagar (29 träffar)

Skriftlig fråga 2002/03:1320 av Runegrund, Rosita (kd)

den 21 augusti Fråga 2002/03:1320 av Rosita Runegrund kd till näringsminister Leif Pagrotsky om svenska företags ansvar för guldbrytning i Ghana De svenska företagen Sandvik och Atlas Copco bryter guld i Ghana i samarbete med andra företag. Konsekvenserna för människor och miljö är mycket allvarliga. SVT sände i våras

Inlämnad: 2003-08-21 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1144 av Larsson, Maria (kd)

den 16 juni Fråga 2002/03:1144 av Maria Larsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om överenskommelse med kärnkraftsägarna Vid en uppvaktning i näringsutskottet den 6 maj hävdade kärnkraftsägarna Vattenfall, Sydkraft och Fortum att något som kan kallas förhandlingar inte påbörjats med staten utan det som skett

Inlämnad: 2003-06-16 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1138 av Runegrund, Rosita (kd)

den 13 juni Fråga 2002/03:1138 av Rosita Runegrund kd till finansminister Bosse Ringholm om fastighetsskattens effekter vid kustområden Kammarrätten har fattat ett beslut om att fastigheterna på Klädesholmen ska undantas från den så kallade belägenhetsfaktorn. De regler som fastslogs i kammarrätten innebar att alla

Inlämnad: 2003-06-13 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1109 av Odell, Mats (kd)

den 12 juni Fråga 2002/03:1109 av Mats Odell kd till finansminister Bosse Ringholm om statens utgiftstak och god redovisningssed I Riksrevisionsverkets årliga granskningsrapport till regeringen RRV 2003:15 konstateras följande om statens utgiftstak under rubriken God redovisningssed: Således har den grundläggande principen

Inlämnad: 2003-06-12 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1066 av Skånberg, Tuve (kd)

den 5 juni Fråga 2002/03:1066 av Tuve Skånberg kd till miljöminister Lena Sommestad om oljekatastrof i Östersjön I god sikt och lugnt väder kolliderade ett kinesiskt och cypriotiskt fartyg mitt på lördagen mellan Sydostskånes kust och Bornholm, i Bornholmsgattet, ett av Europas mest trafikerade farvatten. Det kinesiska

Inlämnad: 2003-06-05 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2002/03:416 av Forssmed, Jakob (kd)

den 12 maj Interpellation 2002/03:416 av Jakob Forssmed kd till näringsminister Leif Pagrotsky om multinationella företag och rapportering Under de senaste åren har företagens roll utvecklats mot ett ökat ansvar för att mänskliga rättigheter respekteras och att internationella riktlinjer för hållbar utveckling efterlevs

Inlämnad: 2003-05-12 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: multinationella företag och rapportering

Interpellation 2002/03:380 av Larsson, Maria (kd)

den 12 maj Interpellation 2002/03:380 av Maria Larsson kd till finansminister Bosse Ringholm om prostitution som näringsverksamhet En kvinna i Halland har fått F-skattsedel för att bedriva näringsverksamhet i form av prostitution, detta trots att det enligt lagen är ett brott att köpa tjänster av en prostituerad. Med

Inlämnad: 2003-05-12 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: prostitution som näringsverksamhet

Interpellation 2002/03:379 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 12 maj Interpellation 2002/03:379 av Mikael Oscarsson kd till finansminister Bosse Ringholm om den ideella sektorn och mervärdesskatt på second hand-verksamhet Den ideella sektorn är något mycket värdefullt som bör stödjas. Många ideella organisationer gör fantastiska insatser: Stadsmissionen, Hoppets Stjärna,

Inlämnad: 2003-05-12 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: den ideella sektorn och mervärdesskatt på second hand-verksamhet

Interpellation 2002/03:378 av Larsson, Maria (kd)

den 12 maj Interpellation 2002/03:378 av Maria Larsson kd till finansminister Bosse Ringholm om moms på ideell verksamhet Utredningen Mervärdesskatt i ett EG-rättsligt perspektiv SOU 2002:74 föreslår momsbeläggning av ideella föreningar för den näringsverksamhet dessa bedriver. Detta oroar många, som är verksamma

Inlämnad: 2003-05-12 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2002/03:311 av Larsson, Maria (kd)

den 28 april Interpellation 2002/03:311 av Maria Larsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om företagsklimatet Tillväxt och förnyelse är honnörsord som upprepas här och var i regeringens finansplan i vårpropositionen. Insatser utlovas för att skapa ett bättre entreprenörskapDe konkreta förslagen är dock få. Med

Inlämnad: 2003-04-28 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:849 av Odell, Mats (kd)

den 28 april Fråga 2002/03:849 av Mats Odell kd till näringsminister Leif Pagrotsky om kapitaltillskott till SJ och EU:s statsstödsregler Regeringen har i proposition 2002/03:86 föreslagit åtgärder för att stärka den finansiella ställningen i SJ AB. I propositionen uttalar regeringen att staten kan ge ett kapitaltillskott

Inlämnad: 2003-04-28 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2002/03:300 av Larsson, Maria (kd)

den 22 april Interpellation 2002/03:300 av Maria Larsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om prostitution som näringsverksamhet En kvinna i Halland har fått F-skattsedel för att bedriva näringsverksamhet i form av prostitution, detta trots att det enligt lagen är ett brott att köpa tjänster av en prostituerad.

Inlämnad: 2003-04-22 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2002/03:819 av Odell, Mats (kd)

den 16 april Fråga 2002/03:819 av Mats Odell kd till finansminister Bosse Ringholm om kapitalstruktur i statliga bolag I tilläggsbudgeten lämnar regeringen ett förslag till vad man kallar en förbättrad kapitalstruktur i statliga bolag. Man föreslår att det i samband med en översyn av kapitalstrukturen i statligt ägda

Inlämnad: 2003-04-16 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2002/03:705 av Gylling, Johnny (kd)

den 21 mars Fråga 2002/03:705 av Johnny Gylling kd till finansminister Bosse Ringholm om reklamskatten Riksdagen beslutade i december 2002 att reklamskatten ska börja avvecklas 2004. Ur skatteutskottets betänkande hämtas följande text: Utskottet utgår från att regeringen inför nästa års budget ånyo prövar frågan och

Inlämnad: 2003-03-21 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2002/03:228 av Tjernberg, Gunilla (kd)

den 10 mars Interpellation 2002/03:228 av Gunilla Tjernberg kd till statsrådet Mona Sahlin om idrottskonto Karriären för en professionell idrottsman eller kvinna skiljer sig från de flesta andra yrken. Oftast är den på grund av fysiska skäl begränsad till några få år tidigt i livet. Inom vissa idrotter är det därför

Inlämnad: 2003-03-10 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2002/03:218 av Larsson, Maria (kd)

den 6 mars Interpellation 2002/03:218 av Maria Larsson kd till statsrådet Hans Karlsson om satsningar på friskvård Att förebygga ohälsa, det vill säga att förhindra uppkomsten av skador och sjukdom, är ett nödvändigt arbete som kan bespara många människor stort lidande. I diskussionen om ohälsan talas ofta om de höga

Inlämnad: 2003-03-06 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2002/03:621 av Lindström, Torsten (kd)

den 5 mars Fråga 2002/03:621 av Torsten Lindström kd till finansminister Bosse Ringholm om skattemässiga nackdelar för miljöinvesteringar Energi visar sig allt oftare vara en bristvara. Därför bör samhället sträva efter att med lagstiftning och andra regler gynna ett energibesparande och miljövänligt beteende. Ett

Inlämnad: 2003-03-05 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2002/03:539 av Enochson, Annelie (kd)

den 17 februari Fråga 2002/03:539 av Annelie Enochson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om lokalisering av det nationella centrumet för innovation, kommersialisering och miljöexport Regeringen har tagit initiativ till att inrätta ett nationellt centrum för innovationer, kommersialisering och miljöexport som ska

Inlämnad: 2003-02-17 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:524 av Runegrund, Rosita (kd)

den 13 februari Fråga 2002/03:524 av Rosita Runegrund kd till finansminister Bosse Ringholm om EU-krångel för företag Mervärdesskattereglerna för kassarabatter anpassades till EG-reglerna vid årsskiftet. Kortfattat innebär ändringen att säljaren inte längre kan redovisa moms på beloppet utan rabatt och måste därför

Inlämnad: 2003-02-13 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2002/03:127 av Larsson, Maria (kd)

den 16 januari Interpellation 2002/03:127 av Maria Larsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om IUC-satsningen Industriella utvecklingscentra, IUC, är underifrån initierade och lokalt och regionalt ägda bolag. Hösten 2002 ägde 555 små- och medelstora företag de då 19 befintliga IUC. På regeringens uppdrag har

Inlämnad: 2003-01-16 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Paginering