Dokument & lagar (10 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:1042 av Fremling, Lennart (fp)

Fråga 1997/98:1042 av Lennart Fremling fp till miljöministern om flygtrafikens klimatpåverkan den 25 augusti Enligt en alldeles färsk FN-rapport ger utsläpp från flygtrafiken betydande bidrag till växthuseffekten. Det kan handla om så mycket som hälften av vägtrafikens påverkan. Flyget är dessutom en av de snabbast

Inlämnad: 1998-08-25 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)

Skriftlig fråga 1997/98:637 av Fremling, Lennart (fp)

Fråga 1997/98:637 av Lennart Fremling fp till kommunikationsministern om tågtrafiken till Mora Jag ställde en fråga 1997/98:607 till kommunikationsministern angående privata tågföretags möjlighet att köra persontrafik på sträckor där SJ inte har några invändningar. En avslagen ansökan att få köra mellan Göteborg och

Inlämnad: 1998-04-07 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)

Skriftlig fråga 1997/98:607 av Fremling, Lennart (fp)

Fråga 1997/98:607 av Lennart Fremling fp till kommunikationsministern om konkurrens på järnvägen En ansökan från ett privat företag att få köra tåg mellan Göteborg och Mora har avslagits av Banverket, trots att SJ inte torde ha någon invändning mot privat trafik på denna sträcka. Verkets prövning görs enligt reglerna

Inlämnad: 1998-03-26 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)

Skriftlig fråga 1997/98:488 av Fremling, Lennart (fp)

Fråga 1997/98:488 av Lennart Fremling fp till statsrådet Pierre Schori om Invandrarverkets service Den 1 oktober 1997 tog Invandrarverket över vissa arbetsuppgifter från polisen. I en del av dessa ärenden krävs att sökanden infinner sig personligen. Det gäller ärenden om uppehållstillstånd, förlängning av tillstånd,

Inlämnad: 1998-02-25 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:431 av Fremling, Lennart (fp)

Fråga 1997/98:431 av Lennart Fremling fp till kommunikationsministern om Lapplandstågen Turistnäringen i Lappland befarar att man även i år kommer att drabbas av problem med bristande kapacitet på SJ:s tåg till övre Norrland. Det har nu gått så långt att man erbjuder nattgäster gratis bensin trots att nattåget är ett

Inlämnad: 1998-02-11 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)

Skriftlig fråga 1997/98:368 av Fremling, Lennart (fp)

Fråga 1997/98:368 av Lennart Fremling fp till statsministern om propositionsavlämnandet Vid riksdagens frågestund den 27 november 1997 frågade jag statsministern hur stor andel av propositionerna som lämnades till riksdagen enligt plan och fick då beskedet att det var en stor andel. Nu har vi fått fakta från riksdagens

Inlämnad: 1998-01-26 Besvarare: statsrådet Thage G Peterson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:171 av Eberstein, Susanne (s)

Fråga 1997/98:171 av Susanne Eberstein s till statsrådet Leif Blomberg om svenskt medborgarskap Det finns människor som har bott länge, kanske mer än tio år i vårt land och som inte vill något hellre än att bli svenska medborgare. Trots att de bott mycket länge i Sverige vägras de medborgarskap här, eftersom de inte

Inlämnad: 1997-11-24 Besvarare: statsrådet Leif Blomberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:131 av Fremling, Lennart (fp)

Fråga 1997/98:131 av Lennart Fremling fp till kommunikationsministern om storstadstrafikens miljökostnader Enligt medieuppgifter hölls den 10 november 1997 ett möte på Kommunikationsdepartementet, där man bestämde sig för att definitivt slopa planerna på bilavgifter i storstäderna. Detta skulle innebära att staten inte

Inlämnad: 1997-11-11 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)

Skriftlig fråga 1997/98:67 av Fremling, Lennart (fp)

Fråga 1997/98:67 av Lennart Fremling fp till kommunikationsministern om byggkostnaden för Citytunneln i Malmö Byggkostnaden för tunnlar kan uppenbarligen variera kraftigt beroende på byggmetod. Kalkylerna för Citytunneln i Malmö anger en beräknad byggkostnad om 4 500 miljoner kronor. Om detta förutsatte användning av

Inlämnad: 1997-10-16 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)

Skriftlig fråga 1997/98:54 av Eberstein, Susanne (s)

Fråga 1997/98:54 av Susanne Eberstein s till inrikesministern om Kartvårdscentralen i Ånge Kartvårdscentralen i Ånge är en avdelning inom det statliga Lantmäteriverket, som bl.a. arbetar med restaurering av kartor och arkivmaterial. Den kom till 1984 genom ett riksdagsbeslut, där LMV tilldelades särskilda medel för

Inlämnad: 1997-10-14 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)