Dokument & lagar (97 träffar)

Interpellation 2015/16:272 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:272 Byggandet av Norrbotniabanan av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Bygget av Norrbotniabanan kommer att binda ihop Umeå och Luleå samt skapa förutsättningar för en fungerande gods- och persontågsförbindelse längs norra Norrlands kust. När banan är färdig kommer den att halvera restiden

Inlämnad: 2015-12-11 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:272 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Byggandet av Norrbotniabanan

Interpellation 2015/16:270 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:270 Flygets gröna omställning av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Det svenska inrikesflyget står i dag för 1 procent av de totala koldioxidutsläppen i vårt land samtidigt som övriga transportsektorn står för 38 procent. Om Sverige ska kunna nå uppsatta mål att som land minska sina

Inlämnad: 2015-12-11 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:270 av Edward Riedl (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Flygets gröna omställning

Interpellation 2015/16:188 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:188 Flygets gröna omställning av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Det svenska inrikesflyget står i dag för 1 procent av de totala koldioxidutsläppen i vårt land samtidigt som övriga transportsektorn står för 38 procent. Om Sverige ska kunna nå uppsatta mål om att som land minska sina

Inlämnad: 2015-11-13 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:188 av Edward Riedl (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2015/16:187 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:187 Åtgärder för att minska utflaggningen av flygplan av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Enligt uppgift har SAS registrerat två av tre av sina flygplan i Norge. Skälet till detta är att det finns en betydande skillnad i registreringsavgifter mellan de nordiska länderna. I dag är

Inlämnad: 2015-11-13 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:187 av Edward Riedl (M) (pdf, 71 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:184 av Edward Riedl (M)

Fråga 2015/16:184 Utflaggning av flygplan av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Enligt uppgift har SAS registrerat två av tre av sina flygplan i Norge. Skälet till detta är att det finns en betydande skillnad i registreringsavgifter mellan de nordiska länderna. I dag är 80 av bolagets 121 flygplan registrerade

Inlämnad: 2015-10-26 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:184 av Edward Riedl (M) (pdf, 65 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:719 av Edward Riedl (M)

Fråga 2014/15:719 Utmaningar förknippade med den nya toatömningslagen av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Den 1 april 2015 trädde den nya toatömningslagen i kraft. Den innebär att det numera är förbjudet att släppa ut toalettavfall i sjön från sin fritidsbåt. Att minska utsläppen av toalettavfall i våra

Inlämnad: 2015-06-30 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:719 av Edward Riedl (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:697 av Edward Riedl (M)

Fråga 2014/15:697 Inspel från flygbranschen vid framtagningen av flygstrategin av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Regeringen har aviserat att man avser att presentera en flygstrategi under 2015. Vad denna ska innehålla, vid sidan av en flygskatt, har inte kommit till riksdagens kännedom. Statsrådet Anna

Inlämnad: 2015-06-23 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:697 av Edward Riedl (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2014/15:696 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2014/15:696 Nivån på myndighetsavgiften för flyget av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Tidigare under året gav riksdagen regeringen ett tillkännagivande om att se över möjligheterna för flygbranschen att bära kostnaderna för tillsyn. Transportstyrelsen har tidigare fryst höjningarna av myndighetsavgifterna

Inlämnad: 2015-06-10 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:696 av Edward Riedl (M) (pdf, 69 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Nivån på myndighetsavgiften för flyget

Interpellation 2014/15:695 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2014/15:695 Statsrådets syn på flygplatserna Arlanda och Bromma av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Under ett seminarium torsdagen den 21 maj uttalade infrastrukturministern följande rörande hennes syn på antalet flygplatser i Stockholm. Om man tänker på flygplatser som hubbar, så kan man

Inlämnad: 2015-06-10 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:695 av Edward Riedl (M) (pdf, 71 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Statsrådets syn på flygplatserna Arlanda och Bromma

Interpellation 2014/15:694 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2014/15:694 Antalet flygplatser i Stockholm av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Under ett seminarium torsdagen den 21 maj uttalade infrastrukturministern följande rörande statsrådets syn på antalet flygplatser i Stockholm. Om man tänker på flygplatser som hubbar, så kan man fråga sig om det

Inlämnad: 2015-06-10 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:694 av Edward Riedl (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Antalet flygplatser i Stockholm

Interpellation 2014/15:642 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2014/15:642 Antalet flygplatser i Stockholm av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Under ett seminarium torsdagen den 21 maj uttalade statsrådet följande rörande statsrådets syn på antalet flygplatser i Stockholm. Om man tänker på flygplatser som hubbar, så kan man fråga sig om det är vettigt

Inlämnad: 2015-05-26 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:642 av Edward Riedl (M) (pdf, 69 kB)

Interpellation 2014/15:641 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2014/15:641 Arlanda och Bromma flygplatser av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Under ett seminarium torsdagen den 21 maj uttalade statsrådet följande rörande statsrådets syn på antalet flygplatser i Stockholm. Om man tänker på flygplatser som hubbar, så kan man fråga sig om det är vettigt

Inlämnad: 2015-05-26 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:641 av Edward Riedl (M) (pdf, 69 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:577 av Edward Riedl (M)

Fråga 2014/15:577 Järnvägsunderhållet på sträckan Boden-Bastuträsk av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S I vårändringsbudgeten sköt regeringen nyligen till 620 miljoner kronor i ökat järnvägsunderhåll. Regeringen redogör för att dessa medel ska användas för att öka utbytestakten av kritiska komponenter i

Inlämnad: 2015-05-26 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S) (S)

Skriftlig fråga 2014/15:577 av Edward Riedl (M) (pdf, 81 kB)

Interpellation 2014/15:553 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2014/15:553 Utjämningssystem för kostnader för säkerhetspersonal på flygplatser av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Efter den 11 september 2001 i och med terrordåden i USA höjdes den allmänna säkerheten på flygplatser runt om i världen. I Sverige infördes ett utjämningssystem för att skydda

Inlämnad: 2015-04-28 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:553 av Edward Riedl (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Utjämningssystem för kostnader för säkerhetspersonal på flygplatser

Skriftlig fråga 2014/15:461 av Edward Riedl (M)

Fråga 2014/15:461 Utbildningsministerns nyttjande av regeringsplanet av Edward Riedl M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Enligt uppgift ska statsrådet Gustav Fridolin MP den 11 december 2014 ha nyttjat regeringsplanet för att ta sig mellan Arlanda och Bromma flygplats. Bilvägen mellan dessa två flygplatser är

Inlämnad: 2015-04-16 Besvarare: Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:461 av Edward Riedl (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:419 av Edward Riedl (M)

Fråga 2014/15:419 Direktiv till flygstrategin av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Regeringen har aviserat att man avser att presentera en flygstrategi under 2015. Vad denna ska innehålla, vid sidan av en flygskatt, har inte kommit till riksdagens kännedom. Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet

Inlämnad: 2015-04-14 Besvarare: Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:419 av Edward Riedl (M) (pdf, 65 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:416 av Edward Riedl (M)

Fråga 2014/15:416 Flygstrategins utformning hos våra nordiska grannar av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Regeringen har aviserat att man avser att presentera en flygstrategi under 2015. Vad denna ska innehålla, vid sidan av en flygskatt, har inte kommit till riksdagens kännedom. Danmark och Finland har

Inlämnad: 2015-04-14 Besvarare: Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:416 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:415 av Edward Riedl (M)

Fråga 2014/15:415 Färjetrafik över Kvarken av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Kvarken är ett havsområde söder om Bottenviken där det är som smalast mellan Sverige och Finland. Kvarkenfärjan som trafikerar sträckan har en avgörande betydelse för tillgängligheten mellan stora delar av norra Sverige och Finland.

Inlämnad: 2015-04-14 Besvarare: Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:415 av Edward Riedl (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:373 av Edward Riedl (M)

Fråga 2014/15:373 Luftfartsstrategin och riksdagens tillkännagivanden av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Regeringen har aviserat att man avser att presentera en luftfartsstrategi under 2015. Vad denna ska innehålla, vid sidan av en flygskatt, har ännu inte kommit till riksdagens kännedom. Med anledning

Inlämnad: 2015-03-30 Besvarare: Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:373 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:370 av Edward Riedl (M)

Fråga 2014/15:370 Hänsyn till svensk flygindustri i den kommande flygstrategin av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Svensk innovation, utbildning och forskning inom flyget ligger i internationell framkant. För den svenska flygbranschen är det av stor vikt att politiken skapar goda förutsättningar för industrin

Inlämnad: 2015-03-30 Besvarare: Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:370 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)