Dokument & lagar (43 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:1093 av Larsson, Roland (c)

Fråga 1997/98:1093 av Roland Larsson c till justitieministern om spelautomater på restauranger den 22 september Enligt uppgift avser Svenska Spel AB att i restauranger på några platser i landet, på försök utplacera en ny typ av spelautomater kopplade direkt till det on-line-system som nu bara finns hos de ATG-ombuden.

Inlämnad: 1998-09-22 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1041 av Bäckström, Lars (v)

Fråga 1997/98:1041 av Lars Bäckström v till finansministern om pensionsfonderna den 24 augusti Styrelsen för Mölnlycke Health Care har meddelat sin avsikt att avveckla företagets fabrik i Härryda kommun och flytta produktionen till Finland. Genom detta försvinner ca 150 arbetsplatser och 150 personer hotas av arbetslöshet.

Inlämnad: 1998-08-24 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1032 av Andersson, Sten (m)

Fråga 1997/98:1032 av Sten Andersson m till arbetsmarknadsministern om konflikträtten den 20 augusti Den 18 augusti 1998 träffades ett avtal mellan Målareförbundet och Fastigo. Avtalet slöts efter det att en facklig organisation, Elektrikerförbundet, varslat om sympatiåtgärder, vilka inte stod i någon som helst rimlig

Inlämnad: 1998-08-20 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1022 av Lönnroth, Johan (v)

Fråga 1997/98:1022 av Johan Lönnroth v till statsministern om EMU-frågan i valrörelsen den 18 augusti I medierna har det framkommit att regeringen tänker starta en informationskampanj om EMU efter valet. Frågan borde naturligtvis debatteras i valrörelsen, eftersom riksdagen efter valet kommer att ta ett andra beslut

Inlämnad: 1998-08-18 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1997/98:990 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1997/98:990 av Rolf Gunnarsson m till finansministern om premiepensionsmyndigheten den 7 augusti I betänkandet SOU 1998:87, Bildandet av Premiepensionsmyndigheten hade vi i Dalarnas län hoppats att Falun skulle bli lokaliseringsort för den nya myndigheten. Detta efter det negativa som skett i Falun och där regeringen

Inlämnad: 1998-08-07 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1997/98:893 av Frebran, Rose-Marie (kd)

Fråga 1997/98:893 av Rose-Marie Frebran kd till statsrådet Maj-Inger Klingvall om lokalisering av premiepensionsmyndighetens call center Med anledning av det reformerade pensionssystemets premiedel tillskapas under 1998 en ny myndighet, premiepensionsmyndigheten PPMPPM planerar att inrätta ett call center, som enligt

Inlämnad: 1998-06-25 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1997/98:887 av Knutson, Göthe (m)

Fråga 1997/98:887 av Göthe Knutson m till arbetsmarknadsministern om semesterlön Finns det klara regler när det gäller arbetsgivaransvar för semesterlön åt dem som blivit lediga för att delta i det s.k. kunskapslyftet I så fall bör dessa klarläggas. Det som framkommit de senaste dagarna torde starkt ifrågasättas. Det

Inlämnad: 1998-06-22 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 1997/98:817 av Lundberg, Inger (s)

Fråga 1997/98:817 av Inger Lundberg s till statsrådet Ulrica Messing om trygghet i arbetslivet I och med att tillväxten tagit fart och det sker en kraftig ökning av jobben i näringslivet blir arbetsmarknadens förändring allt tydligare. Arbetslivsinstitutets generaldirektör Anders L Johansson beskriver i en artikel hur

Inlämnad: 1998-06-02 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 1997/98:805 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1997/98:805 av Rolf Gunnarsson m till finansministern om premiepensionsmyndigheten Den 11 mars 1998 fick finansministern ett brev från samtliga riksdagsledamöter från Dalarna. Vi föreslog att den nya statliga premiepensionsmyndigheten skulle lokaliseras till Dalarnas län. Vi avslutade vårt brev med ett önskemål

Inlämnad: 1998-05-28 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1997/98:804 av Ottosson, Roy (mp)

Fråga 1997/98:804 av Roy Ottosson mp till finansministern om arbetslösheten Den ekonomiska utvecklingen utmärks numera av betydligt lägre inflation än vad de flesta bedömare väntat sig. Det beror på ökad prispress till följd av nationell och internationell avreglering, ökad konkurrens och även minskat värde på asiatiska

Inlämnad: 1998-05-28 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1997/98:801 av Hagberg, Michael (s)

Fråga 1997/98:801 av Michael Hagberg s till justitieministern om fastighetsaktiebolaget Stenvalvet Stenvalvet äger ett stort antal tingshus och polishus i Sverige. Stenvalvet har i dag 49 av bolagets aktier samt option till resterande 51 om staten beslutar sälja resterande del av bolaget Stenvalvet tycks ta för intäkt

Inlämnad: 1998-05-28 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1997/98:765 av Örnfjäder, Krister (s)

Fråga 1997/98:765 av Krister Örnfjäder s till finansministern om bankavgifterna Finansministerns arbete och engagemang för att få fondbolagen att redovisa vilka avgifter som tas ut är mycket bra. Något som är lika allvarligt är bankernas höga avgifter och krångliga information som gör det omöjligt att jämföra mellan

Inlämnad: 1998-05-18 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1997/98:732 av Ottosson, Roy (mp)

Fråga 1997/98:732 av Roy Ottosson mp till finansministern om bankernas avgifter Bankerna har infört avgifter för en rad olika tjänster som tidigare bekostades inom ränteuttaget. Avgifterna kan för bl.a. barnfamiljer bli ganska omfattande. Avgifterna redovisas inte på ett överskådligt eller samlat sätt. Det är därför

Inlämnad: 1998-05-12 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1997/98:714 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:714 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Maj-Inger Klingvall om föräldraledighet Under fyrpartiregeringens tid infördes vårdnadsbidrag för barn mellan ett och tre år. Samtidigt infördes rätt till tjänstledighet under de tre första åren. Hela 70 av alla som hade barn mellan ett och tre år utnyttjade denna

Inlämnad: 1998-05-07 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 1997/98:605 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1997/98:605 av Sten Tolgfors m till finansministern om Sverige och EMU EU-kommissionens rekommenderade i går att 11 av de 15 EU-länderna skall anses uppfylla kraven för att delta i EMU:s tredje steg från start. Sverige ingår som väntat inte i den gruppen. Två saker är värda att särskilt notera: Calmforsutredningen

Inlämnad: 1998-03-26 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1997/98:580 av Lönnroth, Johan (v)

Fråga 1997/98:580 av Johan Lönnroth v till finansministern om den svenska valutapolitiken och EMU I ett anförande i Helsingfors den 16 mars sade riksbankschefen Urban Bäckström Riksbanken har inget explicit mål för växelkursen och givet den svenska inställningen till ERM kommer kursen att förbli rörlig till dess att

Inlämnad: 1998-03-19 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1997/98:533 av Hambraeus, Birgitta (c)

Fråga 1997/98:533 av Birgitta Hambraeus c till finansministern om Riksbankens överskott I tidskriften Riksbanksnyheter från den 12 februari rapporteras att Riksbankens årliga leverans till staten uppgår till 9,3 miljarder kronor för år 1997. Detta beslut har fattats av riksbanksfullmäktige. Riksdagen antog den 4 mars

Inlämnad: 1998-03-09 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1997/98:524 av Pilsäter, Karin (fp)

Fråga 1997/98:524 av Karin Pilsäter fp till arbetsmarknadsministern om kvinnor och högre utbildning Kvinnomaktsutredningen visar bl.a. att för kvinnor som väljer att utbilda sig otraditionellt t.ex. tekniska yrken lönar sig utbildningen sämre än för män. Både när det gäller löneutveckling och karriärmöjligheter har

Inlämnad: 1998-03-06 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 1997/98:523 av Pilsäter, Karin (fp)

Fråga 1997/98:523 av Karin Pilsäter fp till statsrådet Ulrica Messing om arbetstidslagstiftningen Regeringsförklaringen anger att Kvinnor och män skall kunna kombinera ett utvecklande arbetsliv och ett aktivt föräldraskapArbetstidskommittén avgav för lång tid sedan ett förslag till ny arbetstidslag som i sig innebar

Inlämnad: 1998-03-06 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 1997/98:480 av Lindholm, Jan (mp)

Fråga 1997/98:480 av Jan Lindholm mp till arbetsmarknadsministern om strejkrätten och varors fria rörlighet i EU Mot bakgrund av att EU-kommissionen visat intresse av att ta över tolkningsrätten av medlemsländernas nationella arbetsrättsliga regler har fackliga företrädare uttryckt stor oro. Frågan gäller dels ett lagförslag

Inlämnad: 1998-02-20 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Paginering