Dokument & lagar (4 154 träffar)

Skriftlig fråga 2017/18:881 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2017/18:881 Dublinärenden och asylavslag i Sverige av Markus Wiechel SD till Statsrådet Heléne Fritzon S Terroristen Rakhmat Akilovs asylskäl utreddes av Migrationsverket trots att hans asylansökan enligt Dublinförordningen skulle ha prövats i Polen där han tidigare vistades. Man registrerade honom dessutom under

Inlämnad: 2018-02-28 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:881 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 87 kB)

Interpellation 2017/18:401 av Johan Forssell (M)

Interpellation 2017/18:401 Arbetskraftsinvandring och kompetensförsörjning av Johan Forssell M till Statsrådet Heléne Fritzon S Statistik från Tillväxtverket visar att sju av tio företag i Sverige vill växa, men hindras på grund av kompetensbrist. Den bilden bekräftas av Arbetsförmedlingen, som pekat på en alltmer utbredd

Inlämnad: 2018-02-27 Svarsdatum: 2018-03-13 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Interpellation 2017/18:401 av Johan Forssell (M) (pdf, 104 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetskraftsinvandring och kompetensförsörjning

Skriftlig fråga 2017/18:887 av Johan Forssell (M)

Fråga 2017/18:887 Tillämpning av praxis gällande arbetstillstånd av Johan Forssell M till Statsrådet Heléne Fritzon S Den 13 december 2017 meddelande Migrationsöverdomstolen två domar gällande arbetstillstånd. Migrationsöverdomstolen konstaterade att man måste göra en helhetsbedömning av samtliga anställningsvillkor under

Inlämnad: 2018-02-27 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:887 av Johan Forssell (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:880 av Johan Forssell (M)

Fråga 2017/18:880 Verktyg vid inre utlänningskontroll av Johan Forssell M till Statsrådet Heléne Fritzon S Polisen uppger att upp emot 50 000 personer kan uppehålla sig i Sverige utan tillstånd. Samtidigt uppger Migrationsverket att på fyra år förväntas över 40 000 personer avvika från ett beslut om utvisning efter asylansökan.

Inlämnad: 2018-02-27 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:880 av Johan Forssell (M) (pdf, 101 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:879 av Johan Forssell (M)

Fråga 2017/18:879 Utökade möjligheter till arbetsplatsinspektioner av Johan Forssell M till Statsrådet Heléne Fritzon S Sverige har ett av världens mest rättssäkra asylsystem. Asylprocessen präglas av en individuell prövning av den enskildes skyddsskäl med rätt att överklaga i upp till två instanser. Det skänker legitimitet

Inlämnad: 2018-02-27 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:879 av Johan Forssell (M) (pdf, 104 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:877 av Johan Forssell (M)

Fråga 2017/18:877 Migrationsverkets utgifts- och verksamhetsprognos av Johan Forssell M till Statsrådet Heléne Fritzon S Den 16 februari 2017 publicerade Migrationsverket en verksamhets- och utgiftsprognos för myndighetens verksamhet. Vad gäller antalet asylsökande justerar Migrationsverket prognosen nedåt för 2018 och

Inlämnad: 2018-02-27 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:877 av Johan Forssell (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:876 av Johan Forssell (M)

Fråga 2017/18:876 Förberedande åtgärder för ett ökat flyktingmottagande av Johan Forssell M till Statsrådet Heléne Fritzon S I Migrationsverkets senaste utgifts- och verksamhetsprognos förväntas antalet asylsökande uppgå till 35 000 under 2020 och 2021. I prognosen skriver Migrationsverket att när den tillfälliga lagen

Inlämnad: 2018-02-27 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:876 av Johan Forssell (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:874 av Johan Forssell (M)

Fråga 2017/18:874 Utvecklingen av migrationspolitiken i Tyskland och Frankrike av Johan Forssell M till Statsrådet Heléne Fritzon S Den 16 februari 2017 publicerade Migrationsverket årets första utgifts- och verksamhetsprognos. Av prognosen framgår att utvecklingen i Tyskland och Frankrike kan påverka svenskt asylmottagande.

Inlämnad: 2018-02-27 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:874 av Johan Forssell (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:868 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:868 Utvisning på grund av brott av Tomas Tobé M till Statsrådet Heléne Fritzon S Dagens förutsättningar för utvisning på grund av brott har i huvudsak sett likadana ut sedan år 1994. Vi vill att dessa förutsättningar utökas. Om man kommer från ett annat land för att vistas eller bo i Sverige ska man följa

Inlämnad: 2018-02-27 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:868 av Tomas Tobé (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:865 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:865 Fördubblad kränkningsersättning till brottsoffer av Tomas Tobé M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Svensk rättspolitik måste få ett tydligare fokus på brottsoffren. Det inkluderar den ersättning ett brottsoffer får i form av kränkningsersättning efter att ha utsatts för ett brott.

Inlämnad: 2018-02-27 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:865 av Tomas Tobé (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:857 av Erik Andersson (M)

Fråga 2017/18:857 Kvinnors arbetsmiljö inom försvaret av Erik Andersson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Totalförsvarets forskningsinstitut har presenterat en rapport som visar att kvinnor inom Försvarsmakten kan drabbas av säkerhetsrisker till följd av den skyddsutrustning och materiel som används. Främst handlar

Inlämnad: 2018-02-27 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2017/18:857 av Erik Andersson (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:851 av Lars Beckman (M)

Fråga 2017/18:851 Inkomsteffekter av bruksvärdessystemet av Lars Beckman M till Statsrådet Peter Eriksson MP I november 2017 publicerade Riksrevisionen en granskningsrapport där inkomsteffekterna av det statliga systemet för hyressättning, bruksvärdessystemet, studerats under en tid av stor bostadsbrist. Riksrevisionens

Inlämnad: 2018-02-23 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:851 av Lars Beckman (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:845 av Lars Püss (M)

Fråga 2017/18:845 Kapaciteten hos Totalförsvarets rekryteringsmyndighet av Lars Püss M till Försvarsminister Peter Hultqvist S I Försvarsmaktens årsredovisning för 2017, som publicerades den 22 februari 2018, redovisas bland annat, glädjande nog, att intresset för den militära grundutbildningen har varit stort. Det som

Inlämnad: 2018-02-23 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2017/18:845 av Lars Püss (M) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:844 av Lotta Olsson (M)

Fråga 2017/18:844 Undermålig militär utrustning till kvinnor av Lotta Olsson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Enligt FOI:s rapport Karriärhinder för unga militära kvinnor från den 19 januari 2018 fastställs att militära kvinnors tillgång till materiel skiljer sig från männens. Rapporten påvisar att skyddsutrustningen

Inlämnad: 2018-02-23 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2017/18:844 av Lotta Olsson (M) (pdf, 106 kB)

Interpellation 2017/18:393 av Johan Forssell (M)

Interpellation 2017/18:393 Regeringens förslag om nya möjligheter till uppehållstillstånd av Johan Forssell M till Statsrådet Heléne Fritzon S Regeringen aviserade den 27 november 2017 ett förslag för att ge ensamkommande unga som fått avslag på sin asylansökan en ny chans att stanna för att studera. Ett reviderat förslag

Inlämnad: 2018-02-22 Svarsdatum: 2018-03-06 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Interpellation 2017/18:393 av Johan Forssell (M) (pdf, 89 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens förslag om nya möjligheter till uppehållstillstånd

Skriftlig fråga 2017/18:836 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:836 Utvisning av EU/EES-medborgare på grund av brott av Tomas Tobé M till Statsrådet Heléne Fritzon S Som del av EU:s fria rörlighet äger samtliga EU-medborgare rätten att vistas i Sverige i upp till tre månader utan uppehållstillstånd. Det är en frihet som vi bör värna om. Vissa EU-medborgare utnyttjar

Inlämnad: 2018-02-22 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:836 av Tomas Tobé (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:807 av Thomas Finnborg (M)

Fråga 2017/18:807 Skenäktenskap av Thomas Finnborg M till Statsrådet Heléne Fritzon S Den som ansöker om uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning genom äktenskap eller samboende får genomgå en prövning av Migrationsverket, som ska avgöra om förhållandet är äkta eller ett skenäktenskap. Begreppet i sig är inte

Inlämnad: 2018-02-19 Svarsdatum: 2018-02-28 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:807 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 82 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:804 av Anette Åkesson (M)

Fråga 2017/18:804 Behov av utländsk arbetskraft inom andra branscher än it-sektorn av Anette Åkesson M till Statsrådet Heléne Fritzon S I medierna uppmärksammas gång på gång hur anställda och egenföretagare som bor och studerar eller arbetar i Sverige riskerar utvisning. Mest uppmärksamhet väcker it-experter som utvisas

Inlämnad: 2018-02-16 Svarsdatum: 2018-02-28 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:804 av Anette Åkesson (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:803 av Johanna Jönsson (C)

Fråga 2017/18:803 Konsekvenser av domar på migrationsområdet av Johanna Jönsson C till Statsrådet Heléne Fritzon S Den 13 december 2017 kom Migrationsöverdomstolen med två enormt viktiga avgöranden på arbetskraftsinvandringsområdet, i domarna MIG 2017:14 och MIG 2017:25. De har prövat om en mindre avvikelse från kollektivavtalsenlig

Inlämnad: 2018-02-16 Svarsdatum: 2018-02-28 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:803 av Johanna Jönsson (C) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:786 av Christer Nylander (L)

Fråga 2017/18:786 Bättre balans mellan musikplattformar och upphovspersoner av Christer Nylander L till Statsrådet Heléne Fritzon S Sverige är en musiknation. Några av de främsta musikskaparna i världen kommer från eller har olika kopplingar till Sverige. En grundläggande förutsättning för att vi ska kunna behålla vår

Inlämnad: 2018-02-15 Svarsdatum: 2018-02-28 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:786 av Christer Nylander (L) (pdf, 90 kB)