Dokument & lagar (40 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:1093 av Larsson, Roland (c)

Fråga 1997/98:1093 av Roland Larsson c till justitieministern om spelautomater på restauranger den 22 september Enligt uppgift avser Svenska Spel AB att i restauranger på några platser i landet, på försök utplacera en ny typ av spelautomater kopplade direkt till det on-line-system som nu bara finns hos de ATG-ombuden.

Inlämnad: 1998-09-22 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1041 av Bäckström, Lars (v)

Fråga 1997/98:1041 av Lars Bäckström v till finansministern om pensionsfonderna den 24 augusti Styrelsen för Mölnlycke Health Care har meddelat sin avsikt att avveckla företagets fabrik i Härryda kommun och flytta produktionen till Finland. Genom detta försvinner ca 150 arbetsplatser och 150 personer hotas av arbetslöshet.

Inlämnad: 1998-08-24 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1022 av Lönnroth, Johan (v)

Fråga 1997/98:1022 av Johan Lönnroth v till statsministern om EMU-frågan i valrörelsen den 18 augusti I medierna har det framkommit att regeringen tänker starta en informationskampanj om EMU efter valet. Frågan borde naturligtvis debatteras i valrörelsen, eftersom riksdagen efter valet kommer att ta ett andra beslut

Inlämnad: 1998-08-18 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1006 av Andersson, Sten (m)

Fråga 1997/98:1006 av Sten Andersson m till statsrådet Lars Engqvist om kostnader för flyktingar den 11 augusti Då regering och riksdag enväldigt beslutar över omfattningen av asyl- och flyktingpolitiken bör staten självklart stå för kommunernas kostnader för nämnda politik fullt ut Staten ersätter nämligen i huvudsak

Inlämnad: 1998-08-11 Besvarare: statsrådet Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1005 av Fridén, Lennart (m)

Fråga 1997/98:1005 av Lennart Fridén m till statsrådet Lars Engqvist om rättsinformationen till invandrare den 11 augusti Sverige har under de senaste decennierna tagit emot många invandrare och flyktingar. För många av dessa har integrationen fungerat mycket bra. Emellertid finns det också grupper med så annorlunda

Inlämnad: 1998-08-11 Besvarare: statsrådet Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1997/98:990 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1997/98:990 av Rolf Gunnarsson m till finansministern om premiepensionsmyndigheten den 7 augusti I betänkandet SOU 1998:87, Bildandet av Premiepensionsmyndigheten hade vi i Dalarnas län hoppats att Falun skulle bli lokaliseringsort för den nya myndigheten. Detta efter det negativa som skett i Falun och där regeringen

Inlämnad: 1998-08-07 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1997/98:949 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Fråga 1997/98:949 av Yvonne Ruwaida mp till statsrådet Pierre Schori om Invandrarverkets medborgarskapsregler den 20 juli Silvia Svensson, 23 år, född i Sverige får inget svenskt medborgarskap. En skuld på 11 000 kr sätter stopp för hennes ansökan och gör att Invandrarverket ifrågasätter hennes levnadssätt. Skulderna

Inlämnad: 1998-07-20 Besvarare: statsrådet Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1997/98:895 av Andersson, Sten (m)

Fråga 1997/98:895 av Sten Andersson m till statsrådet Lars Engqvist om kritik mot integrationspolitiken I samband med undertecknads kritik mot Minoritetsspråkskommitténs förslag att låta romani erhålla minoritetsspråksstatus har statsrådet Lars Engqvist enligt TT bl.a. sagt att mitt agerande i frågan kan liknas vid

Inlämnad: 1998-06-26 Besvarare: statsrådet Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1997/98:893 av Frebran, Rose-Marie (kd)

Fråga 1997/98:893 av Rose-Marie Frebran kd till statsrådet Maj-Inger Klingvall om lokalisering av premiepensionsmyndighetens call center Med anledning av det reformerade pensionssystemets premiedel tillskapas under 1998 en ny myndighet, premiepensionsmyndigheten PPMPPM planerar att inrätta ett call center, som enligt

Inlämnad: 1998-06-25 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1997/98:876 av L Bjälkebring, Charlotta (v)

Fråga 1997/98:876 av Charlotta L Bjälkebring v till statsrådet Lars Engqvist om idrottsgymnasierna Riksidrottsförbundet fick nyligen överta huvudmannaskapet för idrottsgymnasierna. Vi motsatte oss inte detta från Vänsterpartiets sida. Nu visar det sig att Riksidrottsförbundet vill lägga ned handbollsprogrammet på Katrinelundsgymnasiet

Inlämnad: 1998-06-12 Besvarare: statsrådet Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1997/98:839 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Fråga 1997/98:839 av Yvonne Ruwaida mp till statsrådet Pierre Schori om somalier i Sverige och medborgarskap Den somaliska gruppen är, tyvärr, en av de mest utsatta grupperna i Sverige. Alltfler somalier förvägras svenskt medborgarskap med motiveringen att deras identitet inte är känd. Samtidigt är Sverige beredd på

Inlämnad: 1998-06-05 Besvarare: statsrådet Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1997/98:805 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1997/98:805 av Rolf Gunnarsson m till finansministern om premiepensionsmyndigheten Den 11 mars 1998 fick finansministern ett brev från samtliga riksdagsledamöter från Dalarna. Vi föreslog att den nya statliga premiepensionsmyndigheten skulle lokaliseras till Dalarnas län. Vi avslutade vårt brev med ett önskemål

Inlämnad: 1998-05-28 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1997/98:804 av Ottosson, Roy (mp)

Fråga 1997/98:804 av Roy Ottosson mp till finansministern om arbetslösheten Den ekonomiska utvecklingen utmärks numera av betydligt lägre inflation än vad de flesta bedömare väntat sig. Det beror på ökad prispress till följd av nationell och internationell avreglering, ökad konkurrens och även minskat värde på asiatiska

Inlämnad: 1998-05-28 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1997/98:801 av Hagberg, Michael (s)

Fråga 1997/98:801 av Michael Hagberg s till justitieministern om fastighetsaktiebolaget Stenvalvet Stenvalvet äger ett stort antal tingshus och polishus i Sverige. Stenvalvet har i dag 49 av bolagets aktier samt option till resterande 51 om staten beslutar sälja resterande del av bolaget Stenvalvet tycks ta för intäkt

Inlämnad: 1998-05-28 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1997/98:765 av Örnfjäder, Krister (s)

Fråga 1997/98:765 av Krister Örnfjäder s till finansministern om bankavgifterna Finansministerns arbete och engagemang för att få fondbolagen att redovisa vilka avgifter som tas ut är mycket bra. Något som är lika allvarligt är bankernas höga avgifter och krångliga information som gör det omöjligt att jämföra mellan

Inlämnad: 1998-05-18 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1997/98:732 av Ottosson, Roy (mp)

Fråga 1997/98:732 av Roy Ottosson mp till finansministern om bankernas avgifter Bankerna har infört avgifter för en rad olika tjänster som tidigare bekostades inom ränteuttaget. Avgifterna kan för bl.a. barnfamiljer bli ganska omfattande. Avgifterna redovisas inte på ett överskådligt eller samlat sätt. Det är därför

Inlämnad: 1998-05-12 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1997/98:707 av Hägglund, Göran (kd)

Fråga 1997/98:707 av Göran Hägglund kd till inrikesministern om åldersgränser för unga Åldersgränsutredningen lämnade 1996 sin slutrapport Bevakad övergång åldersgränser för unga upp till 30 år SOU 1996:111Där kom det bl.a. fram att många ungdomar känner sig besvikna över att det betyder så litet att bli myndig.

Inlämnad: 1998-05-05 Besvarare: statsrådet Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1997/98:678 av Lundberg, Inger (s)

Fråga 1997/98:678 av Inger Lundberg s till statsrådet Lars Engqvist om fördelning av integrationsmedel I årets vårproposition görs en rejäl insats för att stärka invandrarnas ställning på den svenska arbetsmarknaden genom särskilda utvecklingsmedel om 490 miljoner kronor åren 1998-2000. Pengarna skall satsas på att

Inlämnad: 1998-04-27 Besvarare: statsrådet Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1997/98:664 av Persson, Bertil (m)

Fråga 1997/98:664 av Bertil Persson m till statsrådet Lars Engqvist om idrottsmuseet i Malmö Landets första idrottsmuseum byggdes upp i Malmö. Riksidrottsförbundet förde emellertid trots protester delar av samlingarna till Globen i Stockholm när denna invigdes. 1997 flyttades de bort därifrån. Man talar nu om att sikta

Inlämnad: 1998-04-22 Besvarare: statsrådet Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1997/98:623 av Westerholm, Barbro (fp)

Fråga 1997/98:623 av Barbro Westerholm fp till statsrådet Lars Engqvist om Integrationsverkets resurser för att handlägga hälsofrågor Vi vet i dag genom den kunskap vi har att många nyanlända flyktingar mår psykiskt dåligt på grund av att de erfarit olika traumatiska upplevelser inbegripet tortyr i samband med flykt

Inlämnad: 1998-04-02 Besvarare: statsrådet Lars Engqvist (S)

Paginering