Dokument & lagar (219 träffar)

Interpellation 2015/16:502 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:502 Bärgning av bussar av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S I dag är det inte tillåtet att bärga eller bogsera ett ekipage som är längre än 25,5 meter utan polisens särskilda dispens. Utfärdandet av en sådan dispens kräver dock att polisen finns på plats när bärgningen genomförs. I

Inlämnad: 2016-03-22 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:502 av Edward Riedl (M) (pdf, 67 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bärgning av bussar

Interpellation 2015/16:501 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:501 Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Sjöfartsverket ansvarar för statens räddningshelikoptrar för sjö- och flygräddning. Dessa moderna, nyinköpta helikoptrar utgår från bland annat Umeå, Ronneby och Göteborg. Helikoptrarnas goda förmåga gör

Inlämnad: 2016-03-22 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:501 av Edward Riedl (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar

Skriftlig fråga 2015/16:944 av Edward Riedl (M)

Fråga 2015/16:944 Upprustning av Ostkustbanan av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Konkurrensen om den svenska järnvägens kapacitet ökar. Trots att alliansregeringen dubblade anslagen till järnvägsunderhållet mellan 2006 och 2014 är standarden på enskilda sträckor fortfarande låg. Saknar en bana dubbelspår

Inlämnad: 2016-03-09 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:944 av Edward Riedl (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:929 av Edward Riedl (M)

Fråga 2015/16:929 Anslag till underhåll av järnvägssträckan BodenBastuträsk av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Underhållet på järnvägssträckan mellan Boden och Bastuträsk är eftersatt. Spåren måste bytas ut, och det bör ske så snart och snabbt som möjligt, då ett längre stopp på sträckan påverkar näringslivet

Inlämnad: 2016-03-07 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:929 av Edward Riedl (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2015/16:463 av Emma Wallrup (V)

Interpellation 2015/16:463 Infrastrukturplanering mot klimatmål av Emma Wallrup V till Statsrådet Anna Johansson S Inriktningsunderlaget för transportinfrastrukturplanering 20182029 har varit ute på remiss. Planen har stor betydelse för hur anslagen ska fördelas på bland annat järnväg och väg. Underlaget är framtaget

Inlämnad: 2016-03-03 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:463 av Emma Wallrup (V) (pdf, 99 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Infrastrukturplanering mot klimatmål

Interpellation 2015/16:459 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2015/16:459 Lastbilar som väger 90 ton av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S Diskussionen om maxvikten på lastbilar har varit omfattande, och statsrådet som ansvarar för frågorna har på Transportforum i Linköping aviserat att möjligheter att köra lastbil om 74 ton är på väg att bli verklighet,

Inlämnad: 2016-03-02 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:459 av Erik Ottoson (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Lastbilar som väger 90 ton

Interpellation 2015/16:452 av Johan Hultberg (M)

Interpellation 2015/16:452 Hållbara städer och hållbara transporter av Johan Hultberg M till Statsrådet Anna Johansson S När alliansregeringen tillträdde 2006 hade Sverige en av Europas absolut äldsta och mest bränsletörstiga bilparker. Två mandatperioder senare och tack vare effektiva styrmedel såsom miljöbilspremie,

Inlämnad: 2016-03-01 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:452 av Johan Hultberg (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Hållbara städer och hållbara transporter

Interpellation 2015/16:449 av Lars Hjälmered (M)

Interpellation 2015/16:449 Moderna bussar i kollektivtrafiken i Göteborg av Lars Hjälmered M till Statsrådet Anna Johansson S Sverigeförhandlingen pågår sedan ungefär 1,5 år. Särskilda utredare har i uppdrag att utreda möjligheter att investera i höghastighetståg och satsningar i kollektivtrafik i bland annat Göteborg.

Inlämnad: 2016-03-01 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:449 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Moderna bussar i kollektivtrafiken i Göteborg

Interpellation 2015/16:437 av Carl-Oskar Bohlin (M)

Interpellation 2015/16:437 Transportstyrelsens hantering av broavgift av Carl-Oskar Bohlin M till Statsrådet Anna Johansson S Riksdagen beslutade år 2010 att bron över Motalaviken riksväg 50 med anslutningar ska finansieras med lån som ska återbetalas med infrastrukturavgifter, så kallade broavgifter. Broavgiften uppgår

Inlämnad: 2016-02-25 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:437 av Carl-Oskar Bohlin (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Transportstyrelsens hantering av broavgift

Skriftlig fråga 2015/16:850 av Edward Riedl (M)

Fråga 2015/16:850 Finansieringen av Kvarkenfärjan av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Färjetrafiken mellan Umeå och Vasa knyter ihop Kvarkenregionen. Trafiken är i behov av en ny färja som just nu planeras att byggas. Projektet skulle samfinansieras av Finland och Sverige där bland annat Umeå och Vasa kommun

Inlämnad: 2016-02-23 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:850 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Interpellation 2015/16:408 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2015/16:408 Tidsplan för alkobommar i svenska hamnar av Sten Bergheden M till Statsrådet Anna Johansson S I början av december interpellerade jag infrastrukturminister Anna Johansson med anledning av riksdagens tillkännagivande till regeringen om alkobommar i landets hamnar. Statsrådet sa då att regeringen

Inlämnad: 2016-02-15 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:408 av Sten Bergheden (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Tidsplan för alkobommar i svenska hamnar

Interpellation 2015/16:406 av Erik Andersson (M)

Interpellation 2015/16:406 Alkobommar i svenska hamnar av Erik Andersson M till Statsrådet Anna Johansson S Den 16 mars 2015 skrev infrastrukturministern under en artikel i Svenska Dagbladet med rubriken Alkobommarna är här för att stannaI artikeln skriver statsrådet och Karin Svensson Smith MP att den försöksverksamhet

Inlämnad: 2016-02-15 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:406 av Erik Andersson (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Alkobommar i svenska hamnar

Skriftlig fråga 2015/16:793 av Edward Riedl (M)

Fråga 2015/16:793 Fortkörning vid vägarbeten och trafikolyckor av Edward Riedl M till Statsrådet Anders Ygeman S I dagarna har vi kunnat läsa om hur en brandman tragiskt nog omkom när han arbetade vid en trafikolycka. Man ska inte behöva riskera livet när man själv försöker rädda andras liv ute på våra vägar. Passerande

Inlämnad: 2016-02-11 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:793 av Edward Riedl (M) (pdf, 69 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:790 av Edward Riedl (M)

Fråga 2015/16:790 Byggandet av Kvarkenfärjan av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Enligt rapporter från medierna tycks den finländska regeringen vara tveksam till att medfinansiera byggandet av en ny Kvarkenfärja som ska gå mellan Umeå och Vasa. Likt den nuvarande regeringen stödde den tidigare alliansregeringen

Inlämnad: 2016-02-11 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:790 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Interpellation 2015/16:396 av Emma Wallrup (V)

Interpellation 2015/16:396 Återreglering av järnvägsunderhållet av Emma Wallrup V till Statsrådet Anna Johansson S Järnvägstrafikens olika delar är intimt förknippade och beroende av varandra för att skapa en fungerande helhet. Trots detta har järnvägssystemet styckats av, delats upp och privatiserats. På underhållssidan

Inlämnad: 2016-02-09 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:396 av Emma Wallrup (V) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Återreglering av järnvägsunderhållet

Skriftlig fråga 2015/16:767 av Edward Riedl (M)

Fråga 2015/16:767 Finansieringen av Projekt Malmporten av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Exporten av järnmalm är en starkt bidragande orsak till det svenska välståndet under 1900-talet. Än i dag är svenskt tillväxt beroende av ett högt malmpris och möjligheter att frakta råvaran för export. En stor del

Inlämnad: 2016-02-09 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:767 av Edward Riedl (M) (pdf, 69 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:765 av Edward Riedl (M)

Fråga 2015/16:765 Sjöfarten och övriga trafikslag av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Svensk ekonomi är beroende av en fungerande infrastruktur för export. Hela 90 procent av Sveriges export går vattenvägen och här är bland annat Luleå hamn viktig. Med över 8 miljoner ton gods per år är Luleå hamn en av

Inlämnad: 2016-02-09 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:765 av Edward Riedl (M) (pdf, 70 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:764 av Edward Riedl (M)

Fråga 2015/16:764 Transportinfrastrukturen i norra Sverige av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S För drygt år ett sedan presenterades en rapport för ökat samarbete och en gemensam strategi kring Arktis mellan Sverige, Norge och Finland. Bland annat pekades miljövänlig gruvdrift och naturgas ut som viktiga

Inlämnad: 2016-02-09 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:764 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Interpellation 2015/16:379 av Eskil Erlandsson (C)

Interpellation 2015/16:379 Transportstyrelsens förslag om utglesade besiktningsintervall av Eskil Erlandsson C till Statsrådet Anna Johansson S Transportstyrelsen har tagit fram ett förslag som innebär förändring av regelverket för fordonsbesiktning. Förslaget innebär att det blir en utglesning av hur ofta vissa fordonsslag

Inlämnad: 2016-02-04 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:379 av Eskil Erlandsson (C) (pdf, 82 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Transportstyrelsens förslag om utglesade besiktningsintervall

Interpellation 2015/16:378 av Mats Persson (L)

Interpellation 2015/16:378 Id-kontroller av Mats Persson L till Statsrådet Anna Johansson S I början av januari infördes id-kontroller på Kastrup. Id-kontroller behövs för att hantera en extraordinär situation med så många som söker sig just till Sverige. Men de behöver vara utformade på ett annat sätt för att inte arbetspendlingen

Inlämnad: 2016-02-04 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:378 av Mats Persson (L) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Id-kontroller