Dokument & lagar (133 träffar)

Skriftlig fråga 1999/2000:1413 av Hagström, Caroline (kd)

den 13 september Fråga 1999/2000:1413 av Caroline Hagström kd till jordbruksminister Margareta Winberg om transportkostnader för studerande i Öresundsregionen Sveriges lantbruksuniversitet SLU och Den Kongelige Veterinaer- og Landbohöjskole KVL i Köpenhamn kommer hösten 2001 att starta en ny och gemensam dansk-svensk

Inlämnad: 2000-09-13 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1409 av Eriksson, Ingvar (m)

den 7 september Fråga 1999/2000:1409 av Ingvar Eriksson m till miljöminister Kjell Larsson om omhändertagande av animaliskt högriskavfall Den 1 oktober detta år träder EU:s beslut att animaliskt högriskavfall ska brännas i kraft. Möjligheten att i Sverige klara av omhändertagandet på ett önskat sätt, vid denna tidpunkt,

Inlämnad: 2000-09-07 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1392 av Ek, Lena (c)

den 1 september Fråga 1999/2000:1392 av Lena Ek c till jordbruksminister Margareta Winberg om innehållsmärkning av mat Länge har konsumentfrågor funnits med bland de områden som regeringen sagt sig komma att prioritera under ordförandeskapet för EU. Samtidigt är många människor mycket intresserade av just detta område.

Inlämnad: 2000-09-01 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1391 av Hagberg, Michael (s)

den 1 september Fråga 1999/2000:1391 av Michael Hagberg s till jordbruksminister Margareta Winberg om den nordsvenska hästrasen Regeringen har sedan tidigare tillsatt en utredning för att följa hästen som en resurs i samhället och då först och främst på landsbygden. Det har vid ett flertal tillfällen, till bl.a. undertecknad,

Inlämnad: 2000-09-01 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1390 av Hagberg, Michael (s)

den 1 september Fråga 2000/01:1390 av Michael Hagberg s till jordbruksminister Margareta Winberg om galna ko-sjukan Vi har under sommaren fått ett flertal larmrapporter om att den s.k. galna ko-sjukan får ökad spridning i Europa. Bl.a. har Norge och Danmark nämnts i rapporteringen som också till viss del berört Storbritannien.

Inlämnad: 2000-09-01 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1381 av Berggren, Inga (m)

den 30 augusti Fråga 1999/2000:1381 av Inga Berggren m till jordbruksminister Margareta Winberg om lokalisering av EU:s livsmedelsmyndighet För att utveckla samarbetet i Europa har inom Europiska unionen diskuterats förslag om att inrätta några nya myndigheter. De myndigheter som varit i fråga för Sverige är en IT-myndighet

Inlämnad: 2000-08-30 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1343 av Eriksson, Ingvar (m)

den 23 augusti Fråga 1999/2000:1343 av Ingvar Eriksson m till jordbruksminister Margareta Winberg om lönsamheten för jordbruket i Norrlands inland I och med införandet av nya stödformer för jordbruket efter EU-inträdet förändrades förutsättningarna för det svenska jordbruket. Mellan 1994 och 1995 ökade bruttoförädlingsvärdet

Inlämnad: 2000-08-23 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1338 av Mikaelsson, Maggi (v)

den 22 augusti Fråga 1999/2000:1338 av Maggi Mikaelsson v till jordbruksminister Margareta Winberg om utrotningshotade kor I ett nordiskt projekt inom Nordiska genbanken görs en DNA-baserad studie av mjölkboskapsrasernas släktskap. Syftet är bl.a. att ge ett bättre underlag för bedömning av graden av genetisk likhet

Inlämnad: 2000-08-22 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1337 av Berggren, Inga (m)

den 21 augusti Fråga 1999/2000:1337 av Inga Berggren m till jordbruksminister Margareta Winberg om temporära bestämmelser för s.k. functional foods Sverige ligger långt framme då det gäller s.k. functional foods Det finns sedan tio år ett egenåtgärdsprogram en branschöverenskommelse som medger vissa allmänna hälsopåståenden

Inlämnad: 2000-08-21 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1317 av Torstensson, Åsa (c)

den 16 augusti Fråga 1999/2000:1317 av Åsa Torstensson c till jordbruksminister Margareta Winberg om fisket i Koster-Väderöfjorden Sverige har som nation förbundit sig att inrätta ett antal marina reservat eller marina nationalparker. Koster-Väderöfjorden är ett område som under många år varit under utredning för ett

Inlämnad: 2000-08-15 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1312 av René, Inger (m)

den 14 augusti Fråga 1999/2000:1312 av Inger René m till jordbruksminister Margareta Winberg om fiskeproblemen i Bohuslän I Bohuslän, och inte minst i norra Bohuslän, spelar fisket en stor roll såväl ekonomiskt såsom en skapare av landskapets karaktär. Dessvärre har torsken mer eller mindre försvunnit från kusterna

Inlämnad: 2000-08-14 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1304 av Wälivaara, Erling (kd)

den 10 augusti Fråga 1999/2000:1304 av Erling Wälivaara kd till jordbruksminister Margareta Winberg om fisket i Kalixälven Tillgången på laxöring i Kalixälven i Norrbotten är i mycket begränsad. Gjorda mätningar under sommaren pekar på kraftig nedgång jämfört med tidigare år. En trolig orsak till försämringen är ökat

Inlämnad: 2000-08-10 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1289 av Hagström, Caroline (kd)

den 8 augusti Fråga 1999/2000:1289 av Caroline Hagström kd till jordbruksminister Margareta Winberg om minskat stöd till skolmjölk EU har nu beslutat om en nedskärning av stödet till skolmjölk. Stödnivån minskar från 95 till 75 av riktpriset på mjölk, kombinerat med frivillig nationell medfinansiering av den del som

Inlämnad: 2000-08-08 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1284 av Tjernberg, Gunilla (kd)

den 7 augusti Fråga 1999/2000:1284 av Gunilla Tjernberg kd till jordbruksminister Margareta Winberg om kontroller av mjölkgårdarnas hygien Nyligen har rapporter kommit om att Jordbruksverket avstängt tre mjölkgårdar i Västerbotten från mjölkleverans. Detta trots att det inte är mjölken det är fel på. I stället synes

Inlämnad: 2000-08-07 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1283 av Torstensson, Åsa (c)

den 7 augusti Fråga 1999/2000:1283 av Åsa Torstensson c till jordbruksminister Margareta Winberg om mobila slakterier Under våren 2000 har Sverige lyft frågorna kring djurskydd och transporter av levande djur till en viktig principiell diskussion bland EU:s medlemsländer. En diskussion som handlar både om djurskyddslagstiftning

Inlämnad: 2000-08-07 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1267 av Adolfsson, Berit (m)

den 1 augusti Fråga 1999/2000:1267 av Berit Adolfsson m till jordbruksminister Margareta Winberg om djurhållning på öar På öarna runt våra kuster fanns tidigare öppna landskap, fria från sly och skog. På flera håll finns intresserade boende som, för att behålla landskapets särart, håller kor eller får. Dessa djur lever

Inlämnad: 2000-08-01 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1266 av Nilsson, Carl G (m)

den 1 augusti Fråga 1999/2000:1266 av Carl G Nilsson m till jordbruksminister Margareta Winberg om produktionen av oljeväxter EU-kommissionens beslut att bekosta en kampanj för försäljning av olivolja i kombination med USA:s ökade subventioner till de amerikanska sojabönodlarna riskerar att bli den definitiva dödsstöten

Inlämnad: 2000-08-01 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1265 av René, Inger (m)

den 1 augusti Fråga 1999/2000:1265 av Inger René m till jordbruksminister Margareta Winberg om djurhållning på öar På Koster, och säkert också på en del andra öar utan fast landförbindelse, har man besättningar med får eller storboskap som Highland cattle till försäljning samt för att hålla landskapet öppet. När dessa

Inlämnad: 2000-08-01 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1261 av Adolfsson, Berit (m)

den 31 juli Fråga 1999/2000:1261 av Berit Adolfsson m till jordbruksminister Margareta Winberg om plågsamma djurtransporter På Nordkoster har man kor som betar ute hela året. Motivet till detta är främst att hålla rent och öppet. Problemet är att när dessa kor ska slaktas måste man ta dem till ett slakteri på västgötaslätten.

Inlämnad: 2000-07-31 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1260 av Karlsson, Ola (m)

den 28 juli Fråga 1999/2000:1260 av Ola Karlsson m till jordbruksminister Margareta Winberg om åtgärder till stöd för drabbade lantbruk Vid en träff under torsdagen som ordnats av länets LRF redovisades skador som drabbar lantbruken till följd av det ihållande och omfattande regnandet. I roddbåt, på vad som varit en

Inlämnad: 2000-07-31 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)