Dokument & lagar (4 198 träffar)

Skriftlig fråga 2020/21:664 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2020/21:664 Information från myndigheter avseende 5G-utbyggnaden av Hans Wallmark M till Försvarsminister Peter Hultqvist S 5G-nätets utbyggnad står högt på dagordningen i Sverige såväl som i övriga EU och världen. Under året som gått har säkerhetsfrågorna och aspekter kopplade till Sveriges integritet präglat diskussionerna.

Inlämnad: 2020-11-24 Svarsdatum: 2020-12-02 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2020/21:664 av Hans Wallmark (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:640 av Jörgen Berglund (M)

Fråga 2020/21:640 Havsbaserad vindkraft av Jörgen Berglund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Omställningen till ett fossilfritt energisystem i Sverige är viktigt ur ett klimatperspektiv men också ur ett försörjningsperspektiv. Ju mindre beroende vi är av energi från utlandet, desto större blir vår uthållighet

Inlämnad: 2020-11-20 Svarsdatum: 2020-12-02 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2020/21:640 av Jörgen Berglund (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:547 av Pål Jonson (M)

Fråga 2020/21:547 Projektpengar från EU av Pål Jonson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Det europeiska försvarssamarbetet har fördjupats de senaste åren. Fokus ligger bland annat på att skapa synergier mellan de olika EU-ländernas försvarsindustri samt att utveckla ny teknik för framtiden. Detta arbete sker inom

Inlämnad: 2020-11-18 Svarsdatum: 2020-11-25 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2020/21:547 av Pål Jonson (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:527 av Jörgen Berglund (M)

Fråga 2020/21:527 Ett stärkt efterlevandeskydd av Jörgen Berglund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Personal inom räddningstjänst, polis och Försvarsmakten löser samhällsviktiga insatser dygnet runt, året runt. De rycker in när det uppstår tillbud och olyckor i form av eldsvådor, trafikolyckor, skogsbränder, översvämningar

Inlämnad: 2020-11-16 Svarsdatum: 2020-11-25 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2020/21:527 av Jörgen Berglund (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:393 av Rickard Nordin (C)

Fråga 2020/21:393 Ökad förutsägbarhet vid vindkraftsutbyggnad av Rickard Nordin C till Försvarsminister Peter Hultqvist S Ett av de största hindren för att nå ökad vindkraftspotential i Sverige i dag är Försvarsmaktens veto till försvar av riksintresset. I slutet av 2017 utökades restriktionsområdena ytterligare, till

Inlämnad: 2020-11-09 Svarsdatum: 2020-11-18 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2020/21:393 av Rickard Nordin (C) (pdf, 102 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:360 av Alexandra Anstrell (M)

Fråga 2020/21:360 Försvarets tillgång till övningsfält av Alexandra Anstrell M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Nu när försvaret växer som ett resultat av de ekonomiska tillskott som nu kommer försvaret till del är det väldigt viktigt att det finns möjligheter att öva runt om i Sverige. Försvarsutskottet har vid

Inlämnad: 2020-11-05 Svarsdatum: 2020-11-18 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2020/21:360 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 87 kB)

Interpellation 2020/21:105 av Alexandra Anstrell (M)

Interpellation 2020/21:105 Regeringens arbete med resolution 1325 av Alexandra Anstrell M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Förenta Nationernas säkerhetsråds agenda för kvinnor, fred och säkerhet Women, Peace and Security agenda handlar om att förebygga och stoppa krig samt bygga fred. Den 31 oktober år 2000 antogs

Inlämnad: 2020-11-03 Svarsdatum: 2020-11-17 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2020/21:105 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 90 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens arbete med resolution 1325

Skriftlig fråga 2020/21:317 av Alexandra Anstrell (M)

Fråga 2020/21:317 Regler för svensk försvarsindustri av Alexandra Anstrell M till Försvarsminister Peter Hultqvist S ITAR International Traffic in Arms Regulations är regler uppställda av USA för att reglera export och import av varor relaterade till militärt bruk. Reglerna tolkas och hanteras av USA:s utrikesdepartement.

Inlämnad: 2020-10-28 Svarsdatum: 2020-11-11 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2020/21:317 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:310 av Allan Widman (L)

Fråga 2020/21:310 Totalförsvarsbeslutet 20212025 av Allan Widman L till Försvarsminister Peter Hultqvist S I prop. 2020/21:30 Totalförsvaret 20212025 återfinns förstärkningar av krigs- och grundorganisationen. Jag vill därför fråga försvarsminister Peter Hultqvist: Känner ministern till några ekonomiska omständigheter som skulle kunna påverka genomförandet av dessa förstärkningar

Inlämnad: 2020-10-28 Svarsdatum: 2020-11-04 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2020/21:310 av Allan Widman (L) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:275 av Jörgen Berglund (M)

Fråga 2020/21:275 Förbättrade möjligheter för reservofficerare av Jörgen Berglund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S I den nyligen överlämnade totalförsvarspropositionen för 20212025 på 181 sidor finns det väldigt lite, om ens något, skrivet om reservofficerare och hur möjligheterna ska bli bättre för dem att kunna

Inlämnad: 2020-10-22 Svarsdatum: 2020-11-04 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2020/21:275 av Jörgen Berglund (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:274 av Jörgen Berglund (M)

Fråga 2020/21:274 Utvecklingen av GSS/K av Jörgen Berglund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S I den av regeringen nyss överlämnade proposition Totalförsvaret 20212025 framgår att behovet av de tidvis och kontinuerligt tjänstgörande gruppbefälen, soldaterna och sjömännen bedöms av regeringen att minska. Det till

Inlämnad: 2020-10-22 Svarsdatum: 2020-11-04 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2020/21:274 av Jörgen Berglund (M) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:129 av Alexandra Anstrell (M)

Fråga 2020/21:129 Säkerhetsrutiner för att granska anställda på Försvarsmakten av Alexandra Anstrell M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Medierna har nyligen rapporterarat om att en ytterligare chef i försvaret har varit anställd på grundval av falska uppgifter. Mannen, som flyttade till Sverige i början av 00-talet,

Inlämnad: 2020-09-29 Svarsdatum: 2020-10-07 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2020/21:129 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 90 kB)

Interpellation 2020/21:23 av Alexandra Anstrell (M)

Interpellation 2020/21:23 Försörjningssäkerhet vid höjd beredskap av Alexandra Anstrell M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Världen är mer osäker och orolig än på länge, och oförutsägbarheten ökar. Vikten av försörjningstrygghet i händelse av kris och krig är något som inte nog kan understrykas. Hela vårt samhälle

Inlämnad: 2020-09-24 Svarsdatum: 2020-10-16 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2020/21:23 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 89 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Försörjningssäkerhet vid höjd beredskap

Skriftlig fråga 2019/20:2138 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2019/20:2138 Skrivelsen om internationella militära samarbeten av Hans Wallmark M till Försvarsminister Peter Hultqvist S I våras meddelade regeringen att det under hösten kommer att läggas en särskild skrivelse på riksdagens bord om internationella militära samarbeten, med fokus på Storbritannien, Tyskland och

Inlämnad: 2020-09-07 Svarsdatum: 2020-09-16 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2019/20:2138 av Hans Wallmark (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2052 av Alexandra Anstrell (M)

Fråga 2019/20:2052 Sveriges militära insatser i Mali av Alexandra Anstrell M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Efter en statskupp i Mali har landet nu gått över i en politisk övergångsperiod. Militärjuntan som tagit makten i landet har utlovat nyval. Det är en orolig tid i Mali, och det verkar nu som att samtalen

Inlämnad: 2020-08-26 Svarsdatum: 2020-09-10 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2019/20:2052 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2002 av Jörgen Berglund (M)

Fråga 2019/20:2002 Färre värnpliktiga till Försvarsmakten av Jörgen Berglund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S I en skriftlig fråga från februari 2020 till försvarsminister Peter Hultqvist efterfrågade jag besked om ökad finansiering för ett tredje prövningskontor till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet TRMDetta

Inlämnad: 2020-08-20 Svarsdatum: 2020-09-03 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2019/20:2002 av Jörgen Berglund (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1995 av Björn Söder (SD)

Fråga 2019/20:1995 Konsekvenser för svenska militära insatser i Mali av Björn Söder SD till Försvarsminister Peter Hultqvist S Ett halvt dygn efter en förmodad statskupp i Mali framträdde landets president Ibrahim Boubacar Keita i statlig tv. Keita, som senast hade setts föras bort av beväpnad militär, meddelade då att

Inlämnad: 2020-08-19 Svarsdatum: 2020-09-03 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1995 av Björn Söder (SD) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1915 av Sara Gille (SD)

Fråga 2019/20:1915 Försvarsmaktens deltagande i Pride av Sara Gille SD till Försvarsminister Peter Hultqvist S Vad en människa har för sexuell läggning eller politisk åsikt ska inte röra Försvarsmakten. Försvarsmaktens främsta uppgift är att skydda landet och dess medborgare vid en eventuell attack. Självklart ska inte

Inlämnad: 2020-08-07 Svarsdatum: 2020-08-24 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1915 av Sara Gille (SD) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1891 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2019/20:1891 Försvarsmaktens deltagande i Pride av Markus Wiechel SD till Försvarsminister Peter Hultqvist S Försvarsmaktens främsta uppgift är att vid ett väpnat angrepp mot Sverige kunna skydda vårt territorium och våra medborgare. Det är en självklarhet att Försvarsmakten, likt andra myndigheter, inte diskriminerar

Inlämnad: 2020-07-30 Svarsdatum: 2020-08-13 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1891 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1885 av Sara Gille (SD)

Fråga 2019/20:1885 Rysslands kränkning av andra länders luftrum av Sara Gille SD till Försvarsminister Peter Hultqvist S Den 28 juli 2020 kunde man läsa i TT om hur två ryska Su-27-jaktplan misstänks ha kränkt finskt luftrum ovanför Finska viken nära huvudstaden Helsingfors. Händelsen, som inträffade den 28 juli kl. 14,

Inlämnad: 2020-07-29 Svarsdatum: 2020-08-13 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1885 av Sara Gille (SD) (pdf, 79 kB)