Dokument & lagar (18 träffar)

Skriftlig fråga 2009/10:1027 av Sacrédeus, Lennart (kd)

den 17 september Fråga 2009/10:1027 Tullverkets framförhållning vid personaltillsättning av Lennart Sacrédeus kd till finansminister Anders Borg m Tullverkets verksamhet har i allt större utsträckning kommit att handla om att hindra narkotika från att komma in över Sveriges gränser. Tullens roll som brotts- och

Inlämnad: 2010-09-17 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2009/10:829 av Gustafsson, Holger (kd)

den 21 maj Fråga 2009/10:829 Beskattning av stiftelser av Holger Gustafsson kd till finansminister Anders Borg m Som skattereglerna ser ut i dag är en stiftelse som bedriver religiös verksamhet inte skattebefriad. Detta gäller även om den är bildad för och har till ändamål att stödja verksamhet som bedrivs av ett

Inlämnad: 2010-05-21 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 1997/98:975 av Björklund, Ulf (kd)

Fråga 1997/98:975 av Ulf Björklund kd till miljöministern om kunskapscentrum för ekologisk hållbarhet den 3 augusti I den gemensamma länsstrategin för Dalarna Med förenade krafter mot år 2007finns målsättningen och ambitionen att göra Dalarna till ett föregångslän för miljöanpassning och långsiktigt hållbar utveckling.

Inlämnad: 1998-08-03 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:942 av Carnerö, Åke (kd)

Fråga 1997/98:942 av Åke Carnerö kd till miljöministern om strandstädning den 16 juli Varje år driver ca 6 000 kubikmeter skräp i land förutom trä utmed den omkring 20 mil långa Bohuskusten. Förr bestod det mestadels av drivved eller andra naturmedel som bröts ned eller samlades upp och återanvändes som bränsle. På

Inlämnad: 1998-07-16 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:928 av Björklund, Ulf (kd)

Fråga 1997/98:928 av Ulf Björklund kd till statsrådet Pierre Schori om vuxenadoption av nära släkting Efter noggrann prövning har en svensk domstol den 6 februari 1996, efter ansökan den 5 september 1995, av särskilda skäl, beviljat en familj i Malung vuxenadoption av en nära släkting från Sri Lanka. Beslutet är fattat

Inlämnad: 1998-07-08 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:909 av Näslund, Ingrid (kd)

Fråga 1997/98:909 av Ingrid Näslund kd till statsrådet Pierre Schori om EU-bistånd till palestinska universitet Ett generöst bistånd till olika ändamål går via enskilda organisationer och via UNDP till den palestinska myndigheten och det palestinska området både från Sverige och från EU. Enligt uppgift har universitet

Inlämnad: 1998-07-06 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:877 av Carnerö, Åke (kd)

Fråga 1997/98:877 av Åke Carnerö kd till miljöministern om havsmiljöövervakning utmed västkusten För att kunna bedriva en god miljöpolitik måste forskning och övervakning ständigt bedrivas. Havsmiljön på västkusten har regelbundet övervakats bl.a. från mätstationer vid Gullmarsfjorden i Bohuslän sedan 1989, men dessa

Inlämnad: 1998-06-15 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:875 av Rizell, Fanny (kd)

Fråga 1997/98:875 av Fanny Rizell kd till statsrådet Pierre Schori om utvisning av kristna iranier I dag finns i Sverige ett hundratal iranier, som konverterat från islam till kristen tro. Dessa s.k. konvertiter har fått avslag på sin asylansökan från Statens invandrarverk eller från Utlänningsnämnden. Nu gömmer de

Inlämnad: 1998-06-12 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:827 av Björklund, Ulf (kd)

Fråga 1997/98:827 av Ulf Björklund kd till miljöministern om Österdalälven vid Brunnsberg Återigen finns det anledning att upprepa frågeställningarna till miljöministern angående skyddet av strömsträckan vid Brunnsberg i Österdalälven. Det är med otålighet en, i det närmaste, enig befolkning i Älvdalens kommun nu, före

Inlämnad: 1998-06-04 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:795 av Ericsson, Dan (kd)

Fråga 1997/98:795 av Dan Ericsson kd till jordbruksministern om bekämpningsmedlet Permetrin Vid årsskiftet skall det enligt ett tidigare beslut av Kemikalieinspektionen bli förbud mot användningen av Permetrin. Permetrin är ett bekämpningsmedel som används för att skydda skogsplantor från angrepp av snytbagge under

Inlämnad: 1998-05-28 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:682 av Frebran, Rose-Marie (kd)

Fråga 1997/98:682 av Rose-Marie Frebran kd till statsrådet Pierre Schori om utlänningslagen Jag har i riksdagens frågestund undrat om regeringen är beredd att ompröva borttagandet av sistalänkenbestämmelsen. Statsrådet svarade bl.a. att sistalänkenbestämmelsen kan komma att användas i fråga om ömmande fall som sista

Inlämnad: 1998-04-29 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:456 av Carnerö, Åke (kd)

Fråga 1997/98:456 av Åke Carnerö kd till miljöministern om provborrningar i Skagerrak Enligt tidningsuppgifter den 16 februari 1998 är det återigen aktuellt med provborrningar efter olja i Skagerrak. Eftersom svenska västkustfiskare fiskar i de aktuella områdena är det av stor vikt att samråd äger rum mellan Sverige,

Inlämnad: 1998-02-18 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:386 av Frebran, Rose-Marie (kd)

Fråga 1997/98:386 av Rose-Marie Frebran kd till statsrådet Leif Blomberg om etnisk diskriminering vid stipendieansökan Olof Ahlströms fond, som förvaltas av Kungliga Vetenskapsakademin och från vilken utdelas medel för studier utomlands, kan endast tilldelas ansökande med svenska föräldrar. En sådan etnisk diskriminering

Inlämnad: 1998-01-30 Besvarare: statsrådet Leif Blomberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:218 av Näslund, Ingrid (kd)

Fråga 1997/98:218 av Ingrid Näslund kd till statsrådet Pierre Schori om svenska biståndsorganisationer En del svenska biståndsorganisationer, som arbetar i Ryssland sedan början av 90-talet, noterar att förutsättningarna för biståndsarbete markant försvårats. Gränsövergångar är nu stängda. En byråkratisk och besvärlig

Inlämnad: 1997-12-03 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:128 av Ericsson, Dan (kd)

Fråga 1997/98:128 av Dan Ericsson kd till statsministern om vilseledande av riksdagen Den 29 maj 1997 beslutade regeringen att förlänga tillståndet för att nyanlägga ett naturgaseldat kraftvärmeverk i Göteborg. Miljöminister Anna Lindh skrev själv under regeringsbeslutet. Tillståndet gäller nu t.o.m. år 2002. Detta

Inlämnad: 1997-11-11 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:108 av Ericsson, Dan (kd)

Fråga 1997/98:108 av Dan Ericsson kd till miljöministern om delegationen till klimatkonferensen i Kyoto Sedan Riokonferensen 1992 så har frågan om koldioxidutsläppen stått högt på den politiska dagordningen. Och det med rätta. Dessvärre har utvecklingen de senaste fem åren gått åt fel håll för de flesta länder, Sverige

Inlämnad: 1997-11-05 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:101 av Skånberg, Tuve (kd)

Fråga 1997/98:101 av Tuve Skånberg kd till miljöministern om biologiskt nedbrytbara produkter För ett halvår sedan, närmare bestämt den 24 april, frågade jag miljöministern om den höga beskattningen av ogräsättikan, som är ett biologiskt nedbrytbart bekämpningsmedel. Ogräsättikan drabbas av tio gånger högre bekämpningsmedelskatt

Inlämnad: 1997-10-31 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:37 av Frebran, Rose-Marie (kd)

Fråga 1997/98:37 av Rose-Marie Frebran kd till statsrådet Leif Blomberg om en ny integrationsmyndighet I proposition 1997/98:16 Sverige, framtiden och mångfalden från invandrarpolitik till integrationspolitikföreslår regeringen att ett nytt statligt verk inrättas, en ny integrationsmyndighet. Fem av riksdagens sju partier

Inlämnad: 1997-10-07 Besvarare: statsrådet Leif Blomberg (S)