Dokument & lagar (113 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:1093 av Larsson, Roland (c)

Fråga 1997/98:1093 av Roland Larsson c till justitieministern om spelautomater på restauranger den 22 september Enligt uppgift avser Svenska Spel AB att i restauranger på några platser i landet, på försök utplacera en ny typ av spelautomater kopplade direkt till det on-line-system som nu bara finns hos de ATG-ombuden.

Inlämnad: 1998-09-22 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1086 av Johansson, Ann-Kristine (s)

Fråga 1997/98:1086 av Ann-Kristine Johansson s till miljöministern om elcykel den 14 september Det finns i dag ett flertal konstruktioner av en s.k. elcykel. Elcykeln är så konstruerad att den inte går att köra som moped utan elmotorn kopplas enbart in när trycket på tramporna ökar i uppförsbackar eller vid stark motvind.

Inlämnad: 1998-09-14 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1079 av Lundberg, Inger (s)

Fråga 1997/98:1079 av Inger Lundberg s till kommunikationsministern om EU:s körkortsregler den 8 september Jag var för någon dag sedan i kontakt med en ung man med assyrisk bakgrund, som kom som ettåring till Sverige från Turkiet. Han är sedan många år tillbaka svensk medborgare, har vuxit upp i vårt land och både

Inlämnad: 1998-09-08 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1062 av Hjertén, Lars (m)

Fråga 1997/98:1062 av Lars Hjertén m till kommunikationsministern om postens service den 31 augusti Det förekommer många klagomål från allmänheten mot en försämrad service från posten på landsbygden och i mindre tätorter. För att rationalisera distributionen av post flyttas lådor, vilket innebär att de placeras så

Inlämnad: 1998-09-01 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1042 av Fremling, Lennart (fp)

Fråga 1997/98:1042 av Lennart Fremling fp till miljöministern om flygtrafikens klimatpåverkan den 25 augusti Enligt en alldeles färsk FN-rapport ger utsläpp från flygtrafiken betydande bidrag till växthuseffekten. Det kan handla om så mycket som hälften av vägtrafikens påverkan. Flyget är dessutom en av de snabbast

Inlämnad: 1998-08-25 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1041 av Bäckström, Lars (v)

Fråga 1997/98:1041 av Lars Bäckström v till finansministern om pensionsfonderna den 24 augusti Styrelsen för Mölnlycke Health Care har meddelat sin avsikt att avveckla företagets fabrik i Härryda kommun och flytta produktionen till Finland. Genom detta försvinner ca 150 arbetsplatser och 150 personer hotas av arbetslöshet.

Inlämnad: 1998-08-24 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1038 av Bager, Erling (fp)

Fråga 1997/98:1038 av Erling Bager fp till kommunikationsministern om SJ:s fraktpriser och sjöfarten den 21 augusti Mellan Göteborg och hamnarna runt Vänern transporteras närmare en miljon ton oljeprodukter årligen. Fram till 1996 gick i stort sett allt med fartyg. Under den senare delen av 1996 gick SJ Gods in och

Inlämnad: 1998-08-21 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1036 av Erlandsson, Eskil (c)

Fråga 1997/98:1036 av Eskil Erlandsson c till kommunikationsministern om E 4 förbi Markaryd den 21 augusti Regeringen beslutade den 11 juni att fastställa den nationella väghållningsplanen. Beslutet innebär bl.a. att ombyggnaden av väg E 4 förbi Markaryd nu lyfts ur planeringen. Reaktionerna från bl.a. Länsstyrelsen

Inlämnad: 1998-08-21 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1026 av Ekendahl, Maud (m)

Fråga 1997/98:1026 av Maud Ekendahl m till kommunikationsministern om SJ-skolan i Ängelholm den 19 augusti SJ-skolan i Ängelholm är en enhet inom SJ som utvecklar och genomför utbildningar främst för personal som skall underhålla lok och järnvägsvagnar. Enheten är självfinansierad vilket innebär att de verkstäder som

Inlämnad: 1998-08-19 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1022 av Lönnroth, Johan (v)

Fråga 1997/98:1022 av Johan Lönnroth v till statsministern om EMU-frågan i valrörelsen den 18 augusti I medierna har det framkommit att regeringen tänker starta en informationskampanj om EMU efter valet. Frågan borde naturligtvis debatteras i valrörelsen, eftersom riksdagen efter valet kommer att ta ett andra beslut

Inlämnad: 1998-08-18 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1020 av Bergström, Sven (c)

Fråga 1997/98:1020 av Sven Bergström c till kommunikationsministern om persontrafiken på Norra stambanan den 18 augusti Chefen för SJ:s persontrafik Karl-Erik Strand har i samband med ett framträdande i Sundsvall ifrågasatt planerna på snabbtågstrafik längs Norra stambanan. Detta trots att Banverket nu arbetar med

Inlämnad: 1998-08-18 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1019 av Westerberg, Per (m)

Fråga 1997/98:1019 av Per Westerberg m till kommunikationsministern om Vägverket och trafiksäkerheten den 17 augusti Regeringen har aviserat en omfördelning av medel inom Vägverket. Vägverkets resurser för nya trafiksäkra vägar minskar med samma belopp. Det betyder att vissa planerade vägbyggen som är angelägna ur

Inlämnad: 1998-08-17 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1009 av Carlsson, Sivert (c)

Fråga 1997/98:1009 av Sivert Carlsson c till kommunikationsministern om utflaggningen av svenska fartyg den 13 augusti Sverige har varit, är fortfarande och skall förhoppningsvis även i fortsättningen vara en stark sjöfartsnation. En flotta på ca 21 miljoner ton gör den svenska handelsflottan till i dag den tionde

Inlämnad: 1998-08-13 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1007 av Lönnroth, Johan (v)

Fråga 1997/98:1007 av Johan Lönnroth v till näringsministern om svenskflaggad sjöfartsnäring den 11 augusti Sedan början av förra året har 35 svenska fartyg flaggats ut till länder som ger bättre skatte- och andra villkor för sjöfarten jämfört med Sverige. Det finns stor risk att utflaggningen fortsätter i ökat tempo

Inlämnad: 1998-08-11 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)

Skriftlig fråga 1997/98:998 av Bager, Erling (fp)

Fråga 1997/98:998 av Erling Bager fp till kommunikationsministern om sjöfartsavgifter den 7 augusti Göteborgs hamn är Nordens största och enda transoceana hamn. För att den skall kunna fullgöra sina nationella och internationella transportuppgifter krävs att godsvolymerna kan bibehållas och öka så att ett stort antal

Inlämnad: 1998-08-07 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)

Skriftlig fråga 1997/98:990 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1997/98:990 av Rolf Gunnarsson m till finansministern om premiepensionsmyndigheten den 7 augusti I betänkandet SOU 1998:87, Bildandet av Premiepensionsmyndigheten hade vi i Dalarnas län hoppats att Falun skulle bli lokaliseringsort för den nya myndigheten. Detta efter det negativa som skett i Falun och där regeringen

Inlämnad: 1998-08-07 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1997/98:986 av Johansson, Magnus (s)

Fråga 1997/98:986 av Magnus Johansson s till statsrådet Thomas Östros om svensk sjöfart och skatterna den 5 augusti Den senaste tiden har vi kunnat se att alltfler svenska rederier väljer att flagga ut sina fartyg t.ex. till Norge. Enligt tidningen Nautisk tidskrifts nr 4 1998 har mellan 15 och 20 svenska fartyg registrerats

Inlämnad: 1998-08-05 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)

Skriftlig fråga 1997/98:984 av Brandin, Claes-Göran (s)

Fråga 1997/98:984 av Claes-Göran Brandin s till försvarsministern om utflaggningen av svenska fartyg den 4 augusti Utflaggningen av svenska fartyg försvårar möjligheten för landets försörjning vid ofred. Under den senaste tiden har ett stort antal fartyg försvunnit från den svenska handelsflottan. 27 fartyg flaggades

Inlämnad: 1998-08-04 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)

Skriftlig fråga 1997/98:973 av Brunander, Lennart (c)

Fråga 1997/98:973 av Lennart Brunander c till kommunikationsministern om Telias priser för anslutning av ISDN den 3 augusti I annonser och på sin hemsida marknadsför Telia sina priser för inkoppling av ISDN som fördelaktiga. Vid en närmare granskning visar det sig att det inte gäller alla kunder. För att få en inkoppling

Inlämnad: 1998-08-03 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)

Skriftlig fråga 1997/98:968 av Skårvik, Kenth (fp)

Fråga 1997/98:968 av Kenth Skårvik fp till kommunikationsministern om åkerinäringens konkurrenssituation den 30 juli De svenska åkarna ser i dag ut att gå en mörk framtid till mötes om inte de höga kostnaderna som gör att åkeribranschen inte klarar av konkurrensen med övriga EU-länders åkare snarast sänks genom t.ex.

Inlämnad: 1998-07-30 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)