Dokument & lagar (13 träffar)

Skriftlig fråga 2009/10:1027 av Sacrédeus, Lennart (kd)

den 17 september Fråga 2009/10:1027 Tullverkets framförhållning vid personaltillsättning av Lennart Sacrédeus kd till finansminister Anders Borg m Tullverkets verksamhet har i allt större utsträckning kommit att handla om att hindra narkotika från att komma in över Sveriges gränser. Tullens roll som brotts- och

Inlämnad: 2010-09-17 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2009/10:829 av Gustafsson, Holger (kd)

den 21 maj Fråga 2009/10:829 Beskattning av stiftelser av Holger Gustafsson kd till finansminister Anders Borg m Som skattereglerna ser ut i dag är en stiftelse som bedriver religiös verksamhet inte skattebefriad. Detta gäller även om den är bildad för och har till ändamål att stödja verksamhet som bedrivs av ett

Inlämnad: 2010-05-21 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 1997/98:928 av Björklund, Ulf (kd)

Fråga 1997/98:928 av Ulf Björklund kd till statsrådet Pierre Schori om vuxenadoption av nära släkting Efter noggrann prövning har en svensk domstol den 6 februari 1996, efter ansökan den 5 september 1995, av särskilda skäl, beviljat en familj i Malung vuxenadoption av en nära släkting från Sri Lanka. Beslutet är fattat

Inlämnad: 1998-07-08 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:909 av Näslund, Ingrid (kd)

Fråga 1997/98:909 av Ingrid Näslund kd till statsrådet Pierre Schori om EU-bistånd till palestinska universitet Ett generöst bistånd till olika ändamål går via enskilda organisationer och via UNDP till den palestinska myndigheten och det palestinska området både från Sverige och från EU. Enligt uppgift har universitet

Inlämnad: 1998-07-06 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:875 av Rizell, Fanny (kd)

Fråga 1997/98:875 av Fanny Rizell kd till statsrådet Pierre Schori om utvisning av kristna iranier I dag finns i Sverige ett hundratal iranier, som konverterat från islam till kristen tro. Dessa s.k. konvertiter har fått avslag på sin asylansökan från Statens invandrarverk eller från Utlänningsnämnden. Nu gömmer de

Inlämnad: 1998-06-12 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:682 av Frebran, Rose-Marie (kd)

Fråga 1997/98:682 av Rose-Marie Frebran kd till statsrådet Pierre Schori om utlänningslagen Jag har i riksdagens frågestund undrat om regeringen är beredd att ompröva borttagandet av sistalänkenbestämmelsen. Statsrådet svarade bl.a. att sistalänkenbestämmelsen kan komma att användas i fråga om ömmande fall som sista

Inlämnad: 1998-04-29 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:481 av Frebran, Rose-Marie (kd)

Fråga 1997/98:481 av Rose-Marie Frebran kd till försvarsministern om förstörda arkiv Redan i samband med riksdagens särskilda debatt om åsiktsregistrering i november cirkulerade uppgifter att IB:s hemliga arkiv var försvunna. Justitieministern, som i debatten meddelade att regeringen skulle ta initiativ till en forskningsinsats

Inlämnad: 1998-02-20 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1997/98:386 av Frebran, Rose-Marie (kd)

Fråga 1997/98:386 av Rose-Marie Frebran kd till statsrådet Leif Blomberg om etnisk diskriminering vid stipendieansökan Olof Ahlströms fond, som förvaltas av Kungliga Vetenskapsakademin och från vilken utdelas medel för studier utomlands, kan endast tilldelas ansökande med svenska föräldrar. En sådan etnisk diskriminering

Inlämnad: 1998-01-30 Besvarare: statsrådet Leif Blomberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:350 av Carnerö, Åke (kd)

Fråga 1997/98:350 av Åke Carnerö kd till försvarsministern om pliktutredningen Vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen i år diskuterades bl.a. totalförsvarsplikten under temat Från allmän värnplikt till vadå Representanter från fem politiska ungdomsförbund framförde sina visioner om den framtida utformningen av

Inlämnad: 1998-01-23 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1997/98:349 av Carnerö, Åke (kd)

Fråga 1997/98:349 av Åke Carnerö kd till försvarsministern om totaltförsvarspliktigas situation Regeringen har tillsatt en utredning som skall göra en översyn av totalförsvarspliktens tillämpning och andra pliktfrågor. Den svenska totalförsvarsplikten har diskuterats flitigt det senaste året och kristdemokraterna menar

Inlämnad: 1998-01-23 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1997/98:231 av Frebran, Rose-Marie (kd)

Fråga 1997/98:231 av Rose-Marie Frebran kd till justitieministern om IB:s arkiv Regeringen har utlovat en bred och oberoende forskningsinsats om den svenska militära underrättelse- och säkerhetstjänsten från 1920-talet fram t.o.m. IB. Det finns uppgifter om att IB:s arkiv är borta. Om det är så brådskar det att höra

Inlämnad: 1997-12-05 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1997/98:218 av Näslund, Ingrid (kd)

Fråga 1997/98:218 av Ingrid Näslund kd till statsrådet Pierre Schori om svenska biståndsorganisationer En del svenska biståndsorganisationer, som arbetar i Ryssland sedan början av 90-talet, noterar att förutsättningarna för biståndsarbete markant försvårats. Gränsövergångar är nu stängda. En byråkratisk och besvärlig

Inlämnad: 1997-12-03 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:37 av Frebran, Rose-Marie (kd)

Fråga 1997/98:37 av Rose-Marie Frebran kd till statsrådet Leif Blomberg om en ny integrationsmyndighet I proposition 1997/98:16 Sverige, framtiden och mångfalden från invandrarpolitik till integrationspolitikföreslår regeringen att ett nytt statligt verk inrättas, en ny integrationsmyndighet. Fem av riksdagens sju partier

Inlämnad: 1997-10-07 Besvarare: statsrådet Leif Blomberg (S)