Dokument & lagar (82 träffar)

Skriftlig fråga 1998/99:826 av Jacobsson, Magnus (kd)

Fråga 1998/99:826 av Magnus Jacobsson kd till statsrådet Britta Lejon om länsbyte för Heby kommun den 3 augusti Det har nu gått snart ett år sedan Heby kommun genomförde en folkomröstning, där man med mycket stor majoritet röstat för ett länsbyte. Frågan har nu utretts en längre tid och hebyborna svävar fortfarande

Inlämnad: 1999-08-03 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 1998/99:810 av Kihlström, Dan (kd)

Fråga 1998/99:810 av Dan Kihlström kd till statsrådet Britta Lejon om åtgärder mot det låga valdeltagandet den 22 juli Återigen har debatten om det låga valdeltagandet blossat upp. Denna gång genom att demokratiministern i SVT:s Rapport avslöjat att allmän röstplikt är en tänkbar åtgärd för att förbättra valdeltagandet

Inlämnad: 1999-07-22 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 1998/99:753 av Vänerlöv, Ingemar (kd)

Fråga 1998/99:753 av Ingemar Vänerlöv kd till justitieministern om tryckfrihetsförordningen den 21 juni För en månad sedan frikände Högsta domstolen nazisterna som tog hotbilder utanför hemmen hos en känd programledare och en polischef i Stockholm. Frikännandet upplevs stötande, även om Högsta domstolens domslut utifrån

Inlämnad: 1999-06-21 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 1998/99:696 av Jóhannesson, Berit (v)

Fråga 1998/99:696 av Berit Jóhannesson v till finansministern om köp av konsulttjänster Enligt tidningen Statstjänstemannen köpte statliga myndigheter år 1997 tjänster från utomstående konsulter för drygt 27 miljarder kronor. Beloppet kan jämföras med lönesumman för statens anställda som samma år var 50 miljarder kronor.

Inlämnad: 1999-06-03 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 1998/99:631 av Arvidsson, Eva (s)

Fråga 1998/99:631 av Eva Arvidsson s till justitieministern om små myndigheters öppethållande den 18 maj Genom regeringens proposition 1998/99:52 om myndigheters öppethållande föreslås att det i förvaltningslagen införs en bestämmelse om att en myndighet i vissa avseenden skall ha öppet under minst två timmar varje

Inlämnad: 1999-05-18 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 1998/99:587 av Eberstein, Susanne (s)

Fråga 1998/99:587 av Susanne Eberstein s till statsrådet Britta Lejon om elektroniska uppgifter i offentliga databaser den 28 april En parlamentarisk kommitté skall enligt regeringsdirektiv den 16 april 1998 dir. 1998:32 se över bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet i syfte att vidga offentlighetsprincipens

Inlämnad: 1999-04-28 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 1998/99:517 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1998/99:517 av Sten Tolgfors m till statsrådet Britta Lejon om FUNKIS-utredningen den 6 april FUNKIS-utredningen, som presenterades förra våren, har så allvarliga brister att arbetet borde göras om. Enligt min källa förelåg vid utredningens justeringssammanträde visserligen en text, men det gjordes så många ändringar

Inlämnad: 1999-04-06 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 1998/99:503 av Nordlund, Harald (fp)

Fråga 1998/99:503 av Harald Nordlund fp till finansministern om ROT-avdrag den 26 mars Folkpartiet har föreslagit en enkel och obyråkratisk modell för skattelättnader för hushållstjänster, som också omfattar ROT-arbeten. Modellen innebär att det vita priset på hushållstjänster kan halveras direkt vid betalningen. Vi

Inlämnad: 1999-03-26 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:489 av Persson, Bertil (m)

Fråga 1998/99:489 av Bertil Persson m till finansministern om gränsgångaravtalet den 23 mars I juli nästa år öppnar Öresundsbron. Marken vid brofästet och Kastrups flygplats omgiven av elva universitet och högskolor blir högattraktiv för spetsteknologin. Vid det danska brofästet finns mark för 50 000 arbetsplatser

Inlämnad: 1999-03-23 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:482 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1998/99:482 av Sten Tolgfors m till finansministern om EMU-utanförskapet och politiskt inflytande den 22 mars Eftersom vi står utanför EMU har vi svårt att bli tagna på allvar, i alla fall på ministerråden. Det är den erfarenheten jag har.Mona Sahlin i Expressen den 16 januari 1999. Det politiska priset för Sveriges

Inlämnad: 1999-03-22 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:474 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1998/99:474 av Ulla Hoffmann v till finansministern om konsumentskydd på det finansiella området den 19 mars Finansinspektionen har bl.a. till uppgift att verka för ett gott konsumentskydd på det finansiella området. Den övervakar att de institut som står under tillsyn bedriver en verksamhet som står i överensstämmelse

Inlämnad: 1999-03-19 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:465 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1998/99:465 av Ulla Hoffmann v till finansministern om jämställdhetsperspektiv på finansplanen den 18 mars Då jag för en dryg månad sedan frågade finansministern om jämställdhetsdirektivet och den ekonomiska vårpropositionen, informerades jag om att detta direktiv upphört att gälla vid årsskiftet och ersatts

Inlämnad: 1999-03-18 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:463 av Andersson, Marianne (c)

Fråga 1998/99:463 av Marianne Andersson c till finansministern om skatteregler för småföretag den 17 mars Ytligt sett råder en samstämmighet i synen på vikten att underlätta för den enskilde och för företagare när det gäller deklarationer, redovisning, administration och skatteinbetalningar. Verkligheten visar något

Inlämnad: 1999-03-17 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:439 av Pehrson, Johan (fp)

Fråga 1998/99:439 av Johan Pehrson fp till justitieministern om kronofogdemyndigheternas processföring den 11 mars Sedan en tid råder den ordningen att varje kronofogdemyndighet skall stå för sina processkostnader inom sin egen verksamhetsbudget. Tidigare togs kostnaden för processer centralt av Riksskatteverket. Nyordningen

Inlämnad: 1999-03-11 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:423 av Strömbom, Inger (kd)

Fråga 1998/99:423 av Inger Strömbom kd till finansministern om avgångsvederlag till verkställande direktörer och generaldirektörer den 4 mars Enligt de nya riktlinjerna för anställningsavtal för statliga bolag, som finansminister Erik Åsbrink presenterade i december 1996, får ersättning till en avgående vd betalas

Inlämnad: 1999-03-04 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:422 av Gerdin, Viviann (c)

Fråga 1998/99:422 av Viviann Gerdin c till finansministern om moms på dans den 4 mars En nybliven företagare har till mig påtalat svårigheten med att få ett klart besked angående vilken momssats som skall gälla. Företagaren har kunskap och intresse för dans och har för avsikt att undervisa i ämnet. Efter besked från

Inlämnad: 1999-03-04 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:419 av Nordlund, Harald (fp)

Fråga 1998/99:419 av Harald Nordlund fp till finansministern om skattesänkningar för Sveriges lantbrukare den 3 mars Jordbruksminister Margareta Winberg har lovat Sveriges lantbrukare skattesänkningar. När kommer regeringen att lägga fram förslag och vilka skatter är aktuella

Inlämnad: 1999-03-03 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:412 av Söderdahl, Willy (v)

Fråga 1998/99:412 av Willy Söderdahl v till statsministern om information om EMU den 2 mars I ett svar på en fråga ställd av Vänsterpartiets EU-parlamentariker Jonas Sjöstedt bekräftar EU-kommissionen att den svenska regeringen har inlett diskussioner med kommissionen om att lansera ett gemensamt informationsprogram

Inlämnad: 1999-03-02 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:408 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:408 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till finansministern om ROT-avdragen den 1 mars För arbeten utförda efter den 1 april 1999 finns inte längre möjligheten till skattereduktion för reparationer, om- och tillbyggnadsarbeten i bostadshus. Skattereduktionen är fram t.o.m. den 31 mars i år 30 av arbetskostnaden,

Inlämnad: 1999-03-01 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:405 av Odell, Mats (kd)

Fråga 1998/99:405 av Mats Odell kd till finansministern om det statliga utgiftstakets definition den 26 februari Mot bakgrund av debatten om det statliga utgiftstakets konstruktion och innebörd som budgetpolitiskt åtagande vill jag fråga finansministern: Avser regeringen att på något sätt omdefiniera det nuvarande statliga utgiftstaket

Inlämnad: 1999-02-26 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)