Dokument & lagar (47 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:1087 av Schlaug, Birger (mp)

Fråga 1997/98:1087 av Birger Schlaug mp till försvarsministern om stöd till konstgjord hundnos den 14 september Det svenska försvarsmakten har under den senaste tioårsperioden genomfört mycket omfattande inköp av krigsmateriel. Materielen har varit avsedd för användning i det svenska invasionsförsvaret. Men nu när

Inlämnad: 1998-09-14 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1072 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1997/98:1072 av Rolf Gunnarsson m till försvarsministern om värnpliktssystemet den 4 september Tidningen Expressen har i dagarna publicerat en rad artiklar kring vår värnplikt. Bl.a. har det redovisats siffror kring mönstringen. Där finns en siffra som oroar. Det berättas om procentsiffror för olika län, hur

Inlämnad: 1998-09-04 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1053 av Frisk, Helena (s)

Fråga 1997/98:1053 av Helena Frisk s till försvarsministern om försvarsmaterielindustrin den 27 augusti Via medier har vi i går delgivits delar av innehållet i en s.k. hemlig rapport från Försvarets materielverk. Enligt uppgift skulle denna innehålla uppgifter om minskade försvarsbeställningar som skulle medföra ca

Inlämnad: 1998-08-27 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1023 av Rask, Ola (s)

Fråga 1997/98:1023 av Ola Rask s till försvarsministern om Försvarsmaktens musikcentrum den 19 augusti Det har kommit till min kännedom att Riksrevisionsverket i början av augusti kommer att rikta en mycket allvarlig anmärkning till Försvarsmaktens musikcentrum rörande dess hantering av ekonomi m.m. Min fråga är: Vad avser försvarsministern vidta för åtgärder

Inlämnad: 1998-08-19 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1013 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:1013 av Eva Goës mp till försvarsministern om datorfel i vapensystem den 13 augusti Försvarsmakten säger att den skall hinna se över vapensystemen till hösten 1999 inför millennieskiftet. Det allvarliga är emellertid att systemen kan fallera redan vid övergången 1998-1999, dvs. redan denna höst. När man

Inlämnad: 1998-08-13 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1012 av Nordgren, Annika (mp)

Fråga 1997/98:1012 av Annika Nordgren mp till försvarsministern om FOA:s djurförsök den 13 augusti I en interpellationsdebatt om djurförsök inom FOA lovade försvarsministern att ge FOA i uppdrag att undersöka möjligheterna att öka det internationella samarbetet, med syfte att samordna djurförsöken så att dessa kan

Inlämnad: 1998-08-13 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1010 av Nordgren, Annika (mp)

Fråga 1997/98:1010 av Annika Nordgren mp till försvarsministern om Försvarsmaktens anpassning till år 2000 den 13 augusti Försvarsdepartementet har tidigare ställt ett antal frågor till Försvarsmakten beträffande tusenårsskiftets effekter på datorsystem m.m. Försvarsmakten har svarat att man inte kan garantera att

Inlämnad: 1998-08-13 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1997/98:894 av Klevenås, Lena (s)

Fråga 1997/98:894 av Lena Klevenås s till försvarsministern om reglerna för uppskov med värnpliktstjänstgöring För närvarande får bara en bråkdel av dagens unga män göra sin värnplikt. Tusentals arbetslösa unga pojkar vill inget hellre än att få göra detta. Trots att alla som vill inte får plats, tvingas andra som av

Inlämnad: 1998-06-25 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1997/98:844 av Flyborg, Eva (fp)

Fråga 1997/98:844 av Eva Flyborg fp till utrikesministern om SFOR-styrkorna i Bosnien Allvarliga anklagelser riktades för någon vecka sedan mot italienska FN-trupper i Bosnien. Enligt uppgifter i den spanska tidningen El Mundo hävdar den spanska underrättelsetjänsten att män ur FN-trupperna utnyttjat minderåriga flickor,

Inlämnad: 1998-06-05 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1997/98:712 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1997/98:712 av Rolf Gunnarsson m till försvarsministern om hemvärnets numerär Det frivilliga engagemanget i Sveriges försvar är en internationellt sett unik tillgång. Förändringarna av totalförsvarets organisation får inte leda till att frivilligrörelserna hamnar i kläm. För hemvärnet såväl som för andra delar

Inlämnad: 1998-05-06 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1997/98:612 av Arthur Egervärn, Erik (c)

Fråga 1997/98:612 av Erik Arthur Egervärn c till försvarsministern om markförvärv och markbyten med Försvarsmakten Jämtfrakt AB har för avsikt att i Östersund anlägga en återvinningsgård för mottagning och sortering av bygg- och industriavfall m.m. Efter förhandling med Fortifikationsverket, nyttjarna försvaret och

Inlämnad: 1998-03-27 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1997/98:603 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1997/98:603 av Rolf Gunnarsson m till försvarsministern om försvaret och den privata marknaden I dagarna diskuterar vi stora ekonomiska problem för försvaret. Alla är säkert inne på att det gäller att handskas rätt och vettigt med det försvarsanslag som riksdagen beslutat. Men det måste finnas gränser på hur exempelvis

Inlämnad: 1998-03-25 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1997/98:574 av Rask, Ola (s)

Fråga 1997/98:574 av Ola Rask s till försvarsministern om kränkning av svenskt luftrum Svenska gränser kränks allt oftare av utländska stridsflygplan. Och det är Natoländer som står bakom kränkningarna, enligt en ny rapport från försvaret som TV 4:s nyheter tagit del av. Fem sex gånger om året brukar utländskt militärflygplan,

Inlämnad: 1998-03-17 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1997/98:566 av Fremling, Lennart (fp)

Fråga 1997/98:566 av Lennart Fremling fp till försvarsministern om Älvdalens skjutfält Älvdalens skjutfält i norra Dalarna är ett stort övningsområde med många kvaliteter. Det är dock organisatoriskt uppdelat på tre enheter, nämligen Fortifikationsverket, Underhållsregemente Mitt och I 2 Fo 52. I besparingstider är

Inlämnad: 1998-03-16 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1997/98:564 av Larsson, Kaj (s)

Fråga 1997/98:564 av Kaj Larsson s till försvarsministern om Ravlunda skjutfält Ravlunda skjutfält, som är beläget i östra Skåne, är ett känsligt område vad gäller den ömtåliga och sköna naturen. Markens växttäcke kommer vid större användning av tunga stridsvagnar att förstöras. Stora delar av bebyggelsen i trakterna

Inlämnad: 1998-03-13 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1997/98:559 av Flyborg, Eva (fp)

Fråga 1997/98:559 av Eva Flyborg fp till försvarsministern om kvinnor och försvaret I regeringsförklaringen står: Ett jämställdhetsperspektiv skall genomsyra alla delar av regeringens politikSverige har i dag ingen allmän värnplikt utan en begränsad manlig värnplikt. Det innebär att kvinnorna i dag inte ens mönstrar.

Inlämnad: 1998-03-13 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1997/98:547 av Olsson, Karin (s)

Fråga 1997/98:547 av Karin Olsson s till försvarsministern om Försvarsmaktens ekonomi Sedan Försvarsmakten i höstas slog larm om att man skulle överskrida de ekonomiska ramar man blivit tilldelade i försvarsbeslutet 1996 har ett omfattande arbete pågått både inom Försvarsmakten och Försvarsdepartementet. Ett arbete

Inlämnad: 1998-03-11 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1997/98:485 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1997/98:485 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till försvarsministern om Muskövarvet Den 9 oktober 1997 frågade jag försvarsministern om han avsåg lägga fram förslag som innebär att Muskövarvet läggs ned eller läggs i malpåse. Svaret som jag då fick var mycket entydigt och positivt för Muskövarvet nämligen att några

Inlämnad: 1998-02-23 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1997/98:481 av Frebran, Rose-Marie (kd)

Fråga 1997/98:481 av Rose-Marie Frebran kd till försvarsministern om förstörda arkiv Redan i samband med riksdagens särskilda debatt om åsiktsregistrering i november cirkulerade uppgifter att IB:s hemliga arkiv var försvunna. Justitieministern, som i debatten meddelade att regeringen skulle ta initiativ till en forskningsinsats

Inlämnad: 1998-02-20 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1997/98:458 av Jonsson, Elver (fp)

Fråga 1997/98:458 av Elver Jonsson fp till försvarsministern om brandslangar Räddningstjänsten har en mycket viktig uppgift i vårt samhälle då det gäller att skydda liv och egendom. Personalen är ofta bra utbildad medan det är sämre på materialsidan. Anmärkningsvärt är t.ex. att mycket gammal brandslang fortfarande

Inlämnad: 1998-02-18 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Paginering