Dokument & lagar (108 träffar)

Skriftlig fråga 2000/01:1698 av Feltzing, Barbro (mp)

den 17 september Fråga 2000/01:1698 av Barbro Feltzing mp till jordbruksminister Margareta Winberg om löneskillnaderna mellan kvinnor och män Ytterligare ett mål om jämställda löner och därmed lönediskriminering har avgjorts i Arbetsdomstolen till kvinnans nackdel och mot vad JämO anser är rimligt. Jämställdhetslagen

Inlämnad: 2001-09-17 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1684 av Hansson, Agne (c)

den 12 september Fråga 2000/01:1684 av Agne Hansson c till jordbruksminister Margareta Winberg om lokaliseringen av den nya djurskyddsmyndigheten Enligt riksdagsbeslut ska en ny djurskyddsmyndighet inrättas. Regeringen ska avgöra lokaliseringen av denna myndighet. Enligt riksdagens regionalpolitiska beslut ska varje

Inlämnad: 2001-09-12 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1643 av Magnusson, Cecilia (m)

den 31 augusti Fråga 2000/01:1643 av Cecilia Magnusson m till jordbruksminister Margareta Winberg om odling av hampa Intresset för att odla hampa i Sverige har ökat på senare tid, men regleringen kring odling av växten förefaller oklar. Inom EU är det tillåtet att odla hampa med låg halt av det rusgivande ämnet THC,

Inlämnad: 2001-08-31 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1630 av Ringqvist, Jonas (v)

den 28 augusti Fråga 2000/01:1630 av Jonas Ringqvist v till jordbruksminister Margareta Winberg om svensk svinavel Swedish Meats har beslutat att lägga ned den svenska svinaveln och i stället låta svenska bönder föda upp danska industrigrisar då dessa anses ha bättre kvaliteter som passar in i produktionen. Stark kritik

Inlämnad: 2001-08-28 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1602 av Ekendahl, Maud (m)

den 20 augusti Fråga 2000/01:1602 av Maud Ekendahl m till jordbruksminister Margareta Winberg om viltvårdsområden Den 1 januari i år trädde lagen om viltvårdsområden i kraft som innebar en del förändringar jämfört med lagen om jaktvårdsområden som den nya lagen ersatte. VVO-lagen innebär en bättre anpassning till Europakonventionens

Inlämnad: 2001-08-20 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1586 av Lindvall, Gudrun (mp)

den 16 augusti Fråga 2000/01:1586 av Gudrun Lindvall mp till jordbruksminister Margareta Winberg om veterinärkostnader för små slakterier I den utredning om djurtransporter, som jag har, ska vi även titta på småskalig slakt. Vid besök på sådana slakterier tas följande alltid upp: Besiktningskostnaderna är i dag betydligt

Inlämnad: 2001-08-16 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1522 av Ringqvist, Jonas (v)

den 20 juli Fråga 2000/01:1522 av Jonas Ringqvist v till jordbruksminister Margareta Winberg om hundkapplöpning Den 31 juli går Svenska Spels tillstånd ut för s.k. totalisatorspel på hundkapplöpningar ut. De har därför ansökt om att få fortsätta året ut. Spelverksamheten kritiseras från många håll då hundkapplöpning

Inlämnad: 2001-07-20 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1516 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 18 juli Fråga 2000/01:1516 av Cristina Husmark Pehrsson m till jordbruksminister Margareta Winberg om import av giftiga ormar Ormar förs in i Sverige allt oftare. Numera ökar också införseln av giftiga och mycket giftiga ormar. Det händer att dessa rymmer. I Sverige finns inte den kunskap som behövs för ett gott

Inlämnad: 2001-07-18 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1485 av Stafilidis, Tasso (v)

den 2 juli Fråga 2000/01:1485 av Tasso Stafilidis v till jordbruksminister Margareta Winberg om behovet av årlig djuretikrevision I Sverige dödas årligen över 80 miljoner djur inom livsmedelsindustrin. I pälsfarmerna dödas över en miljon djur årligen och inom djurförsöksverksamheten dödas runt en halv miljon djur.

Inlämnad: 2001-07-02 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1484 av Stafilidis, Tasso (v)

den 2 juli Fråga 2000/01:1484 av Tasso Stafilidis v till jordbruksminister Margareta Winberg om djur inom nöjesindustrin Jag tycker mig se ett ökat inslag av djurutnyttjande inom nöjesindustrin. Djur utnyttjas inom bl.a. cirkusverksamhet, spelinspelningar, kulturella installationer och TV-inspelningar. Många gånger

Inlämnad: 2001-07-02 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1483 av Stafilidis, Tasso (v)

den 2 juli Fråga 2000/01:1483 av Tasso Stafilidis v till jordbruksminister Margareta Winberg om straffpåföljder för vanvård och djurplågeri De senaste åren har flera brott mot djurskyddslagen behandlats av domstol, och där brotten enligt mitt menande varit mycket grova och avskyvärda. Det har t.ex. handlat om hela

Inlämnad: 2001-07-02 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1482 av Stafilidis, Tasso (v)

den 2 juli Fråga 2000/01:1482 av Tasso Stafilidis v till jordbruksminister Margareta Winberg om kosmetikatest på djur På EU-nivå har man under lång tid arbetat för ett förbud mot kosmetikatest på djur och även för ett försäljningsförbud mot djurtestad kosmetika. Förbudsförslagen har ett brett stöd hos befolkningen

Inlämnad: 2001-07-02 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1474 av Stafilidis, Tasso (v)

den 29 juni Fråga 2000/01:1474 av Tasso Stafilidis v till jordbruksminister Margareta Winberg om djurförsök och alternativa metoder Inom försöksdjurspolitiken slås det fast att djur inte ska få användas då det finns alternativa metoder. Inom försöksdjurspolitiken är ordet alternativ ett centralt ord. Politiken har

Inlämnad: 2001-06-29 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1473 av Stafilidis, Tasso (v)

den 29 juni Fråga 2000/01:1473 av Tasso Stafilidis v till jordbruksminister Margareta Winberg om pälsfarmlag Jordbruksministern har i flera sammanhang uttalat sig om behovet av djur för att vi ska få kläder. I regeringens djuretiska program skriver jordbruksministern att vi behöver djuren eftersom de ger oss kläder.

Inlämnad: 2001-06-29 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1472 av Stafilidis, Tasso (v)

den 29 juni Fråga 2000/01:1472 av Tasso Stafilidis v till jordbruksminister Margareta Winberg om kastrering av smågrisar I Sverige är det tillåtet att kastrera smågrisar upp till två veckors ålder utan bedövning. Det finns inte några krav på att den som utför ingreppet ska ha adekvat utbildning. Kastrering av smågrisar

Inlämnad: 2001-06-29 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1450 av Mikaelsson, Maggi (v)

den 20 juni Fråga 2000/01:1450 av Maggi Mikaelsson v till jordbruksminister Margareta Winberg om miljöstödet för utrotningshotade mjölkboskapsraser Nya raskoder ska införas för utrotningshotade husdjursraser. Innan detta sker bör nuvarande stödordning utvärderas för att tydliggöra hur ett bevarandeprogram ska utformas

Inlämnad: 2001-06-20 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1429 av Söderdahl, Willy (v)

den 15 juni Fråga 2000/01:1429 av Willy Söderdahl v till jordbruksminister Margareta Winberg om fiskbeståndets utarmning I Kalmar län infördes för tre år sedan ett tillfälligt stopp för kustnära fiske av gädda och abborre under april och maj. Förbudet infördes eftersom flera rapporter visat på mycket låg reproduktion

Inlämnad: 2001-06-15 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1385 av Larsson, Ewa (mp)

den 12 juni Fråga 2000/01:1385 av Ewa Larsson mp till jordbruksminister Margareta Winberg om samverkan mellan kvinnoorganisationer Det finns en samverkansorganisation för alla kvinnoorganisationer som heter SAMS. SAMS bildades efter FN:s kvinnokonferens i Beijing 1994 i syfte att samordna och hjälpa till att utse kvinnoorganisationer,

Inlämnad: 2001-06-12 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1330 av Sandström, Åke (c)

den 1 juni Fråga 2000/01:1330 av Åke Sandström c till jordbruksminister Margareta Winberg om jordbruket i norra Sverige När det gäller de statliga medlen till jordbruket i norra Sverige blev det för åren 1998 och 1999 ca 10 mkr per år som inte kunde utnyttjas. Preliminära beräkningar för 2000 visar att 25 mkr inte

Inlämnad: 2001-06-05 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1293 av Nordlund, Harald (fp)

den 23 maj Fråga 2000/01:1293 av Harald Nordlund fp till jordbruksminister Margareta Winberg om EU-stöd Det är svårt att på förhand bedöma hur olika EU-stöd till lantbruken slår. I nr 3/2001 av tidskriften Lantbrukets affärer, redovisar Lovanggruppen ett exempel som gäller vallodling. Det finns fyra olika former av

Inlämnad: 2001-05-23 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)