Dokument & lagar (16 träffar)

Skriftlig fråga 2017/18:1119 av Lena Asplund (M)

Fråga 2017/18:1119 Försvarsetableringar i Västernorrland av Lena Asplund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Vid Socialdemokraternas distriktskongress helgen den 2425 mars ställde sig alla Västernorrlands socialdemokratiska riksdagskandidater bakom ett uttalande som säger att Socialdemokraterna i Västernorrland

Inlämnad: 2018-03-28 Svarsdatum: 2018-04-06 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1119 av Lena Asplund (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:976 av Lena Asplund (M)

Fråga 2017/18:976 Veteraner och psykisk ohälsa av Lena Asplund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Den som på uppdrag av oss här i Sveriges riksdag eller världssamfundet har tjänstgjort utomlands för Försvarsmaktens räkning har veteranstatus. När den som tjänstgjort, ofta i väpnad konflikt, återvänder hem har denne

Inlämnad: 2018-03-07 Svarsdatum: 2018-03-14 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2017/18:976 av Lena Asplund (M) (pdf, 109 kB)

Interpellation 2017/18:250 av Lena Asplund (M)

Interpellation 2017/18:250 Arbetsmiljön i Försvarsmakten och på Försvarsdepartementet av Lena Asplund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Den senaste tiden har metoo-kampanjen väckt stor uppmärksamhet och riktat strålkastarljuset mot de trakasserier som kvinnor utsätts för i arbetslivet och i andra sammanhang. Över

Inlämnad: 2017-12-04 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2017/18:250 av Lena Asplund (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetsmiljön i Försvarsmakten och på Försvarsdepartementet

Interpellation 2017/18:205 av Lena Asplund (M)

Interpellation 2017/18:205 Kvinnor i Försvarsmakten av Lena Asplund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S SVT Nyheter presenterade nyligen uppgifter om att andelen kvinnliga yrkesofficerare i försvaret är mycket låg vid en internationell jämförelse. Av alla yrkesofficerare i Sverige är endast ca 7 procent kvinnor.

Inlämnad: 2017-11-22 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2017/18:205 av Lena Asplund (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kvinnor i Försvarsmakten

Skriftlig fråga 2017/18:71 av Lena Asplund (M)

Fråga 2017/18:71 Visbykorvetterna och operativ förmåga av Lena Asplund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Regeringen har i dag, enligt medierna, beslutat att Sverige ska ställa upp med två Visbykorvetter till den brittiska snabbinsatsstyrkan Joint Expeditionary Force JEFModeraterna är i grunden positiva till att

Inlämnad: 2017-10-05 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2017/18:71 av Lena Asplund (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1416 av Lena Asplund (M)

Fråga 2016/17:1416 Försvarsmaktens behov av övningsverksamhet och generalläkarens befogenheter av Lena Asplund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Riksdagen behandlar i närtid proposition 2016/17:144 Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret I propositionen anges vilka befogenheter som ska

Inlämnad: 2017-05-16 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1416 av Lena Asplund (M) (pdf, 93 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1178 av Lena Asplund (M)

Fråga 2016/17:1178 Spridning av försvarets materiel och förnödenheter av Lena Asplund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S I dag fungerar Försvarsmaktens centrallager och distributionscentral i Arboga som ett nav för försvarets materielförsörjning. Ett av syftena med etableringen av centrallagret var att öka effektiviteten

Inlämnad: 2017-04-03 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1178 av Lena Asplund (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1177 av Lena Asplund (M)

Fråga 2016/17:1177 Försvarsmaktens samlade luftförsvarsförmåga av Lena Asplund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Sveriges luftförsvarsförmåga vilar på ett antal ben. Den inkluderar bland annat JAS Gripen-systemet, luftvärn med olika räckvidd och radarspaningsflyg. Alla dessa delar fyller olika funktioner och bildar

Inlämnad: 2017-04-03 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1177 av Lena Asplund (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:890 av Lena Asplund (M)

Fråga 2016/17:890 FMV:s ansvar för utrustning till de svenska soldaterna i Mali av Lena Asplund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Enligt uppgifter i medierna så finns det brister vad gäller den personliga utrustning som tillhandahålls de svenska soldater som tjänstgör i FN-insatsen i Mali. Inte minst har det framkommit

Inlämnad: 2017-02-20 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:890 av Lena Asplund (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:872 av Lena Asplund (M)

Fråga 2016/17:872 Anpassad utrustning för de svenska soldaterna i Mali av Lena Asplund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Den svenska militära insatsen i Mali är en av de mest utmanande internationella insatser som Sverige någonsin har deltagit i. Hotbilden i området har förvärrats betydligt sedan insatsen startade.

Inlämnad: 2017-02-16 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:872 av Lena Asplund (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:784 av Lena Asplund (M)

Fråga 2016/17:784 Finansiering av bevakningen i Karlshamn av Lena Asplund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Den 31 januari beslutade den socialdemokratiskt ledda kommunstyrelsen i Karlshamn att upplåta plats i Karlshamns hamn för lastning av de rör som avses användas vid anläggningen av den ryska gasledningen

Inlämnad: 2017-02-01 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:784 av Lena Asplund (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2016/17:248 av Allan Widman (L)

Interpellation 2016/17:248 Materiel- och förnödenhetsförsörjning av Allan Widman L till Försvarsminister Peter Hultqvist S Den 1 juli 2009 togs Försvarsmaktens Centrallager FMCL i bruk i Arboga. Den 45 000 kvadratmeter stora byggnaden är belägen ovan jord och inte fortifierad. Huvuddelen av krigsförbandens materiel förvaras

Inlämnad: 2017-01-24 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2016/17:248 av Allan Widman (L) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Materiel- och förnödenhetsförsörjning

Skriftlig fråga 2016/17:510 av Lena Asplund (M)

Fråga 2016/17:510 Den svenska insatsstyrkan i Mali av Lena Asplund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Jag har tidigare frågat försvarsminister Peter Hultqvist vilka åtgärder försvarsministern är beredd att vidta för att säkra tillgången till medicinsk evakuering. Från att först ha handlat om möjligheterna att över

Inlämnad: 2016-12-13 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:510 av Lena Asplund (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:441 av Lena Asplund (M)

Fråga 2016/17:441 Veterancentrum av Lena Asplund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S För över två år sedan presenterades den veteranutredning som bland annat kom med förslag om hur den svenska veteranpolitiken kunde förbättras. Ett av de förslag som väcktes var inrättandet av ett veterancentrum som stöd till de

Inlämnad: 2016-12-01 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:441 av Lena Asplund (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:338 av Lena Asplund (M)

Fråga 2016/17:338 Medevac-förmåga i Mali av Lena Asplund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Vid ett flertal tillfällen har jag frågat försvarsminister Peter Hultqvist om hur arbetet går för att säkra att den svenska styrkan i Mali har tillgång till en fungerande medicinsk evakuering med helikopter, Medevac. Att

Inlämnad: 2016-11-16 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:338 av Lena Asplund (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:20 av Lena Asplund (M)

Fråga 2016/17:20 Neddragningar på Rekryteringsmyndigheten av Lena Asplund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Enligt uppgifter i Dagens Nyheter den 15 september planerar Rekryteringsmyndigheten att avveckla sina anläggningar i Göteborg och Kristianstad. Detta skulle i så fall innebära att myndigheten bara har två

Inlämnad: 2016-09-19 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:20 av Lena Asplund (M) (pdf, 79 kB)