Dokument & lagar (149 träffar)

Skriftlig fråga 2015/16:828 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2015/16:828 Natos insats mot flyktingsmuggling av Hans Wallmark M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Under säkerhetskonferensen i München nyligen pekade försvarsminister Peter Hultqvist på att destabiliseringen i Syrien och Irak och den omfattande flyktingkrisen är en av de största säkerhetsutmaningarna just

Inlämnad: 2016-02-18 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2015/16:828 av Hans Wallmark (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:826 av Allan Widman (L)

Fråga 2015/16:826 Apotekarkajen i Slite av Allan Widman L till Försvarsminister Peter Hultqvist S Som svar på en fråga från undertecknad gällande förberedd förstörelse av den så kallade Apotekarkajen i Slite svarade försvarsministern den 20 november 2015 att det är Försvarsmakten som svarar för nödvändiga förberedelser.

Inlämnad: 2016-02-18 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2015/16:826 av Allan Widman (L) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:825 av Dag Klackenberg (M)

Fråga 2015/16:825 Möjligheten till innovationsupphandling inom försvaret av Dag Klackenberg M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Den svenska försvarsindustrin håller en mycket hög teknisk nivå, vilket också är en viktig förklaring till att den har kunnat hävda sig väl på exportmarknaden. Försvarsmaterielmarknaden

Inlämnad: 2016-02-18 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2015/16:825 av Dag Klackenberg (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:839 av Johan Hedin (C)

Fråga 2015/16:839 Försvarsministerns bostad i Militärhögskolans bostadsstiftelse av Johan Hedin C till Försvarsminister Peter Hultqvist S Det har framkommit i medierna att försvarsminister Peter Hultqvist fått en bostad i centrala Stockholm via Militärhögskolans bostadsstiftelse MHS-Bostäder. Förutom att återigen tydliggöra

Inlämnad: 2016-02-17 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2015/16:839 av Johan Hedin (C) (pdf, 95 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:819 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2015/16:819 Tillgången till bostäder för försvarsanställda av Jan R Andersson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S För att Försvarsmakten ska kunna rekrytera och behålla personal krävs att man kan erbjuda en bra helhetslösning för personalen. Det inkluderar allt från löner och förmåner till intressant utbildning

Inlämnad: 2016-02-17 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2015/16:819 av Jan R Andersson (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2015/16:402 av Lena Asplund (M)

Interpellation 2015/16:402 Möjligheten för Försvarsmakten att rekrytera personal från hela landet av Lena Asplund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S En av de stora utmaningar som det svenska försvaret står inför gäller Försvarsmaktens förmåga att rekrytera och behålla personal. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Inlämnad: 2016-02-12 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2015/16:402 av Lena Asplund (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Möjligheten för Försvarsmakten att rekrytera personal från hela landet

Interpellation 2015/16:400 av Allan Widman (L)

Interpellation 2015/16:400 Rationellt nyttjande av Sveriges flygmotorarv av Allan Widman L till Försvarsminister Peter Hultqvist S Det nya stridsflygplanet JAS 39 Gripen E ska, till skillnad från sina föregångare, inte ha en svensk utan amerikansk flygmotor, F 414 G, som levereras av General Electric. Till följd av valutakursförändringar

Inlämnad: 2016-02-10 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2015/16:400 av Allan Widman (L) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Rationellt nyttjande av Sveriges flygmotorarv

Interpellation 2015/16:398 av Linus Sköld (S)

Interpellation 2015/16:398 Skolledares arbetssituation av Linus Sköld S till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP I en forskningsöversikt Vetenskapsrådet gjort fastslås ledarskapets betydelse som centralt för skolans utveckling, förbättring, organisatoriska kapacitet och resultat. Efter lärarens arbete är ledarskapet

Inlämnad: 2016-02-10 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2015/16:398 av Linus Sköld (S) (pdf, 102 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Skolledares arbetssituation

Interpellation 2015/16:353 av Allan Widman (L)

Interpellation 2015/16:353 Försvarsanslaget i tider av krigsrisk av Allan Widman L till Försvarsminister Peter Hultqvist S I förhållande till tidigare planering innebar den så kallade försvarsuppgörelsen för snart ett år sedan att Försvarsmakten de kommande fem åren totalt skulle tillföras 10,2 miljarder svenska kronor.

Inlämnad: 2016-02-01 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2015/16:353 av Allan Widman (L) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Försvarsanslaget i tider av krigsrisk

Skriftlig fråga 2015/16:720 av Allan Widman (L)

Fråga 2015/16:720 Tillfälliga baseringsmöjligheter för sjöstridskrafter på Gotland av Allan Widman L till Försvarsminister Peter Hultqvist S Sommaren 2012 lämnade Försvarsmakten sin tillfälliga baseringsmöjlighet i Fårösund på Gotland. Under några år har marinen planerat för en etablering i Slite hamn intill Kustbevakningen.

Inlämnad: 2016-02-01 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2015/16:720 av Allan Widman (L) (pdf, 71 kB)

Interpellation 2015/16:346 av Mikael Oscarsson (KD)

Interpellation 2015/16:346 Militärt hot mot Sverige av Mikael Oscarsson KD till Försvarsminister Peter Hultqvist S I inbjudan till markstridsdagarna 2016 gör arméchefen ett uttalande som fick stort genomslag i medierna. Bedömningen har tidigare varit att inget direkt militärt hot föreligger mot Sverige i dagsläget. Arméchefens

Inlämnad: 2016-01-28 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2015/16:346 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 67 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Militärt hot mot Sverige

Skriftlig fråga 2015/16:701 av Marta Obminska (M)

Fråga 2015/16:701 Rätt för alla elever att välja skola av Marta Obminska M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Det fria skolvalet och friskolesystemet är viktigt. Alla familjer ska ha rätt att göra aktiva och informerade val av förskola och skola. Det ska finnas lättillgänglig och relevant information om alla

Inlämnad: 2016-01-27 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:701 av Marta Obminska (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:691 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2015/16:691 Medlemskap i Stratcom av Hans Wallmark M till Försvarsminister Peter Hultqvist S I svar på skriftlig fråga tidigare väckt av mig angående att Sverige ska gå med i Stratcom Natos center för strategisk kommunikation i Riga har försvarsministern låtit meddela att ärendet för närvarande bereds. Den uppfattningen

Inlämnad: 2016-01-27 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2015/16:691 av Hans Wallmark (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:706 av Allan Widman (L)

Fråga 2015/16:706 Reservister för utsjöminläggning av Allan Widman L till Försvarsminister Peter Hultqvist S Svenska statens fem större isbrytare Ale, Ymer, Atle, Frej och Oden avses successivt omsättas under perioden 20202030 då de blir 40 år. Det handlar om en investering i storleksordningen 57,5 miljarder svenska kronor.

Inlämnad: 2016-01-26 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2015/16:706 av Allan Widman (L) (pdf, 69 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:694 av Allan Widman (L)

Fråga 2015/16:694 Svenska flygstridskrafters operativa markmålsbekämpningsförmåga av Allan Widman L till Försvarsminister Peter Hultqvist S Small diameter bomb SDB är det amerikanska flygvapnets mest moderna vapen för markmålsbekämpning, med synnerligen väl avgränsad verkan och en utomordentlig räckvidd om hundratalet

Inlämnad: 2016-01-26 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2015/16:694 av Allan Widman (L) (pdf, 70 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:681 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2015/16:681 Lärarexamen av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Det råder brist på lärare i vissa ämnen. Därför lägger regeringen fram ett förslag om att införa försöksverksamhet för att skapa möjlighet för personer som inte uppfyller skollagens krav på legitimation och behörighet

Inlämnad: 2016-01-25 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:681 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 74 kB)

Interpellation 2015/16:320 av Allan Widman (L)

Interpellation 2015/16:320 Veteranutredningen av Allan Widman L till Försvarsminister Peter Hultqvist S Det har nu gått mer än ett och ett halvt år sedan Veteranutredningen överlämnade sitt slutbetänkande till regeringen. Betänkandet har därefter varit föremål för remissbehandling. Ett av de centrala förslagen i Veteranutredningen

Inlämnad: 2016-01-20 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2015/16:320 av Allan Widman (L) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Veteranutredningen

Skriftlig fråga 2015/16:661 av Lotta Olsson (M)

Fråga 2015/16:661 Skottsäkra västar till hemvärnet av Lotta Olsson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Hemvärnet är i dag en mycket professionell del av det svenska försvaret. Det svenska hemvärnet är väl bemannat och redo på plats ute i hela Sverige. Det svenska hemvärnet har också i dag bättre utrustning än någonsin och

Inlämnad: 2016-01-20 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2015/16:661 av Lotta Olsson (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:660 av Lotta Olsson (M)

Fråga 2015/16:660 Risker med ett ökat försvarssamarbete med Finland av Lotta Olsson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Den socialdemokratiskt ledda regeringen har varit mycket tydlig med att man inte vill att Sverige söker ett medlemskap i Nato. Man har i debatten hänvisat till att detta skulle kunna vara en ökad

Inlämnad: 2016-01-20 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2015/16:660 av Lotta Olsson (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:643 av Lena Asplund (M)

Fråga 2015/16:643 Mobilt rekryteringskontor av Lena Asplund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Strax före jul gjorde jag förbandsbesök på A 9 och I 19 i Boden samt F 21 i Luleå. Vid dessa besök diskuterades bland annat rekryteringsfrågan. De personer från norra Sverige som är intresserade av att göra en grundutbildning

Inlämnad: 2016-01-19 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2015/16:643 av Lena Asplund (M) (pdf, 76 kB)