Dokument & lagar (3 träffar)

Interpellation 2014/15:235 av Anders Åkesson (C)

Interpellation 2014/15:235 Möjlighet för tyngre och längre fordon att färdas på det svenska vägnätet av Anders Åkesson C till Statsrådet Anna Johansson S Det finns stora samhällsnyttor att tillvarata genom att möjliggöra transport av tyngre och längre fordon på delar av det svenska vägnätet. Samtidigt som ledig kapacitet

Inlämnad: 2015-01-29 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:235 av Anders Åkesson (C) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Möjlighet för tyngre och längre fordon att färdas på det svenska vägnätet

Interpellation 2014/15:178 av Lars Tysklind (FP)

Interpellation 2014/15:178 Beslut om Förbifart Stockholm av Lars Tysklind FP till Statsrådet Anna Johansson S Folkpartiet och Alliansen driver på för att bygget av Förbifart Stockholm ska återupptas senast den 1 januari 2015. Frysningen av bygget kostar skattebetalarna 4 miljoner kronor varje dag, vilket är en oansvarig

Inlämnad: 2014-12-05 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:178 av Lars Tysklind (FP) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Beslut om Förbifart Stockholm

Interpellation 2014/15:12 av Mathias Sundin (FP)

Interpellation 2014/15:12 Föreslagen nedläggning av Linköping City Airport av Mathias Sundin FP till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Klimat- och miljöminister Åsa Romson pekar i en artikel i Dagens Industri den 8 oktober 2014 ut Linköping City Airport som en flygplats där bostäder skulle kunna byggas och flygplatsen

Inlämnad: 2014-10-09 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:12 av Mathias Sundin (FP) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Föreslagen nedläggning av Linköping City Airport