Dokument & lagar (219 träffar)

Interpellation 2015/16:227 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2015/16:227 Kollektivtrafikens framtid av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S Kollektivtrafiken är en avgörande del i arbetet för en mer långsiktigt hållbar transportsektor. Fördelarna med att resa kollektivt är oomtvistade, även om de flesta menar att även andra transportsätt kommer att vara

Inlämnad: 2015-11-26 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:227 av Erik Ottoson (M) (pdf, 75 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kollektivtrafikens framtid

Interpellation 2015/16:222 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2015/16:222 Alkobommar i hamnar av Sten Bergheden M till Statsrådet Anna Johansson S Bland fordonen som varje dag rullar ut från svenska färjeterminaler är det omkring dubbelt så vanligt med rattfylleri jämfört med den befintliga trafiken. I genomsnitt är en bilist av 500 rattfull, vilket motsvarar ca 0,2

Inlämnad: 2015-11-25 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:222 av Sten Bergheden (M) (pdf, 75 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Alkobommar i hamnar

Interpellation 2015/16:221 av Jessica Rosencrantz (M)

Interpellation 2015/16:221 Ökad konkurrens på järnvägen av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Anna Johansson S Sedan år 2010 har den kommersiella persontrafiken på järnvägen varit avreglerad. Det har bland annat lett till att nya aktörer har tagit sig in på den svenska marknaden och nu trafikerar järnvägen. För att

Inlämnad: 2015-11-25 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:221 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ökad konkurrens på järnvägen

Interpellation 2015/16:208 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellation 2015/16:208 Regionala flygplatser av Christian Holm Barenfeld M till Statsrådet Anna Johansson S Återigen har såväl EU-kommissionen som Trafikverket beslutat sig för att granska den offentliga finansieringen av regionala och kommunala flygplatser. I Sverige finns i grunden två typer av flygplatser: de statliga

Inlämnad: 2015-11-20 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:208 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regionala flygplatser

Interpellation 2015/16:192 av Emma Wallrup (V)

Interpellation 2015/16:192 Grönare sjöfart av Emma Wallrup V till Statsrådet Anna Johansson S Sjöfarten är tillsammans med järnvägen ett energieffektivt transportslag för våra godstransporter. Den transporterar majoriteten av allt gods som importeras och exporteras i Sverige. Därtill har den stor betydelse för godsflödet

Inlämnad: 2015-11-13 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:192 av Emma Wallrup (V) (pdf, 92 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Grönare sjöfart

Interpellation 2015/16:188 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:188 Flygets gröna omställning av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Det svenska inrikesflyget står i dag för 1 procent av de totala koldioxidutsläppen i vårt land samtidigt som övriga transportsektorn står för 38 procent. Om Sverige ska kunna nå uppsatta mål om att som land minska sina

Inlämnad: 2015-11-13 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:188 av Edward Riedl (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2015/16:187 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:187 Åtgärder för att minska utflaggningen av flygplan av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Enligt uppgift har SAS registrerat två av tre av sina flygplan i Norge. Skälet till detta är att det finns en betydande skillnad i registreringsavgifter mellan de nordiska länderna. I dag är

Inlämnad: 2015-11-13 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:187 av Edward Riedl (M) (pdf, 71 kB)

Interpellation 2015/16:167 av Penilla Gunther (KD)

Interpellation 2015/16:167 Flygskatt i stället för utveckling av biobränsle av Penilla Gunther KD till Finansminister Magdalena Andersson S De regionala flygplatserna fyller med sina flyglinjer inom Sverige och även ett utökat utbud med resor utomlands en viktig funktion för både näringslivet och för privatpersoners möjligheter

Inlämnad: 2015-11-10 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:167 av Penilla Gunther (KD) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Flygskatt i stället för utveckling av biobränsle

Interpellation 2015/16:159 av Penilla Gunther (KD)

Interpellation 2015/16:159 Utarmning av det regionala flyget i Sverige av Penilla Gunther KD till Statsrådet Anna Johansson S De regionala flygplatserna med sina flyglinjer inom Sverige, och även ett utökat utbud med resor utomlands, fyller en viktig funktion för både näringsliv som för privatpersoners möjligheter att

Inlämnad: 2015-11-06 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:159 av Penilla Gunther (KD) (pdf, 86 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Utarmning av det regionala flyget i Sverige

Interpellation 2015/16:152 av Mathias Sundin (L)

Interpellation 2015/16:152 Full fart för självkörande bilar av Mathias Sundin FP till Statsrådet Anna Johansson S Bilar blir i snabb takt alltmer självkörande, och Sverige ligger i framkant av utvecklingen. Självkörande bilar kommer att förändra samhället på många sätt. Sannolikt kommer de att hamna i betydligt färre

Inlämnad: 2015-11-05 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:152 av Mathias Sundin (L) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Full fart för självkörande bilar

Interpellation 2015/16:129 av Emma Wallrup (V)

Interpellation 2015/16:129 Järnvägsunderhåll i hela Sverige av Emma Wallrup V till Statsrådet Anna Johansson S Under sommaren framkom i medierapporteringen att det finns ett konstruktionsfel i 150 mil av järnvägsrälsen, vilket utgör en risk för att rälsen spricker och att tåg spårar ur. Detta har varit känt länge och

Inlämnad: 2015-11-02 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:129 av Emma Wallrup (V) (pdf, 82 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Järnvägsunderhåll i hela Sverige

Interpellation 2015/16:127 av Jonas Sjöstedt (V)

Interpellation 2015/16:127 Fusk och utnyttjande i åkeribranschen av Jonas Sjöstedt V till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Den svenska åkerinäringen befinner sig i djup kris. Få andra branscher är så hårt utsatta när det gäller dumpning av sociala villkor, utnyttjande av arbetskraft från andra länder och oseriösa

Inlämnad: 2015-10-29 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:127 av Jonas Sjöstedt (V) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Fusk och utnyttjande i åkeribranschen

Skriftlig fråga 2015/16:184 av Edward Riedl (M)

Fråga 2015/16:184 Utflaggning av flygplan av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Enligt uppgift har SAS registrerat två av tre av sina flygplan i Norge. Skälet till detta är att det finns en betydande skillnad i registreringsavgifter mellan de nordiska länderna. I dag är 80 av bolagets 121 flygplan registrerade

Inlämnad: 2015-10-26 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:184 av Edward Riedl (M) (pdf, 65 kB)

Interpellation 2015/16:94 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2015/16:94 Tvärförbindelse Södertörn av Erik Ottoson M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Under ett flertal år har den så kallade Södertörnsleden varit ett prioriterat projekt som Trafikverket ansvarat för att det ska genomföras så snart som möjligt. Tyvärr överklagades projektet och på grund

Inlämnad: 2015-10-21 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:94 av Erik Ottoson (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Tvärförbindelse Södertörn

Interpellation 2015/16:85 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2015/16:85 Tvärförbindelse Södertörn av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S Under ett flertal år har den så kallade Södertörnsleden varit ett prioriterat projekt som Trafikverket ansvarat för att det ska genomföras så snart som möjligt. Tyvärr överklagades projektet och på grund av juridiska

Inlämnad: 2015-10-21 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:85 av Erik Ottoson (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Tvärförbindelse Södertörn

Interpellation 2015/16:84 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2015/16:84 Lagstiftning och regelverk för den ökade drönartrafiken i luftrummet av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S Marknaden för så kallande drönare obemannade luftfarkoster har ökat snabbt i takt med att tekniken blivit billigare och mer välutvecklad. Utvecklingen visar inga tecken på att

Inlämnad: 2015-10-21 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:84 av Erik Ottoson (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Lagstiftning och regelverk för den ökade drönartrafiken i luftrummet

Interpellation 2015/16:67 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2015/16:67 Bärgning och bogsering av långa ekipage av Lotta Finstorp M till Statsrådet Anna Johansson S Enligt trafikförordningen är det i dag inte möjligt att på laglig väg bärga/bogsera ett fordon eller fordonståg som är längre än 25,5 meter en längdbegränsning som innebär stora utmaningar för såväl kollektivtrafik

Inlämnad: 2015-10-13 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:67 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 85 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bärgning och bogsering av långa ekipage

Interpellation 2015/16:66 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2015/16:66 Tillstånd för längre ledbussar av Lotta Finstorp M till Statsrådet Anna Johansson S Under 2014 inbjöds intresseorganisationer med flera att yttra sig angående rapporten från Trafikverket och Transportstyrelsen om tyngre och längre fordon på det allmänna vägnätet. Där yttrade sig Sveriges bussföretag

Inlämnad: 2015-10-13 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:66 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 85 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Tillstånd för längre ledbussar

Interpellation 2015/16:53 av Rickard Nordin (C)

Interpellation 2015/16:53 Transporternas inverkan på klimatet av Rickard Nordin C till Statsrådet Anna Johansson S En del i transportpolitikens roll är att säkerställa att människor ska kunna arbeta, bo och resa i hela landet. Dessutom ska transportpolitiken bidra till goda förutsättningar för ett konkurrenskraftigt Sverige

Inlämnad: 2015-10-08 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:53 av Rickard Nordin (C) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Transporternas inverkan på klimatet

Interpellation 2014/15:754 av Jessica Rosencrantz (M)

Interpellation 2014/15:754 Finansiering av Sjöfartsverkets räddningsinsatser av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Anna Johansson S År 2014 införskaffade Sjöfartsverket sju nya räddningshelikoptrar vilka kan användas till insatser både till lands och till sjöss. Fram till i juni i år har verket fakturerat de kommuner

Inlämnad: 2015-08-27 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:754 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Finansiering av Sjöfartsverkets räddningsinsatser