Dokument & lagar (3 träffar)

Interpellation 2008/09:418 av Nihlén, Thomas (mp)

den 17 mars Interpellation 2008/09:418 Lex Gulli mot felaktig läkemedelsanvändning av Thomas Nihlén mp till socialminister Göran Hägglund kd Frågan om felaktig läkemedelsanvändning har under det senaste året uppmärksammats i dagspress, fackpress och tv vid ett stort antal tillfällen. Att detta är ett stort samhällsekonomiskt,

Inlämnad: 2009-03-17 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Lex Gulli mot felaktig läkemedelsanvändning

Skriftlig fråga 2008/09:639 av Nihlén, Thomas (mp)

den 18 februari Fråga 2008/09:639 Vanvårdsutredningens uppdrag av Thomas Nihlén mp till statsrådet Maria Larsson kd Ett mycket viktigt arbete sker inom ramen för den så kallade vanvårdsutredningen där människor som farit illa under fosterhemsbarnhems- och institutionsplaceringar har möjlighet att beskriva det de

Inlämnad: 2009-02-18 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Interpellation 2008/09:108 av Nihlén, Thomas (mp)

den 11 november Interpellation 2008/09:108 Felaktig läkemedelsanvändning av Thomas Nihlén mp till socialminister Göran Hägglund kd Det har den senaste tiden förts en intensiv debatt i medierna om felaktig läkemedelsanvändning. Felaktig läkemedelsanvändning betyder att patienten fått fel läkemedel, fel dosering,

Inlämnad: 2008-11-11 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Felaktig läkemedelsanvändning