Dokument & lagar (32 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:1055 av Godin, Sigge (fp)

Fråga 1997/98:1055 av Sigge Godin fp till försvarsministern om dammsäkerheten i de utbyggda älvarna den 27 augusti Sommarens regnande har inneburit att de utbyggda älvarna svämmar över sina bräddar. Fulla magasin tvingar vattenkraftbolagen att dumpa stora mängder vatten som orsakar översvämningar av hus och anläggningar.

Inlämnad: 1998-08-27 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1043 av Karlsson, Ola (m)

Fråga 1997/98:1043 av Ola Karlsson m till försvarsministern om arbetstillfällen inom försvarsindustrin den 26 augusti Bofors kan tvingas slå igen fabriker och säga upp hundratals anställda nästa år på grund av försvarets neddragningar av materielbeställningar. Det visar den rapport som redovisades i medierna under

Inlämnad: 1998-08-26 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 1997/98:953 av Schlaug, Birger (mp)

Fråga 1997/98:953 av Birger Schlaug mp till statsrådet Leif Pagrotsky om miljöprövning vid exportkrediter och riskgarantier den 22 juli De statliga exportkrediterna underställs inte några som helst krav på miljöprövning. Följderna av detta blir att svenska institutioner stöttar projekt och investeringar som strider

Inlämnad: 1998-07-22 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 1997/98:917 av Andersson, Sten (m)

Fråga 1997/98:917 av Sten Andersson m till statsrådet Leif Pagrotsky om svenska byggföretag i Tyskland Sedan en tid tillbaka diskrimineras svenska byggföretag, främst de som gör korttidsjobb i form av husmontering, i Tyskland. Svenska företag betalar i Sverige semesterersättning enligt gällande regler, men tvingas vid

Inlämnad: 1998-07-08 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 1997/98:906 av Schlaug, Birger (mp)

Fråga 1997/98:906 av Birger Schlaug mp till statsrådet Leif Pagrotsky om vapenexport till Indien Enligt uppgift från Svenska Freds DN Debatt den 26 juni tvingas Sverige bryta ett regeringsavtal med Indien, rörande fullföljande av leveranser av materiel till Bofors haubitsar, om EU fattar beslut om ett vapenembargo mot

Inlämnad: 1998-07-02 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 1997/98:878 av Samuelsson, Marianne (mp)

Fråga 1997/98:878 av Marianne Samuelsson mp till statsrådet Leif Pagrotsky om tillstånd till utförsel av vapenmateriel När konflikt bröt ut i Jugoslavien sommaren 1991 offentliggjorde UD att det fanns tre beviljade utförseltillstånd som ännu inte lett till leverans. Regeringen återtog två av tillstånden. De senaste

Inlämnad: 1998-06-16 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 1997/98:838 av Francke Ohlsson, Bodil (mp)

Fråga 1997/98:838 av Bodil Francke Ohlsson mp till statsrådet Leif Pagrotsky om vapenleveranser till Indien och Pakistan Sverige krävde vid EU:s utrikesministermöte i slutet av maj ett vapenembargo mot Indien och Pakistan med anledning av deras provsprängningar. Den säkerhetspolitiska situationen i Asien har förändrats

Inlämnad: 1998-06-05 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 1997/98:796 av Bill, Per (m)

Fråga 1997/98:796 av Per Bill m till statsrådet Leif Pagrotsky om export av programvara som innehåller stöd för kryptering Mjukvarubranschen är i dag en av Sveriges mest lovande branscher. Inspektionen för strategiska produkter ISP lägger dock till synes onödiga hinder i vägen för svenska företag som vill exportera

Inlämnad: 1998-05-28 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 1997/98:737 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:737 av Eva Goës mp till statsrådet Leif Pagrotsky om vapenhandel till Indien Det är obegripligt att Sveriges regering kunnat motivera export av vapen till Indien trots decenniers oroligheter i dess närområde. Nu har Indien visat att de har egna kärnvapen och det borde genast ge upphov till totalstopp av

Inlämnad: 1998-05-13 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 1997/98:688 av Persson, Bertil (m)

Fråga 1997/98:688 av Bertil Persson m till statsministern om Östersjömiljarderna och Hansaregionen Hansaregionen hör också till Östersjöområdet. Den senaste Östersjömiljarden avses användas så att Östersjösamarbetet gynnar svenskt näringsliv. Ingenstans är dynamiken så stor som i Nordtyskland och norra Polen, med Berlin

Inlämnad: 1998-04-29 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 1997/98:677 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:677 av Eva Goës mp till statsrådet Leif Pagrotsky om handel med sälskinn Bilder från den barbariska sälungeslakten i bl.a. Kanada visades upp i världens etermedier i början på 80-talet. Sälungar flåddes levande inför sina frustrerande mödrar. Detta väckte ett ramaskri. De högljudda protesterna mot djurplågeriet,

Inlämnad: 1998-04-27 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 1997/98:663 av Klevenås, Lena (s)

Fråga 1997/98:663 av Lena Klevenås s till statsrådet Leif Pagrotsky om handel med ekologiska livsmedel Det amerikanska jordbruksdepartementet lade i december 1997 fram ett förslag till statliga regler för ekologisk odling. De föreslagna reglerna förbjuder varken genmanipulation, bestrålning eller användningen av avloppsslam

Inlämnad: 1998-04-22 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 1997/98:655 av Flyborg, Eva (fp)

Fråga 1997/98:655 av Eva Flyborg fp till utrikesministern om översättning av bok om Förintelsen I samband med regeringens informationskampanj Levande historia har en bok om Förintelsen sammanställts Om detta må ni berätta Boken är ett, i sin saklighet, skakande dokument om vad människor är i stånd att göra när demokratins

Inlämnad: 1998-04-17 Besvarare: statsrådet Thage G Peterson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:649 av Fredrik Graf, Carl (m)

Fråga 1997/98:649 av Carl Fredrik Graf m till statsrådet Leif Pagrotsky om Afrikapolitiken Regeringen har nyligen i en skrivelse till riksdagen redovisat sin syn på Afrikapolitiken. Det är bra att i en skrivelse diskutera hela bredden av den förda politiken. Dokumentet hade emellertid blivit intressantare om det dessutom

Inlämnad: 1998-04-15 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 1997/98:602 av Odenberg, Mikael (m)

Fråga 1997/98:602 av Mikael Odenberg m till statsministern om Ravensbrück Ravensbrück var det största koncentrationslägret i Tyskland. Under kriget spärrade man här in 132 000 kvinnor judar, zigenare, Jehovas vittnen från 47 länder. Många hade små barn och hälften av alla fångar dog i lägret. I maj 1945 kom knappt 2 000

Inlämnad: 1998-03-24 Besvarare: statsrådet Thage G Peterson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:601 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1997/98:601 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsministern om kommunismens folkmord Regeringen med statsministern i spetsen har på ett kraftfullt sätt agerat för att vi svenskar i allmänhet och ungdomar i synnerhet inte skall glömma nazismens terror och folkmord under andra världskriget. Det är bra att denna

Inlämnad: 1998-03-24 Besvarare: statsrådet Thage G Peterson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:506 av Hurtig, Bengt (v)

Fråga 1997/98:506 av Bengt Hurtig v till statsrådet Leif Pagrotsky om rättslig grund för mandat till kommissionen Den 19 maj 1995 informerades EU-nämnden av dåvarande finansministern Göran Persson om att ett förhandlingsmandat för kommissionen i EU skulle fastställas så att kommissionen kunde delta i OECD-förhandlingarna

Inlämnad: 1998-03-04 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 1997/98:500 av Wichne, Birgitta (m)

Fråga 1997/98:500 av Birgitta Wichne m till näringsministern om regler för fyrverkeripjäser Lördagen den 28 februari inträffade en svår sprängämnesolycka, orsakad av fyrverkeripjäser, i studenternas kårhus i Borås. Två studenter dödades och flera personer skadades. Räddningschefen i Borås kritiserade Sprängämnesinspektionen

Inlämnad: 1998-03-03 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 1997/98:486 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:486 av Eva Goës mp till näringsministern om elektromagnetiska fält I Sverige finns inga gränsvärden för elektromagnetiska fält, eftersom forskningen hittills inte gett underlag eller motivering för detta. De gränsvärden som finns för högfrekventa elektromagnetiska fält skyddar mot värmeeffekter. För de

Inlämnad: 1998-02-24 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 1997/98:450 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Fråga 1997/98:450 av Yvonne Ruwaida mp till statsministern om deltagarförteckningar vid representation Grunden för demokrati är insyn och offentlighet. Det finns naturligtvis tillfällen då de olika departementen behöver bjuda på representation. Men det är viktigt att vilka som bjuds och varför är en offentlig handling.

Inlämnad: 1998-01-16 Besvarare: statsrådet Thage G Peterson (S)

Paginering