Dokument & lagar (301 träffar)

Skriftlig fråga 2003/04:1495 av Persson, Sven Gunnar (kd)

den 5 augusti Fråga 2003/04:1495 av Sven Gunnar Persson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om statliga bolags och myndigheters miljöhänsyn Banverket är ett statligt verk med högt uttalade miljöambitioner. Bland annat ska miljöhänsyn tas med vid upphandling av externa tjänster. Enligt uppgift i medierna har Banverket

Inlämnad: 2004-08-05 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1310 av Larsson, Maria (kd)

den 4 juni Fråga 2003/04:1310 av Maria Larsson kd till finansminister Bosse Ringholm om omförhandlingen av EU:s cirkulationsdirektiv Europeiska kommissionen har nyligen presenterat en rapport med förslag till ändringar i det så kallade cirkulationsdirektivet 92/12/EEGDet är en undantagsbestämmelse i detta direktiv

Inlämnad: 2004-06-04 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1241 av Larsson, Maria (kd)

den 21 maj Fråga 2003/04:1241 av Maria Larsson kd till finansminister Bosse Ringholm om momsfordringar Många företagare måste göra stora privatekonomiska uppoffringar för att kunna betala in mervärdesskatten. Momsskulden till staten kan uppstå långt före det att den underliggande fakturan är betald. Inte mindre än

Inlämnad: 2004-05-21 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2003/04:528 av Larsson, Maria (kd)

den 18 maj Interpellation 2003/04:528 av Maria Larsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om kraftvärmens förutsättningar I december förra året tog riksdagen ett efterlängtat beslut om att införa beskattningsregler för kraftvärmeindustrin som motsvarar beskattningen av industriellt mottryck. Trots att man tagit

Inlämnad: 2004-05-19 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1211 av Larsson, Maria (kd)

den 14 maj Fråga 2003/04:1211 av Maria Larsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om såddfinansiering Det råder en akut brist på riskkapital i vårt land. Det behövs både statliga satsningar som privat riskkapital. Vad beträffar statliga satsningar kan man konstatera att regeringen uppenbarligen inte avser att tillföra

Inlämnad: 2004-05-14 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1177 av Larsson, Maria (kd)

den 7 maj Fråga 2003/04:1177 av Maria Larsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om förtroendet för statliga bolag Förtroendekommissionen presenterade nyligen sitt betänkande. Där konstaterades att förtroendet för de statliga företagens ledningar är lågt. Endast politiker och börsmäklare ligger ännu sämre till.

Inlämnad: 2004-05-07 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1176 av Larsson, Maria (kd)

den 7 maj Fråga 2003/04:1176 av Maria Larsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om överlåtelse av fordon till Affärsverket Statens järnvägar Riksrevisionen har nyligen riktat kritik mot det sätt på vilket SJ AB och affärsverket Statens järnvägar ASJ har hanterat riksdagens beslut om kapitaltillskott etcetera.

Inlämnad: 2004-05-07 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2003/04:470 av Andersson, Yvonne (kd)

den 6 maj Interpellation 2003/04:470 av Yvonne Andersson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om alternativ energianvändning Energifrågorna har varit och är komplexa i vårt land. För och emot kärnkrafsverk har länge dominerat den politiska debatten. Alltför lite av nya uppfinningar och rön har tagits till vara i

Inlämnad: 2004-05-06 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1039 av Landgren, Per (kd)

den 5 april Fråga 2003/04:1039 av Per Landgren kd till finansminister Bosse Ringholm om expertpanel om bankkrisen Onsdagen den 13 mars år 2002 debatterade riksdagens kammare frågan om en expertpanel och bankkrisen. Riksdagen fattade därefter med bred uppslutning beslut om att regeringen skulle tillsätta en expertpanel

Inlämnad: 2004-04-05 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2003/04:394 av Enochson, Annelie (kd)

den 30 mars Interpellation 2003/04:394 av Annelie Enochson kd till finansminister Bosse Ringholm om skattelättnader för hushållstjänster Frågan om tjänster som utförs i hemmen har åter aktualiserats, till exempel i och med att Riksåklagaren avstår från att överklaga den friande domen mot fyra kvinnor som anlitat en

Inlämnad: 2004-03-30 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2003/04:919 av Larsson, Maria (kd)

den 16 mars Fråga 2003/04:919 av Maria Larsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om kvinnligt företagande Det är sedan länge känt att det är svårare för en kvinna än för en man att starta och driva företag. Frågan har aktualiserats i en undersökning som gjorts av ekonomie doktor Eva Javefors Grauers vid ekonomiska

Inlämnad: 2004-03-16 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2003/04:338 av Larsson, Maria (kd)

den 10 mars Interpellation 2003/04:338 av Maria Larsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om småföretagen och jobben Var femte småföretagare som planerar att dra sig tillbaka de närmaste åren tänker lägga ned sitt företag. Det visar statistik från Nutek som publicerades den 18 februari. Nutek har räknat ut att

Inlämnad: 2004-03-10 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2003/04:874 av Larsson, Maria (kd)

den 9 mars Fråga 2003/04:874 av Maria Larsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om nätnyttomodellen En trygg och säker elförsörjning är en nödvändighet för hela det svenska samhället och för dess tillväxtmöjligheter. Näringsutskottet höll som bekant nyligen en hearing på detta tema då vi funnit det angeläget att

Inlämnad: 2004-03-09 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2003/04:828 av Lindén, Lars (kd)

den 27 februari Fråga 2003/04:828 av Lars Lindén kd till finansminister Bosse Ringholm om hanteringen av skatteärenden Handläggare på Skatteverket kan i dag neka företagare anstånd och restföra en skatteskuld medan frågan drivs vidare i högre instans. Kronofogdemyndigheten driver in skulden och avslutar ärendet. Vid

Inlämnad: 2004-02-27 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2003/04:824 av Lindström, Torsten (kd)

den 27 februari Fråga 2003/04:824 av Torsten Lindström kd till näringsminister Leif Pagrotsky om laststyrning av elnätet Risken för effektbrist i det svenska elnätet har, särskilt nu under vintern, uppmärksammats i olika sammanhang. Ett alternativ eller komplement till att bygga nya kraftverk eller förstärka ledningsnätet

Inlämnad: 2004-02-27 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2003/04:822 av Lindén, Lars (kd)

den 27 februari Fråga 2003/04:822 av Lars Lindén kd till näringsminister Leif Pagrotsky om konkurrensfrågor Regeringen uttalar att dess konkurrenspolitik utgår från ett konsumentperspektiv. Den ska bidra till effektiva och öppna marknader som moderniserar och utvecklar samhället och ger utrymme för nya produkter. Ett

Inlämnad: 2004-02-27 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2003/04:321 av Larsson, Maria (kd)

den 26 februari Interpellation 2003/04:321 av Maria Larsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om småföretagen och jobben Var femte småföretagare som planerar att dra sig tillbaka de närmaste åren tänker lägga ned sitt företag. Det visar statistik från Nutek som publicerades den 18 februari. Nutek har räknat ut

Inlämnad: 2004-02-26 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2003/04:812 av Larsson, Maria (kd)

den 24 februari Fråga 2003/04:812 av Maria Larsson kd till finansminister Bosse Ringholm om moms på ideella organisationer Enligt uppgift planerar regeringen att lämna proposition till riksdagen innan sommaruppehållet om momsbeläggning på ideella organisationers näringsverksamhet, enligt förslag i SOU 2002:74. Detta

Inlämnad: 2004-02-24 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2003/04:805 av Larsson, Maria (kd)

den 20 februari Fråga 2003/04:805 av Maria Larsson kd till finansminister Bosse Ringholm om moms på ideella organisationer Enligt uppgift planerar regeringen att lämna en proposition till riksdagen innan sommaruppehållet om momsbeläggning på ideella organisationers näringsverksamhet, enligt förslag i SOU 2002:74. Detta

Inlämnad: 2004-02-20 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2003/04:763 av Wälivaara, Erling (kd)

den 13 februari Fråga 2003/04:763 av Erling Wälivaara kd till näringsminister Leif Pagrotsky om statschefens nytta vid statsbesök I medierna har det förekommit ifrågasättande av kungens statsbesök i Vietnam och Brunei. Ansvaret för statsbesöket vilar på Utrikesdepartementet och Statsrådsberedningen. I den arbetsfördelning

Inlämnad: 2004-02-13 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)