Dokument & lagar (59 träffar)

Skriftlig fråga 1998/99:870 av Larsson, Ewa (mp)

Fråga 1998/99:870 av Ewa Larsson mp till statsrådet Mona Sahlin om lönediskriminering den 26 augusti Sedan lagstiftningen mot oskäliga löneskillnader instiftades har löneglappet mellan mäns och kvinnors löner inte minskat. Enligt JämO är kvinnors löner ca 22 lägre än mäns och löneglappet tenderar att öka. En tandlös

Inlämnad: 1999-08-26 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1998/99:854 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Fråga 1998/99:854 av Yvonne Ruwaida mp till jordbruksministern om Kravmärkning den 16 augusti Det är viktigt att det finns tydliga och öppna system som kontrollerar att livsmedel som säljs som ekologiskt odlad fyller kraven för ekologisk produktion. Den svenska Kravmärkningen är ett sådant. Den 1 juli i år infördes

Inlämnad: 1999-08-16 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1998/99:849 av Bargholtz, Helena (fp)

Fråga 1998/99:849 av Helena Bargholtz fp till jordbruksministern om Sametinget den 12 augusti När Sametinget bildades presenterades tinget som en fantastisk idé, en myndighet som samtidigt var ett folkvalt organ. Det skulle bli ett stolt experiment, en djärv innovation. Men de rådande förhållandena i Sametinget röner

Inlämnad: 1999-08-12 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1998/99:844 av Jonsson, Göte (m)

Fråga 1998/99:844 av Göte Jonsson m till jordbruksministern om livsmedelspolitiska utredningar den 11 augusti Det har nu förflutit lång tid sedan Livsmedelspolitiska utredningen presenterade sina förslag. Av utredningen framgår att svenskt jordbruk arbetar med stora konkurrensnackdelar i förhållande till andra EU-länder,

Inlämnad: 1999-08-11 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1998/99:843 av Jonsson, Göte (m)

Fråga 1998/99:843 av Göte Jonsson m till jordbruksministern om svensk svinproduktion den 11 augusti Den svenska svinproduktionen står mitt uppe i en djup ekonomisk kris. Företag läggs ned och vissa går i konkurs beroende på det besvärliga läget. Fortsätter denna trend kommer detta att innebära att konsumenterna i framtiden

Inlämnad: 1999-08-11 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1998/99:841 av Bjurling, Laila (s)

Fråga 1998/99:841 av Laila Bjurling s till jordbruksministern om jämställd handel den 10 augusti Lagen om offentlig upphandling sätter stopp för jämställd handel. För större upphandlingar finns regler som inte ger möjlighet för företaget/förvaltningen att kräva jämställdhetsmärkning. Det enda man kan begära upplysningar

Inlämnad: 1999-08-10 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1998/99:838 av Björklund, Ulf (kd)

Fråga 1998/99:838 av Ulf Björklund kd till jordbruksministern om Sametinget den 9 augusti Vi var många som gladdes när Sametinget inrättades. Äntligen skulle även samerna i Sverige få ett eget folkvalt organ. Den form för Sametinget som beslutades, både funktionen som statligt verk och folkvalt organ, var kanske inte

Inlämnad: 1999-08-09 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1998/99:825 av Hagström, Caroline (kd)

Fråga 1998/99:825 av Caroline Hagström kd till jordbruksministern om kollektiv utvecklingsfond för trädgårdsnäringen den 3 augusti Trädgårdsnäringens organisationer TRF, GRF och Sveriges Potatisodlares riksförbund, SPOR har ställt sig bakom ett förslag till införandet av en kollektiv utvecklingsfond som i stort är

Inlämnad: 1999-08-03 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1998/99:807 av Jonsson, Göte (m)

Fråga 1998/99:807 av Göte Jonsson m till miljöministern om det kustnära fisket den 20 juli Det kustnära fisket har drabbats av kraftigt växande stammar av gråsäl och knubbsäl och läget är allvarligt för fiskerinäringen. Naturvårdsverket och Fiskeriverket har begärt överläggning med regeringen med anledning av denna

Inlämnad: 1999-07-20 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1998/99:781 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:781 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till jordbruksministern om djurförsök den 30 juni I februari i år blev jordbruksministern uppvaktad angående KI:s Karolinska Institutets mycket uppmärksammade försök på kattungar och illrar. Samme forskare, som under 25 års tid gjort liknande försök i Schweiz och numera

Inlämnad: 1999-06-30 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1998/99:780 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:780 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till jordbruksministern om djurförsöksetiska nämnderna den 30 juni Det finns sju djurförsöksetiska nämnder i Sverige. Nämnderna består av forskare, företrädare för politiska partier samt representanter för djurskyddsorganisationer. Forskarna kan överklaga om ett beslut

Inlämnad: 1999-06-30 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1998/99:777 av Hagström, Caroline (kd)

Fråga 1998/99:777 av Caroline Hagström kd till jordbruksministern om skördeskadeersättning den 30 juni De besvärliga skördeförhållandena 1998 orsakade på olika håll i landet stora förluster för de enskilda lantbrukarna. Värdeförluster och ökade skördekostnader ledde till att många lantbruksföretag hamnade i en mycket

Inlämnad: 1999-06-30 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1998/99:761 av Wahlström, Göte (s)

Fråga 1998/99:761 av Göte Wahlström s till jordbruksministern om jämställdhetsaspekter i arbetsskadeförsäkringen den 23 juni Under senare tid har frågan om kvinnornas situation inom arbetsskadeförsäkringens område diskuterats. TCO har drivit frågan om könsneutralitet till Europeiska kommissionen. I en rapport från

Inlämnad: 1999-06-23 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1998/99:745 av Wälivaara, Erling (kd)

Fråga 1998/99:745 av Erling Wälivaara kd till jordbruksministern om jakttid på B-områden den 16 juni Älgvården bör, i enlighet med riksdagens beslut 1987, inriktas på att skapa och långsiktigt bevara en livskraftig älgstam av hög kvalitet. Älgstammens storlek bör genom lämplig avskjutning anpassas till betestillgången,

Inlämnad: 1999-06-16 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1998/99:738 av Lindvall, Gudrun (mp)

Fråga 1998/99:738 av Gudrun Lindvall mp till jordbruksministern om hemliga ansökningshandlingar den 14 juni Varje år ansöker landets bönder om stöd och ersättningar enligt EU:s jordbrukspolitik CAP. En del av dessa finansieras helt från Bryssel genom medlemsavgifterna, som bl.a. Sverige betalar. Andra delfinansieras

Inlämnad: 1999-06-14 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1998/99:680 av René, Inger (m)

Fråga 1998/99:680 av Inger René m till jordbruksministern om undersökning av torskbeståndet Många oroas av att torskbeståndet vid Bohuskusten har minskat. Ned till 75 meters djup har torsken nästan försvunnit helt från Bohuskusten och också en bra bit ut i Skagerrak. Skälen till att torsken nästan försvunnit är okända.

Inlämnad: 1999-05-31 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1998/99:670 av Hägg, Carina (s)

Fråga 1998/99:670 av Carina Hägg s till justitieministern om kontakten med Förbundet djurens rätt den 27 maj NSMPD har blivit Förbundet djurens rätt. Samfundets strategi är att verka i alla delar av samhället. Det innebär både opinionsbildning och representation i statliga myndigheter, t.ex. i Centrala försökdjursnämndens

Inlämnad: 1999-05-27 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1998/99:593 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Fråga 1998/99:593 av Yvonne Ruwaida mp till miljöministern om genmanipulerad potatis den 29 april Det svenska företaget Amylogene har ansökt om att få odla genmanipulerad potatis. Ärendet finns för närvarande hos EU-kommissionen och flera av EU:s medlemsländer har yttrat att man inte är beredda att godkänna den genmanipulerade

Inlämnad: 1999-04-29 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1998/99:582 av Fredrik Aurelius, Nils (m)

Fråga 1998/99:582 av Nils Fredrik Aurelius m till jordbruksministern om sälarna i Östersjön och yrkesfiskarna den 28 april Miljögifterna gjorde att sälstammen i Östersjön blev starkt decimerad. 1986 skattade Statens naturvårdsverk den svenska gråsälspopulationen till ett tusental djur och antalet knubbsälar till några

Inlämnad: 1999-04-28 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1998/99:524 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Fråga 1998/99:524 av Yvonne Ruwaida mp till miljöministern om det genmanipulerade mjölkhormonet BST den 8 april Det genmanipulerade mjölkhormonet BST är förbjudet i EU sedan 1990 då hormonet kan öka cancerrisken hos människor. Hormonet ökar halten av den insulinliknande tillväxtfaktorn IGF-1 i mjölken, som i sin tur

Inlämnad: 1999-04-08 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Paginering