Dokument & lagar (88 träffar)

Interpellation 2015/16:780 av Robert Halef (KD)

Interpellation 2015/16:780 Underlag för en ny bro över Södertälje kanal av Robert Halef KD till Statsrådet Anna Johansson S Efter det att motorvägsbron havererat i Södertälje och varit stängd hela sommaren var det många som drog en lättnadens suck när den äntligen kunde öppna igen den 22 augusti. Olyckan inträffade under

Inlämnad: 2016-09-05 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:780 av Robert Halef (KD) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Underlag för en ny bro över Södertälje kanal

Interpellation 2015/16:754 av Fredrik Christensson (C)

Interpellation 2015/16:754 Underhåll av Bohusbanan av Fredrik Christensson C till Statsrådet Anna Johansson S Bohusbanan mellan Strömstad och Göteborg är en kustnära järnväg och därför extra utsatt för vädrets krafter. I veckan har Trafikverket återigen behövt stänga av Bohusbanan på grund av risken att träd ska blåsa

Inlämnad: 2016-08-10 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:754 av Fredrik Christensson (C) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Underhåll av Bohusbanan

Interpellation 2015/16:743 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:743 Sveriges konkurrenskraft av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S I regeringens vårändringsbudget för 2016 minskas anslagen till vägunderhåll med 500 miljoner kronor. Sverige är ett land med långa avstånd och ett näringsliv som är beroende av väl fungerande transporter på såväl väg

Inlämnad: 2016-06-16 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:743 av Edward Riedl (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Sveriges konkurrenskraft

Interpellation 2015/16:742 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:742 Vägunderhållets påverkan på nollvisionen av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S I Sverige finns det en bred politisk uppslutning kring nollvisionen. Målet om noll dödade i trafiken är på inga sätt uppnått, men ju bättre våra vägar underhålls och förstärks desto säkrare blir det för

Inlämnad: 2016-06-16 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:742 av Edward Riedl (M) (pdf, 69 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Vägunderhållets påverkan på nollvisionen

Interpellation 2015/16:740 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:740 Olagliga körskolor av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Problemet med de olagliga svarta körskolorna har ökat. Enligt Sveriges Trafikskolors Riksförbund uppger 40 procent av medlemmarna att problemet med svarta körskolor är mycket stort. Det rör sig om privatpersoner som registrerar

Inlämnad: 2016-06-16 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:740 av Edward Riedl (M) (pdf, 67 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Olagliga körskolor

Interpellation 2015/16:738 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:738 Transportinfrastrukturen i Norrland av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Under början av 2015 presenterade regeringarna i Sverige, Finland och Norge en gemensam rapport för ökat samarbete och förbättrad infrastruktur i norr. En förbättrad transportinfrastruktur pekades då ut som

Inlämnad: 2016-06-16 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:738 av Edward Riedl (M) (pdf, 69 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Transportinfrastrukturen i Norrland

Interpellation 2015/16:732 av Erik Andersson (M)

Interpellation 2015/16:732 Falska parkeringstillstånd av Erik Andersson M till Statsrådet Anna Johansson S Det är kommunerna som prövar ansökningar om och utfärdar parkeringstillstånd för rörelsehindrade. En ansökan om ett särskilt parkeringstillstånd prövas av den kommun där sökanden är folkbokförd eller, om sökanden

Inlämnad: 2016-06-14 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:732 av Erik Andersson (M) (pdf, 75 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Falska parkeringstillstånd

Interpellation 2015/16:725 av Peter Helander (C)

Interpellation 2015/16:725 Anslag för trafikavtal av Peter Helander C till Statsrådet Anna Johansson S Anslaget för trafikavtal skapades 1999 genom en sammanslagning av flera separata anslag. Basnivån på anslaget har sedan dess legat på ca 831 miljoner kronor per år. 1999 bildades också Rikstrafiken, som delvis hade till

Inlämnad: 2016-06-10 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:725 av Peter Helander (C) (pdf, 90 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Anslag för trafikavtal

Interpellation 2015/16:702 av Boriana Åberg (M)

Interpellation 2015/16:702 Kartläggning av svarta körskolor av Boriana Åberg M till Statsrådet Anna Johansson S Fenomenet med svarta trafikskolor, det vill säga skolor som saknar tillstånd och där personerna bakom varken betalar moms eller arbetsgivaravgifter, blir mer och mer utbrett i Sverige. Detta skapar en oroande

Inlämnad: 2016-06-02 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:702 av Boriana Åberg (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kartläggning av svarta körskolor

Skriftlig fråga 2015/16:1295 av Edward Riedl (M)

Fråga 2015/16:1295 Myndigheternas informationssäkerhet av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Nyligen slog företrädare för Riksrevisionen fast att myndigheternas arbete med informationssäkerhet är undermåligt. Brister i informationssäkerheten kan få allvarliga konsekvenser. På infrastrukturområdet är digitala

Inlämnad: 2016-05-27 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1295 av Edward Riedl (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1283 av Edward Riedl (M)

Fråga 2015/16:1283 Nattåg till Norrland av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S År 2018 går Trafikverkets avtal med SJ om nattåg till Norrland ut. Tre olika alternativ ska utredas för hur trafiken ska se ut i framtiden: fortsätta med dagens trafik, minska med ett tåg i varje riktning eller att trafiken säsongsanpassas

Inlämnad: 2016-05-26 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1283 av Edward Riedl (M) (pdf, 67 kB)

Interpellation 2015/16:660 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:660 Vägunderhållet och Sveriges konkurrenskraft av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S I regeringens vårändringsbudget för 2016 minskas anslagen till vägunderhåll med 500 miljoner kronor. Sverige är ett land med långa avstånd och ett näringsliv som är beroende av väl fungerande transporter

Inlämnad: 2016-05-17 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:660 av Edward Riedl (M) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2015/16:659 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:659 Vägunderhållet och nollvisionen av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S I Sverige finns det en bred politisk uppslutning kring nollvisionen. Målet om noll dödade i trafiken är på inga sätt uppnått, men ju bättre våra vägar underhålls och förstärks desto säkrare blir det för varje

Inlämnad: 2016-05-17 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:659 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Interpellation 2015/16:654 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:654 Olagliga körskolor av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Problemet med de olagliga svarta körskolorna har ökat. Enligt Sveriges Trafikskolors Riksförbund uppger 40 procent av medlemmarna att problemet med svarta körskolor är mycket stort. Det rör sig om privatpersoner som registrerar

Inlämnad: 2016-05-17 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:654 av Edward Riedl (M) (pdf, 75 kB)

Interpellation 2015/16:653 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:653 Transportinfrastrukturen i Norrland av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Under början av 2015 presenterade regeringarna i Sverige, Finland och Norge en gemensam rapport för ökat samarbete och förbättrad infrastruktur i norr. En förbättrad transportinfrastruktur pekades då ut som

Inlämnad: 2016-05-17 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:653 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Interpellation 2015/16:644 av Mathias Sundin (L)

Interpellation 2015/16:644 Hyperloop i Sverige av Mathias Sundin L till Statsrådet Anna Johansson S Sverige behöver miljövänliga, snabba och pålitliga kommunikationer, och nu pågår en diskussion kring om och hur mycket höghastighetståg som ska byggas. En ny teknik, kallad hyperloop, utvecklas nu på flera platser runt

Inlämnad: 2016-05-16 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:644 av Mathias Sundin (L) (pdf, 74 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Hyperloop i Sverige

Interpellation 2015/16:637 av Hans Rothenberg (M)

Interpellation 2015/16:637 Västsvenska paketet av Hans Rothenberg M till Statsrådet Anna Johansson S De stora satsningarna på infrastrukturen i Göteborg ska till del finansieras via trängselskatten, vilket garanteras av det avtal staten ingick för flera år sedan med Göteborgs stad, kommunerna runt Göteborg samt regionerna

Inlämnad: 2016-05-10 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:637 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 74 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Västsvenska paketet

Interpellation 2015/16:630 av Saila Quicklund (M)

Interpellation 2015/16:630 Nattågens kvalitet av Saila Quicklund M till Statsrådet Anna Johansson S SJ har beslutat att de dagliga nattågen till Åre ska upphöra från och med den 2 april. Detta är ett hårt slag mot till exempel länets alla arbetspendlare. Varje vecka pendlar ca 1 000 personer till Stockholm och 250 personer

Inlämnad: 2016-05-10 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:630 av Saila Quicklund (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Nattågens kvalitet

Interpellation 2015/16:624 av Emma Wallrup (V)

Interpellation 2015/16:624 Hållbar utveckling i infrastrukturplaneringen av Emma Wallrup V till Statsrådet Anna Johansson S Samhällsekonomiska analyser är ett viktigt verktyg för att bestämma vilka infrastruktursatsningar som ska prioriteras. Det finns inte någon samlad analys från ansvariga myndigheter om hur de samhällsekonomiska

Inlämnad: 2016-05-03 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:624 av Emma Wallrup (V) (pdf, 82 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Hållbar utveckling i infrastrukturplaneringen

Interpellation 2015/16:620 av Mikael Oscarsson (KD)

Interpellation 2015/16:620 Sjöfartsverkets hantering av räddningstjänst med helikopter av Mikael Oscarsson KD till Statsrådet Anna Johansson S SVT:s Uppdrag granskning har i tre program, ur olika aspekter, skildrat hur Sjöfartsverket hanterar sitt ansvar för svensk sjö- och flygräddning. Som ett resultat av vad som

Inlämnad: 2016-05-02 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:620 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 106 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Sjöfartsverkets hantering av räddningstjänst med helikopter