Dokument & lagar (101 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:1637 av Johnsson, Jeppe (m)

den 25 september Fråga 2001/02:1637 av Jeppe Johnsson m till jordbruksminister Margareta Winberg om salmonellagarantin Importerat kött av nöt, svin och fågel omfattas av en obligatorisk salmonellakontroll. Detta undantag förhandlades fram vid Sveriges EU-inträde. I november 2001 fastslog EU-kommissionen att regeln

Inlämnad: 2002-09-25 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1619 av Larsson, Maria (kd)

den 9 september Fråga 2001/02:1619 av Maria Larsson kd till jordbruksminister Margareta Winberg om utbildningskrav på zooaffärsägare Enligt Jordbruksverkets föreskrifter, SJV Fs1999:110, om sällskapsdjur föreligger ett strikt krav på utbildning för alla som yrkesmässigt driver handel med sällskapsdjur. Det innebär

Inlämnad: 2002-09-09 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1541 av Hansson, Roy (m)

den 22 augusti Fråga 2001/02:1541 av Roy Hansson m till statsminister Göran Persson om arbetsuppgifter för tidigare generaldirektörer Vid riksdagens frågestund den 21 mars 2002 meddelade jordbruksminister Margareta Winberg att det finns nu ett antal arbetsuppgifter som Ingbritt Irhammar kommer att erbjudas riksdagens

Inlämnad: 2002-08-22 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1480 av Johansson, Carl-Axel (m)

den 5 augusti Fråga 2001/02:1480 av Carl-Axel Johansson m till jordbruksminister Margareta Winberg om exportförbud av Östersjöfisk Livmedelsverket har beslutat förbjuda all export av fisk, såsom sill och lax, fångad i Östersjön på grund av för höga dioxinhalter från den 1 juli. Detta i enlighet med EU:s regler. Nu

Inlämnad: 2002-08-05 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1454 av Hägg, Carina (s)

den 26 juli Fråga 2001/02:1454 av Carina Hägg s till jordbruksminister Margareta Winberg om våld mot kvinnor Kommuner fortsätter att blunda för våld mot kvinnor. Samhällets allmänt ökade kunskap om utsatta flickor, hedersförtryck, har inte genomgående lett till åtgärder. Mindre kommuner kan göra en kartläggning i samarbete

Inlämnad: 2002-07-26 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1430 av Wallin, Gunnel (c)

den 18 juli Fråga 2001/02:1430 av Gunnel Wallin c till jordbruksminister Margareta Winberg om bin och biodling Honungsbiet, en fysiskt liten men för floran viktig kugge av stor betydelse, är på väg att slås ut. Det allvarligaste hotet är varroakvalstret. Detta hot utbreder sig alltmer i vårt land. Detta är oroande

Inlämnad: 2002-07-18 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1402 av Johansson, Ann-Kristine (s)

den 4 juli Fråga 2001/02:1402 av Ann-Kristine Johansson s till jordbruksminister Margareta Winberg om vargangrepp Nyligen angrep en varg nötkreatur tillhörande en lantbruksfamilj utanför Väse i östra Värmland. Vargangreppet resulterade i fyra döda kvigor samt en femte som tvingades avlivas av sina skador. Att varg

Inlämnad: 2002-07-04 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1380 av Tjernberg, Gunilla (kd)

den 26 juni Fråga 2001/02:1380 av Gunilla Tjernberg kd till jordbruksminister Margareta Winberg om fjällnära jordbruk Antalet jordbruksföretag har under lång tid minskat i Norrland. Minskningen har varit särskilt tydlig i fjällkommunerna. Detta får självfallet mycket negativa konsekvenser vad gäller sysselsättning

Inlämnad: 2002-06-26 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1346 av Ringqvist, Jonas (v)

den 14 juni Fråga 2001/02:1346 av Jonas Ringqvist v till jordbruksminister Margareta Winberg om ekologiska livsmedel Efterfrågan på ekologiska livsmedel ökar liksom produktionen. Ett hinder för fortsatta framgångar för ekologiska livsmedel är dock bristen på konkurrens inom livsmedelssektorn. Den dåliga konkurrensen

Inlämnad: 2002-06-14 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1345 av Gustafsson, Holger (kd)

den 14 juni Fråga 2001/02:1345 av Holger Gustafsson kd till jordbruksminister Margareta Winberg om det fjällnära jordbruket Jordbruket ska kunna överleva i alla delar av vårt land. För att den nordliga glesbygden ska ha livskraft och sysselsättning, måste det fjällnära jordbruket värnas. Tyvärr har de fjällnära jordbrukarna

Inlämnad: 2002-06-14 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1336 av Hagström, Caroline (kd)

den 13 juni Fråga 2001/02:1336 av Caroline Hagström kd till jordbruksminister Margareta Winberg om tävlingsveterinärer Den 8 februari 2001 fattade riksdagen beslut om att ge regeringen tillkänna att djurskyddslagen bör ändras så att Statens jordbruksverk får rätt att även låta veterinärer som inte är anställda vid

Inlämnad: 2002-06-13 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1330 av Stenmark, Rigmor (c)

den 12 juni Fråga 2001/02:1330 av Rigmor Stenmark c till jordbruksminister Margareta Winberg om regler för småföretag Annica hade kaniner, höns, getter, grisar och ankor på sin gård i Roslagen. Det blev till ett hinder i stället för en värdefull tillgång i den turistverksamhet som familjen driver. Gården riskerades

Inlämnad: 2002-06-12 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1307 av Torstensson, Åsa (c)

den 6 juni Fråga 2001/02:1307 av Åsa Torstensson c till jordbruksminister Margareta Winberg om fiskepolitiken EU-kommissionen har presenterat förslag om en ny fiskerireform, en reform som det svenska yrkesfisket var ganska förberett på och inte upplevs som någon större dramatik. Sverige har redan till viss del beslutat

Inlämnad: 2002-06-06 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1267 av Nyström, Elizabeth (m)

den 30 maj Fråga 2001/02:1267 av Elizabeth Nyström m till jordbruksminister Margareta Winberg om rapportering till djurdatabasen Reglerna för rapportering till djurdatabasen, s.k. CDB-rapportering, har skärpts efter hand. Först gällde månadsrapportering, senare 15-dagarsrapportering och därefter, fr.o.m. den 1 januari

Inlämnad: 2002-05-30 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1266 av Hagström, Caroline (kd)

den 30 maj Fråga 2001/02:1266 av Caroline Hagström kd till jordbruksminister Margareta Winberg om försöksdjur inom utbildning I betänkandet Användning av försöksdjur 2001/02:MJU7, behandlas användning av djur i undervisningen. Utskottet anför bl.a. att man inhämtat information från Regeringskansliet om att ett kommittédirektiv

Inlämnad: 2002-05-30 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1255 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 29 maj Fråga 2001/02:1255 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till jordbruksminister Margareta Winberg om hållning av apor för försöksändamål Sedan början av 90-talet har Jordbruksverket endast meddelat tidsbegränsade tillstånd för primathållningen vid Smittskyddsinstitutet, SMI. SMI har alltså i stort sett under

Inlämnad: 2002-05-29 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1254 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 29 maj Fråga 2001/02:1254 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till jordbruksminister Margareta Winberg om import av djur för försöksändamål Förbundet djurens rätt har besökt den uppfödningsanläggning i Kina som SMI, Smittskyddsinstitutet, senast handlat apor från. Reportaget som gjorts visar att den anläggningen håller

Inlämnad: 2002-05-29 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1225 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 23 maj Fråga 2001/02:1225 av Mikael Oscarsson kd till jordbruksminister Margareta Winberg om kamphundar Under pingsthelgen fick vi ännu en gång höra att en kvinna blivit attackerad och allvarligt biten av en pitbullterrier. Vi ser det allt oftare. I bl.a. Tyskland, Storbritannien och USA har människor dött till

Inlämnad: 2002-05-23 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1204 av Nordlund, Harald (fp)

den 22 maj Fråga 2001/02:1204 av Harald Nordlund fp till jordbruksminister Margareta Winberg om EU:s fiskepolitik Jag och Folkpartiet har vid flera tillfällen påtalat brister i både den nationella och i EU-politiken i fråga om fisket. De senaste händelserna inom EU oroar. Den danske kommissionstjänstemannen Steffen

Inlämnad: 2002-05-22 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1160 av Ringqvist, Jonas (v)

den 14 maj Fråga 2001/02:1160 av Jonas Ringqvist v till jordbruksminister Margareta Winberg om bekämpningsmedel Användningen av bekämpningsmedel i jordbruket är ett stort miljöproblem och det är därför angeläget att användningen minskar eller helst upphör. Det finns i dag teknik för alternativa metoder genom biologisk

Inlämnad: 2002-05-14 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)