Dokument & lagar (55 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:1040 av Backman, Jan (m)

Fråga 1997/98:1040 av Jan Backman m till kulturministern om uppdragsarkeologin den 24 augusti Enligt uppgift går just nu Riksantikvarieämbetet ut med information till samtliga länsstyrelser om att det är riksdagens beslut att länsmuseerna skall bygga upp en utgrävningsverksamhet för att bevara den regionala kompetensen

Inlämnad: 1998-08-24 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1997/98:991 av Føsker, Ann-Kristin (fp)

Fråga 1997/98:991 av Ann-Kristin Føsker fp till kulturministern om kulturhuvudstadsåret den 7 augusti Kulturhuvudstadsbolagets hanterande av olika frågor har under senaste tiden, i olika medier, diskuterats och utsatts för en hel del kritik. Det har bl.a. handlat om en alldeles för kostsam invigning av kulturhuvudstadsåret,

Inlämnad: 1998-08-07 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1997/98:985 av Johansson, Magnus (s)

Fråga 1997/98:985 av Magnus Johansson s till kulturministern om Statens sjöhistoriska museer den 5 augusti Den 19 mars 1998 beslutade riksdagen att ge regeringen till känna vad man anfört om lokaliseringen av ledningen för Statens sjöhistoriska museer till Karlskrona. Detta beslut fattades i stor majoritet och ligger

Inlämnad: 1998-08-05 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1997/98:976 av Björklund, Ulf (kd)

Fråga 1997/98:976 av Ulf Björklund kd till kulturministern om tidningen Samefolket den 3 augusti Tidningen Samefolket är på ett särskilt sätt viktig som ett informationsorgan till den samiska befolkningen, i för samerna angelägna frågor. Det som skiljer Samefolket från andra tidskrifter är att den är hårt vinklad på

Inlämnad: 1998-08-03 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1997/98:927 av Karlsson, Ola (m)

Fråga 1997/98:927 av Ola Karlsson m till kulturministern om avgifter för public service-kanaler Regeringen har nu meddelat tillstånd för de programbolag som skall få sända TV digitalt i marknätet. För SVT gäller bl.a. följande: Sändningarna ska kunna tas emot utan villkor om särskild betalning. Detta utesluter inte

Inlämnad: 1998-07-08 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1997/98:926 av Karlsson, Ola (m)

Fråga 1997/98:926 av Ola Karlsson m till kulturministern om SVT och det digitala marknätet Regeringen har nu meddelat tillstånd för de programbolag som skall få sända TV digitalt i marknätet. För SVT gäller bl.a. följande: Sändningarna ska kunna tas emot utan villkor om särskild betalning. Detta utesluter inte avgifter

Inlämnad: 1998-07-08 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1997/98:925 av Karlsson, Ola (m)

Fråga 1997/98:925 av Ola Karlsson m till kulturministern om avgiftsbelagda programkort Regeringen har nu meddelat tillstånd för de programbolag som skall få sända TV digitalt i marknätet. För SVT gäller bl.a. följande: Sändningarna ska kunna tas emot utan villkor om särskild betalning. Detta utesluter inte avgifter

Inlämnad: 1998-07-08 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1997/98:919 av Persson, Bertil (m)

Fråga 1997/98:919 av Bertil Persson m till kulturministern om museer På mina tidigare frågor om tillskapande av ett nationalmuseum för idrott i Malmö har såväl kulturministern som idrottsministern angett att frågan om en museimässig dokumentation av Sveriges största folkrörelse är idrottsrörelsens ensak. Detta är ett

Inlämnad: 1998-07-08 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1997/98:903 av Fransson, Sonja (s)

Fråga 1997/98:903 av Sonja Fransson s till kulturministern om funktionshindrades möjlighet att delta i kulturlivet Svenska Very Special Arts har gjort en inventering för att ta reda på vilka möjligheter det finns för konstutövare med funktionshinder att utbilda sig, att få hjälpmedel, assistans eller anpassning av lokaler

Inlämnad: 1998-06-30 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1997/98:843 av Edgren, Margitta (fp)

Fråga 1997/98:843 av Margitta Edgren fp till kulturministern om kraven för prosttjänst Just nu pågår tillsättning av domprosttjänsten i Stockholm. Många kompetenta präster har sökt, och tillsättningen kan komma att ge upphov till onödiga fördröjningar. Domkapitlet i Stockholm har förtydligat ett av kraven på den person

Inlämnad: 1998-06-05 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1997/98:803 av Backman, Jan (m)

Fråga 1997/98:803 av Jan Backman m till kulturministern om filmstödet I regeringens skrivelse 1997/98:171 redogörs bl.a. för den utredning som tillsatts för att lämna förslag till hur det framtida filmstödet skall utformas. Utredningsarbetet i sin helhet skall vara avslutat senast den 30 november 1998. Av 37 i avtalet

Inlämnad: 1998-05-28 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1997/98:759 av Karlsson, Ola (m)

Fråga 1997/98:759 av Ola Karlsson m till kulturministern om digital TV i marknätet Marknätet är den teknik för digitala TV-sändningar som medger minst antal kanaler och tjänster, det ger inte möjlighet till interaktivitet och det är dyrare än exempelvis satellitsändningar. Möjligheterna till en stark politisk styrning

Inlämnad: 1998-05-15 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1997/98:756 av Larsson, Ewa (mp)

Fråga 1997/98:756 av Ewa Larsson mp till kulturministern om nåjdtrummor Nordiska museet har ett tiotal av samernas heliga trummor s.k. trolltrummor. Dessa trummor användes av samernas andliga ledare, nåjderna. På olika museum i Europa finns det nåjdtrummor, men den största samlingen innehas av Nordiska museet i Stockholm.

Inlämnad: 1998-05-15 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1997/98:751 av Johansson, Anita (s)

Fråga 1997/98:751 av Anita Johansson s till kulturministern om Erstaviks fideikommiss I Nacka kommun finns ett fideikommiss som till ytan omfattar en mycket stor del av kommunen, ca 2 200 hektar. Den senaste fideikommissarien, Magnus af Petersens, avled i maj 1994. Enligt gällande lag upphörde därmed fideikommisset

Inlämnad: 1998-05-15 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1997/98:744 av Persson, Bertil (m)

Fråga 1997/98:744 av Bertil Persson m till kulturministern om nationalmuseum för idrott Idrottsrörelsen är landets största folkrörelse. Dess historia behöver förvisso dokumenteras med en nationell museiinstitution. Landets första idrottsmuseum upprättades i Malmö. Visserligen har riksidrottsförbundet senare bortfört

Inlämnad: 1998-05-14 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1997/98:730 av Larsson, Ewa (mp)

Fråga 1997/98:730 av Ewa Larsson mp till kulturministern om digital marksänd TV Departementspromemorian om digital marksänd TV föreslår vissa ändringar i radio- och TV-lagen, med syfte att underlätta införandet av digitala TV-sändningar. Förslaget innebär att skyldigheten att vidarebefordra TV-sändningar i kabelnät

Inlämnad: 1998-05-12 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1997/98:701 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Fråga 1997/98:701 av Yvonne Ruwaida mp till kulturministern om upphovsrätten EU-kommissionen har lagt fram sitt Copyright Directive som, om det blir verklighet, kan innebära att mycket av den information som i dag är fritt tillgänglig via nätet, kommer att prissättas. I ett demokratiskt informationssamhälle så behövs

Inlämnad: 1998-05-04 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1997/98:655 av Flyborg, Eva (fp)

Fråga 1997/98:655 av Eva Flyborg fp till utrikesministern om översättning av bok om Förintelsen I samband med regeringens informationskampanj Levande historia har en bok om Förintelsen sammanställts Om detta må ni berätta Boken är ett, i sin saklighet, skakande dokument om vad människor är i stånd att göra när demokratins

Inlämnad: 1998-04-17 Besvarare: statsrådet Thage G Peterson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:634 av Hamilton, Carl B (fp)

Fråga 1997/98:634 av Carl B Hamilton fp till kulturministern om Terracom AB Terracom Svensk Rundradio AB är ett statligt företag som äger och driver marknätet i Sverige för TV och radio. I Litauen skall landets radio och TV privatiseras. Enligt uppgift bl.a. i tidningen SEKO-magasinet är Terracom med och bjuder på det

Inlämnad: 1998-04-07 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1997/98:602 av Odenberg, Mikael (m)

Fråga 1997/98:602 av Mikael Odenberg m till statsministern om Ravensbrück Ravensbrück var det största koncentrationslägret i Tyskland. Under kriget spärrade man här in 132 000 kvinnor judar, zigenare, Jehovas vittnen från 47 länder. Många hade små barn och hälften av alla fångar dog i lägret. I maj 1945 kom knappt 2 000

Inlämnad: 1998-03-24 Besvarare: statsrådet Thage G Peterson (S)

Paginering