Dokument & lagar (21 träffar)

Interpellation 2015/16:791 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2015/16:791 Bilateralt samarbete jämfört med Natomedlemskap av Hans Wallmark M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Försvarsminister Peter Hultqvist kommenterade i Dagens Nyheter den 31 augusti vicepresident Joe Bidens uttalande när han besökte Sverige nyligen om att Ryssland ska akta sig för att kränka

Inlämnad: 2016-09-07 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2015/16:791 av Hans Wallmark (M) (pdf, 88 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bilateralt samarbete jämfört med Natomedlemskap

Skriftlig fråga 2015/16:1441 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2015/16:1441 Svenskt deltagande i Joint Expeditionary Force av Hans Wallmark M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Sverige har ingått ett omfattande samarbetsprogram med Storbritannien på försvarsområdet. I programmet ingår 53 olika punkter. Det tidigare i bland annat inriktningspropositionen utpekade Joint

Inlämnad: 2016-07-08 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1441 av Hans Wallmark (M) (pdf, 72 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1376 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2015/16:1376 Samordning av civil och militär utbildning på Ljungbyhed av Hans Wallmark M till Försvarsminister Peter Hultqvist S De som vill bli piloter inom försvaret får i dag gå officersprogrammet med aviatisk profil. Programmet inleds med tre teoretiska terminer på Karlberg. Sedan får piloterna genomgå två terminer

Inlämnad: 2016-06-17 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1376 av Hans Wallmark (M) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2015/16:698 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2015/16:698 Strategi mot säkerhetsrisker av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S Statsminister Stefan Löfven gick i partiledardebatten den 14 januari 2015 ut och berättade att han ville se ett samtal kring ett brett säkerhetsperspektiv där vi belyser också andra säkerhetsrisker, exempelvis

Inlämnad: 2016-05-30 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2015/16:698 av Hans Wallmark (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Strategi mot säkerhetsrisker

Interpellation 2015/16:672 av Mikael Oscarsson (KD)

Interpellation 2015/16:672 Effekterna av den ekonomiska utvecklingen på försvarsambitionen av Mikael Oscarsson KD till Försvarsminister Peter Hultqvist S Nyligen offentliggjordes Försvarsmaktens budgetunderlag för 2017. Underlaget väcker dessvärre en rad frågor. Frågor som med rätta kan ställas om vad av försvarsöverenskommelsens

Inlämnad: 2016-05-19 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2015/16:672 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Effekterna av den ekonomiska utvecklingen på försvarsambitionen

Skriftlig fråga 2015/16:949 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2015/16:949 Övning med Patriotsystemet i Sverige av Hans Wallmark M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Ben Hodges, befälhavaren för USA:s arméstyrkor i Europa, sa i samband med den stora övningen Cold Response i Nordnorge att han gärna vill öva mer tillsammans med Sverige. Dessutom uttalade han att han gärna

Inlämnad: 2016-03-09 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2015/16:949 av Hans Wallmark (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:948 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2015/16:948 Sveriges och Finlands syn på solidaritet i händelse av konflikt av Hans Wallmark M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Försvarsminister Peter Hultqvist har nyligen besökt Finland för att delta på Hanatinget, arrangerat av Hanaholmen, tillsammans med sin finska motpart. Detta sker bland annat som

Inlämnad: 2016-03-09 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2015/16:948 av Hans Wallmark (M) (pdf, 82 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:881 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2015/16:881 Fastighetsaffärer nära militära skyddsområden av Hans Wallmark M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Den finska säkerhetskommittén har pekat på att utländska medborgare som köper mark och fastigheter nära militära skyddsområden och vitala militära installationer kan vara ett säkerhetshot och en del

Inlämnad: 2016-02-29 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2015/16:881 av Hans Wallmark (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:828 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2015/16:828 Natos insats mot flyktingsmuggling av Hans Wallmark M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Under säkerhetskonferensen i München nyligen pekade försvarsminister Peter Hultqvist på att destabiliseringen i Syrien och Irak och den omfattande flyktingkrisen är en av de största säkerhetsutmaningarna just

Inlämnad: 2016-02-18 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2015/16:828 av Hans Wallmark (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:691 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2015/16:691 Medlemskap i Stratcom av Hans Wallmark M till Försvarsminister Peter Hultqvist S I svar på skriftlig fråga tidigare väckt av mig angående att Sverige ska gå med i Stratcom Natos center för strategisk kommunikation i Riga har försvarsministern låtit meddela att ärendet för närvarande bereds. Den uppfattningen

Inlämnad: 2016-01-27 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2015/16:691 av Hans Wallmark (M) (pdf, 67 kB)

Interpellation 2015/16:308 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2015/16:308 Ett starkare psykologiskt försvar av Hans Wallmark M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Frågan om att stärka det psykologiska försvaret har varit högt på agendan den senaste tiden. På Rikskonferensen i Sälen nyligen lyftes frågan av flera talare, däribland Moderaternas partiledare Anna

Inlämnad: 2016-01-13 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2015/16:308 av Hans Wallmark (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ett starkare psykologiskt försvar

Interpellation 2015/16:304 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2015/16:304 Utspel om värnplikt med civila funktioner av Hans Wallmark M till Försvarsminister Peter Hultqvist S I samband med Folk och Försvars rikskonferens i Sälen gav utrikesminister Margot Wallström uttryck för uppfattningen om behovet av både militär och civil värnplikt. Bland annat konstaterade statsrådet:

Inlämnad: 2016-01-12 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2015/16:304 av Hans Wallmark (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Utspel om värnplikt med civila funktioner

Skriftlig fråga 2015/16:567 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2015/16:567 Svenska ambitioner vid Nato-toppmötet i Warszawa av Hans Wallmark M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Natos toppmöte i Wales i september 2014 blev bra och positivt för en del länder även utanför organisationen. Ett särskilt fokus kom att riktas mot några särskilt närstående vänner som Sverige och

Inlämnad: 2015-12-29 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2015/16:567 av Hans Wallmark (M) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:565 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2015/16:565 Förhandlingar med Norge om Archer av Hans Wallmark M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Sverige och Norge planerade att tillsammans införskaffa 24 enheter var av artillerisystemet 08 Archer. Ett system som många anser vara förnämligt, utvecklat i Karlskoga, men dessvärre försenat i tid. Den 6 december

Inlämnad: 2015-12-29 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2015/16:565 av Hans Wallmark (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:386 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2015/16:386 Sveriges samarbete med Stratcom av Hans Wallmark M till Försvarsminister Peter Hultqvist S För några veckor sedan förde försvarsminister Peter Hultqvist resonemang om behovet av att stå upp mot propaganda och desinformation och möjligheten att Sverige därför ansluter sig till Stratcom Natos center för

Inlämnad: 2015-11-30 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2015/16:386 av Hans Wallmark (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:208 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2015/16:208 Satsningar på försvaret av Hans Wallmark M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Enligt uppgifter i medierna har Finansdepartementets budgetavdelning anmodat samtliga departement att se över hur man kan minska utgifterna för att kunna skapa utrymme för ökade kostnader för migrationen och möjliggöra

Inlämnad: 2015-11-02 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2015/16:208 av Hans Wallmark (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2015/16:106 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2015/16:106 Behovet av att stärka det psykologiska försvaret av Hans Wallmark M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Försvarsminister Peter Hultqvist gick nyligen ut med nyheten att Sverige överväger att gå med i Natos center för strategisk kommunikation beläget i Lettlands huvudstad Riga. Detta för

Inlämnad: 2015-10-26 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2015/16:106 av Hans Wallmark (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:103 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2015/16:103 Försvarsmaktens synlighet för framgångsrik rekrytering av Hans Wallmark M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Försvarsmakten centralt har beslutat att stänga sitt informations- och rekryteringskontor i Halmstad. Informationskontoret i Halmstad har varit en del i en försöksverksamhet som Försvarsmakten

Inlämnad: 2015-10-07 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2015/16:103 av Hans Wallmark (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:46 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2015/16:46 Svenskt deltagande i Natos snabbinsatsförband av Hans Wallmark M till Försvarsminister Peter Hultqvist S I försvarspropositionen Försvarspolitisk inriktning Sveriges försvar 20162020 prop. 2014/15:109som bygger på en försvarsuppgörelse fem partier emellan, skriver regeringen om Sveriges deltagande i

Inlämnad: 2015-09-28 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2015/16:46 av Hans Wallmark (M) (pdf, 96 kB)

Interpellation 2015/16:16 av Anna Kinberg Batra (M)

Interpellation 2015/16:16 Tydlighet om Sveriges samarbete med Nato av Anna Kinberg Batra M till Statsminister Stefan Löfven S Sverige har i dag ett omfattande samarbete med Nato på flera olika områden. Det gäller allt från svenskt deltagande i Natoledda internationella insatser till gemensamma övningar och ett värdlandsavtal

Inlämnad: 2015-09-22 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2015/16:16 av Anna Kinberg Batra (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Tydlighet om Sveriges samarbete med Nato
Paginering