Dokument & lagar (33 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:1556 av Edward Riedl (M)

Fråga 2016/17:1556 Torsby flygplats av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Flyget är en central del i det svenska transportsystemet. Sverige är ett till ytan stort och delvis glest befolkat land med långa transportavstånd, framför allt i skogslänen. Flyget är också viktigt för att det transportpolitiska målet

Inlämnad: 2017-06-07 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1556 av Edward Riedl (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:818 av Edward Riedl (M)

Fråga 2016/17:818 Norrbotniabanan av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Den 2 februari stod ordföranden i Norrbotniabanegruppen och kommunalrådet i Skellefteå, Lorents Burman, i SVT Västerbotten och meddelade att regeringen och statsminister Stefan Löfven har lovat att Norrbotniabanan ska byggas. I dagsläget

Inlämnad: 2017-02-10 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:818 av Edward Riedl (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1295 av Edward Riedl (M)

Fråga 2015/16:1295 Myndigheternas informationssäkerhet av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Nyligen slog företrädare för Riksrevisionen fast att myndigheternas arbete med informationssäkerhet är undermåligt. Brister i informationssäkerheten kan få allvarliga konsekvenser. På infrastrukturområdet är digitala

Inlämnad: 2016-05-27 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1295 av Edward Riedl (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1283 av Edward Riedl (M)

Fråga 2015/16:1283 Nattåg till Norrland av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S År 2018 går Trafikverkets avtal med SJ om nattåg till Norrland ut. Tre olika alternativ ska utredas för hur trafiken ska se ut i framtiden: fortsätta med dagens trafik, minska med ett tåg i varje riktning eller att trafiken säsongsanpassas

Inlämnad: 2016-05-26 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1283 av Edward Riedl (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1102 av Edward Riedl (M)

Fråga 2015/16:1102 Hastigheter vid bärgning av fordon av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Trafikolyckor och fordonshaverier kräver ofta att ett eller flera fordon behöver bärgas bort från olycksplatsen. Det ska ske så snabbt och smidigt som möjligt då stillastående fordon utgör en trafikfara och riskerar

Inlämnad: 2016-04-13 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1102 av Edward Riedl (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:944 av Edward Riedl (M)

Fråga 2015/16:944 Upprustning av Ostkustbanan av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Konkurrensen om den svenska järnvägens kapacitet ökar. Trots att alliansregeringen dubblade anslagen till järnvägsunderhållet mellan 2006 och 2014 är standarden på enskilda sträckor fortfarande låg. Saknar en bana dubbelspår

Inlämnad: 2016-03-09 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:944 av Edward Riedl (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:929 av Edward Riedl (M)

Fråga 2015/16:929 Anslag till underhåll av järnvägssträckan BodenBastuträsk av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Underhållet på järnvägssträckan mellan Boden och Bastuträsk är eftersatt. Spåren måste bytas ut, och det bör ske så snart och snabbt som möjligt, då ett längre stopp på sträckan påverkar näringslivet

Inlämnad: 2016-03-07 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:929 av Edward Riedl (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:850 av Edward Riedl (M)

Fråga 2015/16:850 Finansieringen av Kvarkenfärjan av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Färjetrafiken mellan Umeå och Vasa knyter ihop Kvarkenregionen. Trafiken är i behov av en ny färja som just nu planeras att byggas. Projektet skulle samfinansieras av Finland och Sverige där bland annat Umeå och Vasa kommun

Inlämnad: 2016-02-23 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:850 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:793 av Edward Riedl (M)

Fråga 2015/16:793 Fortkörning vid vägarbeten och trafikolyckor av Edward Riedl M till Statsrådet Anders Ygeman S I dagarna har vi kunnat läsa om hur en brandman tragiskt nog omkom när han arbetade vid en trafikolycka. Man ska inte behöva riskera livet när man själv försöker rädda andras liv ute på våra vägar. Passerande

Inlämnad: 2016-02-11 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:793 av Edward Riedl (M) (pdf, 69 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:790 av Edward Riedl (M)

Fråga 2015/16:790 Byggandet av Kvarkenfärjan av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Enligt rapporter från medierna tycks den finländska regeringen vara tveksam till att medfinansiera byggandet av en ny Kvarkenfärja som ska gå mellan Umeå och Vasa. Likt den nuvarande regeringen stödde den tidigare alliansregeringen

Inlämnad: 2016-02-11 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:790 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:767 av Edward Riedl (M)

Fråga 2015/16:767 Finansieringen av Projekt Malmporten av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Exporten av järnmalm är en starkt bidragande orsak till det svenska välståndet under 1900-talet. Än i dag är svenskt tillväxt beroende av ett högt malmpris och möjligheter att frakta råvaran för export. En stor del

Inlämnad: 2016-02-09 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:767 av Edward Riedl (M) (pdf, 69 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:765 av Edward Riedl (M)

Fråga 2015/16:765 Sjöfarten och övriga trafikslag av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Svensk ekonomi är beroende av en fungerande infrastruktur för export. Hela 90 procent av Sveriges export går vattenvägen och här är bland annat Luleå hamn viktig. Med över 8 miljoner ton gods per år är Luleå hamn en av

Inlämnad: 2016-02-09 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:765 av Edward Riedl (M) (pdf, 70 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:764 av Edward Riedl (M)

Fråga 2015/16:764 Transportinfrastrukturen i norra Sverige av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S För drygt år ett sedan presenterades en rapport för ökat samarbete och en gemensam strategi kring Arktis mellan Sverige, Norge och Finland. Bland annat pekades miljövänlig gruvdrift och naturgas ut som viktiga

Inlämnad: 2016-02-09 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:764 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:740 av Edward Riedl (M)

Fråga 2015/16:740 Underhåll av vägar på landsbygden av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Givet Sveriges geografi och vår glesa befolkningstäthet blir underhållet av väg och järnväg en ekonomisk utmaning. Det ska vara möjligt att bo och verka i hela landet och då krävs det att transporterna fungerar året

Inlämnad: 2016-02-03 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:740 av Edward Riedl (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:601 av Edward Riedl (M)

Fråga 2015/16:601 Finansieringen av Norrbotniabanan av Edward Riedl M till Finansminister Magdalena Andersson S Regeringen har lovat att byggandet av Norrbotniabanan ska påbörjas innan den nuvarande mandatperioden är över. Enligt Trafikverket saknas det dock finansiering för projektet som bedöms kosta ungefär 30 miljarder

Inlämnad: 2016-01-12 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:601 av Edward Riedl (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:504 av Edward Riedl (M)

Fråga 2015/16:504 Dyrare flygresor av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Regeringen har aviserat att man tillsätter en särskild utredare för ett eventuellt införande av en nationell flygskatt. Tilltaget motiveras med att flyget ska bära sina egna klimatkostnader men att en flygskatt samtidigt inte ska slå

Inlämnad: 2015-12-15 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:504 av Edward Riedl (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:497 av Edward Riedl (M)

Fråga 2015/16:497 Skoterkörkortets giltighet i Norge av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Under stora delar av året är snöskotern ett effektivt och populärt hjälp- och färdmedel i norra Sverige. Användandet av snöskotern begränsas dock av att det svenska skoterkörkortet inte är giltigt i Norge, trots att

Inlämnad: 2015-12-15 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:497 av Edward Riedl (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:496 av Edward Riedl (M)

Fråga 2015/16:496 Järnvägen mellan Boden och Bastuträsk av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Järnvägssträckan mellan Boden och Bastuträsk har länge varit eftersatt. Det dåliga underhållet på sträckan har resulterat i urspårade tåg och nedsatt hastighet. Den stora förloraren på detta är industrin i Norrland.

Inlämnad: 2015-12-15 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:496 av Edward Riedl (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:184 av Edward Riedl (M)

Fråga 2015/16:184 Utflaggning av flygplan av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Enligt uppgift har SAS registrerat två av tre av sina flygplan i Norge. Skälet till detta är att det finns en betydande skillnad i registreringsavgifter mellan de nordiska länderna. I dag är 80 av bolagets 121 flygplan registrerade

Inlämnad: 2015-10-26 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:184 av Edward Riedl (M) (pdf, 65 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:719 av Edward Riedl (M)

Fråga 2014/15:719 Utmaningar förknippade med den nya toatömningslagen av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Den 1 april 2015 trädde den nya toatömningslagen i kraft. Den innebär att det numera är förbjudet att släppa ut toalettavfall i sjön från sin fritidsbåt. Att minska utsläppen av toalettavfall i våra

Inlämnad: 2015-06-30 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:719 av Edward Riedl (M) (pdf, 77 kB)
Paginering