Dokument & lagar (219 träffar)

Interpellation 2015/16:375 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:375 Uppvisande av giltigt körkort av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S På senare tid har ett antal fall där förare som inte har kunnat visa upp ett giltigt körkort förekommit i medierna. Förare som saknat körkort men hävdat att deras utländska körkort är borttappade har blivit friade

Inlämnad: 2016-02-03 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:375 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Uppvisande av giltigt körkort

Interpellation 2015/16:369 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:369 Drönarnas inverkan på flygsäkerheten av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Användningen av drönare ökar i snabb takt. Med allt fler drönare i luften hotar utvecklingen flygsäkerheten om ett regelverk inte kommer på plats inom kort. Den nya tekniken gör att drönarna flyger allt högre

Inlämnad: 2016-02-03 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:369 av Edward Riedl (M) (pdf, 69 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Drönarnas inverkan på flygsäkerheten

Interpellation 2015/16:366 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:366 Transporter till och från Bromma av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Trots motsatta besked från regeringen tycks Bromma flygplats bli kvar under överskådlig tid. I dag är flygplatsen ett nav för det svenska inrikesflyget vilket avlastar Arlanda och möjliggör för 24 000 jobb i

Inlämnad: 2016-02-03 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:366 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Transporter till och från Bromma

Interpellation 2015/16:362 av Lars Hjälmered (M)

Interpellation 2015/16:362 Avtalsbrott och budgettrixande med det västsvenska paketet av Lars Hjälmered M till Statsrådet Anna Johansson S Västsverige är en växande region och ett industriellt och logistiskt nav i Sverige. En ökande befolkning och ett växande näringsliv och en växande arbetsmarknad kräver investeringar

Inlämnad: 2016-02-03 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:362 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 83 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Avtalsbrott och budgettrixande med det västsvenska paketet

Skriftlig fråga 2015/16:740 av Edward Riedl (M)

Fråga 2015/16:740 Underhåll av vägar på landsbygden av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Givet Sveriges geografi och vår glesa befolkningstäthet blir underhållet av väg och järnväg en ekonomisk utmaning. Det ska vara möjligt att bo och verka i hela landet och då krävs det att transporterna fungerar året

Inlämnad: 2016-02-03 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:740 av Edward Riedl (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2015/16:351 av Helena Lindahl (C)

Interpellation 2015/16:351 Byggstart för Norrbotniabanan av Helena Lindahl C till Statsrådet Anna Johansson S Regeringen har tidigare uttalat att den vill börja bygga Norrbotniabanan under innevarande mandatperiod, vilket i dagsläget innebär att det blir en byggstart om senast två år. Detta står i bjärt kontrast till

Inlämnad: 2016-01-29 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:351 av Helena Lindahl (C) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Byggstart för Norrbotniabanan

Interpellation 2015/16:350 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:350 Kvarkens färjetrafik av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Färjetrafiken över Kvarken mellan Umeå och Vasa sparar såväl restid som utsläpp. I stället för att åka 80 mil runt hela Bottenviken för att ta sig till Vasa kan invånarna i Umeå ta färjan ca 10 mil över Kvarken. Färjetrafiken

Inlämnad: 2016-01-29 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:350 av Edward Riedl (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kvarkens färjetrafik

Interpellation 2015/16:344 av Jessica Rosencrantz (M)

Interpellation 2015/16:344 EU:s nya direktiv för fordonsbesiktning av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Anna Johansson S Med anledning av EU:s nya direktiv för fordonsbesiktning har det uppstått en diskussion om att eventuellt förändra de nationella reglerna för svensk fordonsbesiktning, för fordon under tre och ett

Inlämnad: 2016-01-28 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:344 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: EU:s nya direktiv för fordonsbesiktning

Skriftlig fråga 2015/16:601 av Edward Riedl (M)

Fråga 2015/16:601 Finansieringen av Norrbotniabanan av Edward Riedl M till Finansminister Magdalena Andersson S Regeringen har lovat att byggandet av Norrbotniabanan ska påbörjas innan den nuvarande mandatperioden är över. Enligt Trafikverket saknas det dock finansiering för projektet som bedöms kosta ungefär 30 miljarder

Inlämnad: 2016-01-12 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:601 av Edward Riedl (M) (pdf, 67 kB)

Interpellation 2015/16:294 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2015/16:294 Nordiskt samarbete och id-kontroller av Hans Wallmark M till Statsrådet Kristina Persson S Det finns en stor oro i Öresundsregionen över hur de nya tillfälliga id-kontrollerna och transportöransvaret ska fungera i praktiken. Pendlare ser framför sig hur den dagliga resan över sundet som tidigare

Inlämnad: 2015-12-29 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:294 av Hans Wallmark (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Nordiskt samarbete och id-kontroller

Interpellation 2015/16:293 av Anders Åkesson (C)

Interpellation 2015/16:293 Konsekvenserna för svensk landgränsöverskridande infrastruktur om vägkorridor Ring 5 i Danmark stoppas av Anders Åkesson C till Statsrådet Anna Johansson S I över 40 år har Danmark haft en vägkorridor i sitt planarbete för att kunna möjliggöra en framtida motorväg från Helsingör via Själland

Inlämnad: 2015-12-23 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:293 av Anders Åkesson (C) (pdf, 93 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Konsekvenserna för svensk landgränsöverskridande infrastruktur om vägkorridor Ring 5 i Danmark stoppas

Skriftlig fråga 2015/16:504 av Edward Riedl (M)

Fråga 2015/16:504 Dyrare flygresor av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Regeringen har aviserat att man tillsätter en särskild utredare för ett eventuellt införande av en nationell flygskatt. Tilltaget motiveras med att flyget ska bära sina egna klimatkostnader men att en flygskatt samtidigt inte ska slå

Inlämnad: 2015-12-15 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:504 av Edward Riedl (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:497 av Edward Riedl (M)

Fråga 2015/16:497 Skoterkörkortets giltighet i Norge av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Under stora delar av året är snöskotern ett effektivt och populärt hjälp- och färdmedel i norra Sverige. Användandet av snöskotern begränsas dock av att det svenska skoterkörkortet inte är giltigt i Norge, trots att

Inlämnad: 2015-12-15 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:497 av Edward Riedl (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:496 av Edward Riedl (M)

Fråga 2015/16:496 Järnvägen mellan Boden och Bastuträsk av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Järnvägssträckan mellan Boden och Bastuträsk har länge varit eftersatt. Det dåliga underhållet på sträckan har resulterat i urspårade tåg och nedsatt hastighet. Den stora förloraren på detta är industrin i Norrland.

Inlämnad: 2015-12-15 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:496 av Edward Riedl (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2015/16:278 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:278 Åtgärder för att minska utflaggningen av flygplan av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Enligt uppgift har SAS registrerat två av tre av sina flygplan i Norge. Skälet till detta är att det finns en betydande skillnad i registreringsavgifter mellan de nordiska länderna. I dag är

Inlämnad: 2015-12-11 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:278 av Edward Riedl (M) (pdf, 70 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder för att minska utflaggningen av flygplan

Interpellation 2015/16:277 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2015/16:277 Minskade konkurrenshinder på kollektivtrafikmarknaden av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S En fungerande marknad för kollektivtrafik är en viktig del i att uppnå de miljöpolitiska målen och skapa förutsättningar för fler att välja andra färdsätt än bilen. En viktig del i arbetet

Inlämnad: 2015-12-11 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:277 av Erik Ottoson (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Minskade konkurrenshinder på kollektivtrafikmarknaden

Interpellation 2015/16:272 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:272 Byggandet av Norrbotniabanan av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Bygget av Norrbotniabanan kommer att binda ihop Umeå och Luleå samt skapa förutsättningar för en fungerande gods- och persontågsförbindelse längs norra Norrlands kust. När banan är färdig kommer den att halvera restiden

Inlämnad: 2015-12-11 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:272 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Byggandet av Norrbotniabanan

Interpellation 2015/16:270 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:270 Flygets gröna omställning av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Det svenska inrikesflyget står i dag för 1 procent av de totala koldioxidutsläppen i vårt land samtidigt som övriga transportsektorn står för 38 procent. Om Sverige ska kunna nå uppsatta mål att som land minska sina

Inlämnad: 2015-12-11 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:270 av Edward Riedl (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Flygets gröna omställning

Interpellation 2015/16:269 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2015/16:269 Ett säkrare och modernare regelverk för drönare i Sverige av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S Antalet obemannade luftfartyg, drönare, i det svenska luftrummet fortsätter att öka. Vissa menar att det kommer att bli en av de vanligaste julklapparna i år. Samtidigt ökar antalet tillstånd

Inlämnad: 2015-12-11 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:269 av Erik Ottoson (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ett säkrare och modernare regelverk för drönare i Sverige

Interpellation 2015/16:248 av Anette Åkesson (M)

Interpellation 2015/16:248 Konsekvenser av hot om stängning av Öresundsbron av Anette Åkesson M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Öresundsbron är en viktig del av infrastrukturen i Skåne och förbinder Sverige med Danmark. Dagligen pendlar ca 18 000 personer över bron. De allra flesta av dem bor i

Inlämnad: 2015-12-03 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:248 av Anette Åkesson (M) (pdf, 89 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Konsekvenser av hot om stängning av Öresundsbron