Dokument & lagar (51 träffar)

Skriftlig fråga 2014/15:772 av Rickard Nordin (C)

Fråga 2014/15:772 Fastighetsskatt på vindkraftverk av Rickard Nordin C till Finansminister Magdalena Andersson S Skatteverket har i ett ställningstagande från mars i år meddelat att fastighetsskatten på vindkraftverk kraftigt ska höjas. Ökningen innebär att fastighetsskatten ökar med 150 procent, vilket för ett normalstort

Inlämnad: 2015-08-27 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:772 av Rickard Nordin (C) (pdf, 69 kB)

Interpellation 2014/15:748 av Rickard Nordin (C)

Interpellation 2014/15:748 Skattebefrielse för biodrivmedel av Rickard Nordin C till Finansminister Magdalena Andersson S Sverige har ett statsstödsgodkännande för nedsättning av skatt på biodrivmedel. Detta godkännande löper ut den 31 december 2015. Regeringen har inte kommunicerat vilka styrmedel som ska gälla från

Inlämnad: 2015-08-24 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:748 av Rickard Nordin (C) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Skattebefrielse för biodrivmedel

Skriftlig fråga 2014/15:691 av Anders Åkesson (C)

Fråga 2014/15:691 Utvidgat undantag från trängselskatt av Anders Åkesson C till Statsrådet Anna Johansson S Trängselskatten är ett effektivt verktyg för att minska trängseln i storstäder. I dag förekommer dock undantag för vissa fordonskategorier som bidrar till samhällsnytta, till exempel bussar i kollektivtrafik. Det

Inlämnad: 2015-06-22 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:691 av Anders Åkesson (C) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:598 av Rickard Nordin (C)

Fråga 2014/15:598 Skattehöjningar på biodrivmedel av Rickard Nordin C till Finansminister Magdalena Andersson S Enligt den överkompensationsrapport som Energimyndigheten framtagit i februari 2015 framgår att det troligen inte förekommit någon överkompensation för HVO. Snarare verkar prisskillnaden vara drygt 60 öre per

Inlämnad: 2015-06-01 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:598 av Rickard Nordin (C) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2014/15:601 av Per Åsling (C)

Interpellation 2014/15:601 Nedläggning av skattekontor av Per Åsling C till Finansminister Magdalena Andersson S Flera myndigheter har på sistone aviserat radikala förändringar av sina organisationer. Några exempel: Arbetsförmedlingen planerar att lägga ned 100 kontor. Statliga banken SBAB har beslutat att lämna Sverige

Inlämnad: 2015-05-18 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:601 av Per Åsling (C) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Nedläggning av skattekontor

Interpellation 2014/15:571 av Per-Ingvar Johnsson (C)

Interpellation 2014/15:571 Möjligheterna till undantag från reglerna om krav på kassaregister av Per-Ingvar Johnsson C till Finansminister Magdalena Andersson S Sedan den 1 januari 2014 gäller lagstiftningen om krav på kassaregister även för torg- och marknadshandel. I skatteförfarandelagen ges möjlighet till undantag

Inlämnad: 2015-05-06 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:571 av Per-Ingvar Johnsson (C) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Möjligheterna till undantag från reglerna om krav på kassaregister

Skriftlig fråga 2014/15:412 av Rickard Nordin (C)

Fråga 2014/15:412 Politiska förutsättningar för ED95 av Rickard Nordin C till Statsrådet Ibrahim Baylan S Utsläppen från den svenska transportsektorn måste minska. Från tunga transporter är trenden dock att utsläppen fortsätter att öka. Avgörande för att ställa om tunga transporter är biodrivmedel. Ett exempel på biodrivmedel

Inlämnad: 2015-04-13 Besvarare: Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:412 av Rickard Nordin (C) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2014/15:445 av Anders Ahlgren (C)

Interpellation 2014/15:445 Centralisering av Skatteverkets kontor av Anders Ahlgren C till Finansminister Magdalena Andersson S Den senaste veckan har Skatteverket presenterat planer på att lägga ned kontoren på nio orter runt om i landet. I mitt hemlän läggs kontoret i Ludvika ned, för att flyttas till Falun. Skatteverket

Inlämnad: 2015-03-25 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:445 av Anders Ahlgren (C) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Centralisering av Skatteverkets kontor

Skriftlig fråga 2014/15:347 av Lena Ek (C)

Fråga 2014/15:347 Biogasens förutsättningar av Lena Ek C till Finansminister Magdalena Andersson S Biogas är ett bränsle som bidrar till klimatnytta på flera olika sätt. Dels som bränsle för såväl elproduktion, uppvärmning och för att driva fordon men även genom att metan- och näringsläckage kan undvikas från stallgödsel

Inlämnad: 2015-03-25 Besvarare: Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:347 av Lena Ek (C) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2014/15:176 av Per Åsling (C)

Interpellation 2014/15:176 Alkoholsmuggling av Per Åsling C till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Den 28 augusti i år rapporterade nättidningen Webfinanser att den rödgröna oppositionen var överens om att efter valet utreda alkoholsmugglingens omfattning och konsekvenser. I artikeln hänvisade Morgan

Inlämnad: 2014-12-04 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:176 av Per Åsling (C) (pdf, 66 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Alkoholsmuggling

Interpellation 2014/15:124 av Helena Lindahl (C)

Interpellation 2014/15:124 Vägslitageavgiftens påverkan på Sveriges och Norrlands näringsliv av Helena Lindahl C till Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht S Regeringen kommer att införa en vägslitageavgift, vilket innebär en fördyring för svensk industri, småföretag och inte minst för landsbygden där de stora avstånden

Inlämnad: 2014-11-13 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:124 av Helena Lindahl (C) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Vägslitageavgiftens påverkan på Sveriges och Norrlands näringsliv

Interpellation 2014/15:116 av Rickard Nordin (C)

Interpellation 2014/15:116 Hot från vägslitageavgift mot den förnybara energin av Rickard Nordin C till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Sverige är ett av de ledande länderna i världen på förnybar energi. Mycket har kommit genom naturligt goda förutsättningar i form av vattenkraftsresurser, goda vindlägen och riklig

Inlämnad: 2014-11-11 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:116 av Rickard Nordin (C) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Hot från vägslitageavgift mot den förnybara energin

Skriftlig fråga 2011/12:370 av Åsling, Per (C)

den 15 februari Fråga 2011/12:370 Översynsutredning av den illegala spritens omfattning och effekter av Per Åsling C till justitieminister Beatrice Ask M Min fråga till ministern gäller den oklarhet som tycks omgärda frågan kring den illegala införseln av alkoholdrycker i landet. För några veckor sedan åtalades 86

Inlämnad: 2012-02-15 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2010/11:558 av Åsling, Per (C)

den 27 maj Fråga 2010/11:558 Utredning av den illegala alkoholens omfattning och effekter av Per Åsling C till justitieminister Beatrice Ask M Under senare tid har det fokuserats på den illegala alkoholinförseln och dess omfattning. Bakom står talrika rapporteringar bland annat i medierna om tullens och polisens

Inlämnad: 2011-05-27 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2010/11:523 av Åsling, Per (C)

den 16 maj Fråga 2010/11:523 Företagsfrämjande åtgärder av Per Åsling C till finansminister Anders Borg M Det är ingen överdrift att hävda att de svenska små och medelstora företagen bär upp den svenska ekonomin och sysselsättningen. Mer än två tredjedelar av alla anställda i privat näringsverksamhet arbetar i små

Inlämnad: 2011-05-16 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2009/10:911 av Åsling, Per (c)

den 18 juni Fråga 2009/10:911 Sparbanksaktie/egenkapitalbevis för att trygga sparbankernas framtid av Per Åsling c till statsrådet Mats Odell kd Sparbankerna har stor betydelse för svensk bankmarknad. Genom sitt lagkrav att verka lokalt är sparbankerna också viktiga för det lokala samhällets och näringslivets utveckling.

Inlämnad: 2010-06-18 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:870 av Nilsson, Karin (c)

den 3 juni Fråga 2009/10:870 Myndigheters tillämpning av LOU gentemot småföretag av Karin Nilsson c till statsrådet Mats Odell kd Att vara företagare i dag är inte alltid så lätt som vi önskar. Det krävs stora personliga uppoffringar och ett stort personligt risktagande att våga satsa och driva ett företag. Därför

Inlämnad: 2010-06-03 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:856 av Åsling, Per (c)

den 1 juni Fråga 2009/10:856 Kapitalförsörjning vid nybyggnation på landsbygden av Per Åsling c till statsrådet Mats Odell kd Det är av största vikt att skapa underlag för fler människor att driva företag och bosätta sig på landsbygden. Därför måste politiken underlätta för fler och växande företag, för större rörlighet

Inlämnad: 2010-06-01 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:855 av Åsling, Per (c)

den 1 juni Fråga 2009/10:855 Regional skattekraft av Per Åsling c till finansminister Anders Borg m En förutsättning för ett reellt lokalt självstyre och en kraftfull ekonomisk utveckling i hela landet är att kommuner och regioner har en trygg och stark skattebas. I dag är den kommunala skattebasen uteslutande

Inlämnad: 2010-06-01 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:787 av Selin Lindgren, Eva (c)

den 6 maj Fråga 2009/10:787 Negativa effekter av uttagsbeskattningen på el av Eva Selin Lindgren c till finansminister Anders Borg m Inom Centerpartiet har värdeord som decentralisering, självbestämmande, egenförsörjning och egenmakt länge varit vägledande för politiken. Till egenmakten hör förmågan att i största

Inlämnad: 2010-05-06 Besvarare: Anders Borg (M)