Dokument & lagar (9 träffar)

Interpellation 2017/18:136 av Daniel Bäckström (C)

Interpellation 2017/18:136 Tullens verksamhet vid centrala gränsorter av Daniel Bäckström C till Finansminister Magdalena Andersson S Tullverket och tullstationerna med sin regionala spridning är centrala och grundläggande funktioner i det svenska samhället. Förutom att bevaka gränser, arbeta mot smuggling och ansvara

Inlämnad: 2017-11-10 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2017/18:136 av Daniel Bäckström (C) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Tullens verksamhet vid centrala gränsorter

Interpellation 2016/17:76 av Anders Åkesson (C)

Interpellation 2016/17:76 Kilometerskattens effekter av Anders Åkesson C till Finansminister Magdalena Andersson S I regeringens budgetproposition framgår i klartext att regeringen avser att införa både kilometerskatt och flygskatt. Detta skulle vara förödande för den svenska industrin, alla ambitioner att utveckla hela

Inlämnad: 2016-10-21 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:76 av Anders Åkesson (C) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kilometerskattens effekter

Interpellation 2014/15:748 av Rickard Nordin (C)

Interpellation 2014/15:748 Skattebefrielse för biodrivmedel av Rickard Nordin C till Finansminister Magdalena Andersson S Sverige har ett statsstödsgodkännande för nedsättning av skatt på biodrivmedel. Detta godkännande löper ut den 31 december 2015. Regeringen har inte kommunicerat vilka styrmedel som ska gälla från

Inlämnad: 2015-08-24 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:748 av Rickard Nordin (C) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Skattebefrielse för biodrivmedel

Interpellation 2014/15:601 av Per Åsling (C)

Interpellation 2014/15:601 Nedläggning av skattekontor av Per Åsling C till Finansminister Magdalena Andersson S Flera myndigheter har på sistone aviserat radikala förändringar av sina organisationer. Några exempel: Arbetsförmedlingen planerar att lägga ned 100 kontor. Statliga banken SBAB har beslutat att lämna Sverige

Inlämnad: 2015-05-18 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:601 av Per Åsling (C) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Nedläggning av skattekontor

Interpellation 2014/15:571 av Per-Ingvar Johnsson (C)

Interpellation 2014/15:571 Möjligheterna till undantag från reglerna om krav på kassaregister av Per-Ingvar Johnsson C till Finansminister Magdalena Andersson S Sedan den 1 januari 2014 gäller lagstiftningen om krav på kassaregister även för torg- och marknadshandel. I skatteförfarandelagen ges möjlighet till undantag

Inlämnad: 2015-05-06 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:571 av Per-Ingvar Johnsson (C) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Möjligheterna till undantag från reglerna om krav på kassaregister

Interpellation 2014/15:445 av Anders Ahlgren (C)

Interpellation 2014/15:445 Centralisering av Skatteverkets kontor av Anders Ahlgren C till Finansminister Magdalena Andersson S Den senaste veckan har Skatteverket presenterat planer på att lägga ned kontoren på nio orter runt om i landet. I mitt hemlän läggs kontoret i Ludvika ned, för att flyttas till Falun. Skatteverket

Inlämnad: 2015-03-25 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:445 av Anders Ahlgren (C) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Centralisering av Skatteverkets kontor

Interpellation 2014/15:176 av Per Åsling (C)

Interpellation 2014/15:176 Alkoholsmuggling av Per Åsling C till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Den 28 augusti i år rapporterade nättidningen Webfinanser att den rödgröna oppositionen var överens om att efter valet utreda alkoholsmugglingens omfattning och konsekvenser. I artikeln hänvisade Morgan

Inlämnad: 2014-12-04 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:176 av Per Åsling (C) (pdf, 66 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Alkoholsmuggling

Interpellation 2014/15:124 av Helena Lindahl (C)

Interpellation 2014/15:124 Vägslitageavgiftens påverkan på Sveriges och Norrlands näringsliv av Helena Lindahl C till Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht S Regeringen kommer att införa en vägslitageavgift, vilket innebär en fördyring för svensk industri, småföretag och inte minst för landsbygden där de stora avstånden

Inlämnad: 2014-11-13 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:124 av Helena Lindahl (C) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Vägslitageavgiftens påverkan på Sveriges och Norrlands näringsliv

Interpellation 2014/15:116 av Rickard Nordin (C)

Interpellation 2014/15:116 Hot från vägslitageavgift mot den förnybara energin av Rickard Nordin C till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Sverige är ett av de ledande länderna i världen på förnybar energi. Mycket har kommit genom naturligt goda förutsättningar i form av vattenkraftsresurser, goda vindlägen och riklig

Inlämnad: 2014-11-11 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:116 av Rickard Nordin (C) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Hot från vägslitageavgift mot den förnybara energin