Dokument & lagar (10 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:860 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:860 av Eva Goës mp till miljöministern om miljötillsynen på Länsstyrelsen i Västernorrland Västernorrland är särskilt hårt miljöbelastat sedan lång tid tillbaka, och här krävs särskilt offensiva åtgärder. Den senaste månaden har prover som tagits under 1996 visat på att bottendöden är värre än tidigare

Inlämnad: 1998-06-08 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:646 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:646 av Eva Goës mp till statsrådet Pierre Schori om svenskt bistånd till Östtimor Sida har nyligen gett bistånd på 6 miljoner kronor till Unicef för att finansiera mödravård i Östtimor. Detta är i och för sig lovvärt och välbehövligt. Problemet är bara att mödravården skall ske på indonesiska sjukhus.

Inlämnad: 1998-04-14 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:644 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:644 av Eva Goës mp till inrikesministern om transporter av radioaktivt avfall Regeringen måste våga sätta tydliga gränser för kärnkraftsindustrin och förhindra att radioaktivt avfall transporteras genom vårt land, även i luftrummet. Ett sådant extremt exempel är transporten av plutonium via flyg från Sellafield

Inlämnad: 1998-04-14 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:602 av Odenberg, Mikael (m)

Fråga 1997/98:602 av Mikael Odenberg m till statsministern om Ravensbrück Ravensbrück var det största koncentrationslägret i Tyskland. Under kriget spärrade man här in 132 000 kvinnor judar, zigenare, Jehovas vittnen från 47 länder. Många hade små barn och hälften av alla fångar dog i lägret. I maj 1945 kom knappt 2 000

Inlämnad: 1998-03-24 Besvarare: statsrådet Thage G Peterson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:338 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:338 av Eva Goës mp till statsrådet Pierre Schori om tillämpning av återtagandeavtalet Under 1991-1993 sökte många asyl i Sverige. Flertalet av dem har avvisats, fått uppehållstillstånd eller sökt sig till tredje land. Fortfarande finns 1 500 asylsökande från Förbundsrepubliken Jugoslavien här som vistats

Inlämnad: 1998-01-22 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:331 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:331 av Eva Goës mp till statsrådet Pierre Schori om återtagandeavtal med Förbundsrepubliken Jugoslavien Sverige har varit på väg att skriva ett s.k. återtagandeavtal med Förbundsrepubliken Jugoslavien sedan 1994. Avtalet innebär att Sverige försäkrar sig om att människor från Förbundsrepubliken Jugoslavien,

Inlämnad: 1998-01-20 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:295 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:295 av Eva Goës mp till statsrådet Pierre Schori om biståndet till Zambia Både Sverige och Världsbanken sviker, anser oppositionen i Zambia, genom att fortsätta och stödja Zambias president Chiluba ekonomiskt. Chilubas demokratiska principer har starkt ifrågasatts efter att han genomdrivit en lag för att

Inlämnad: 1998-01-07 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:294 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:294 av Eva Goës mp till utrikesministern om Zambia och demokratin Zambias president Chiluba försöker göra sig kvitt oppositionen på ett brutalt sätt, vilket fängslandet av Kenneth Kaunda på juldagen är ett bevis för. Redan den 30 juli vådasköts Kaundas livvakt. Den 23 augusti utsattes människorättsadvokaten,

Inlämnad: 1998-01-07 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:139 av Odenberg, Mikael (m)

Fråga 1997/98:139 av Mikael Odenberg m till finansministern om användning av euron Storbritannien avvaktar som bekant med att ansluta sig till valutaunionen EMU. Premiärminister Blair har dock i olika sammanhang understrukit fördelarna med en gemensam europeisk valuta. Den 11 november sade den brittiske finansministern

Inlämnad: 1997-11-13 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1997/98:100 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:100 av Eva Goës mp till statsministern om Epupadammen i Namibia Himbafolkets representant Motjinduika Mutambo, ordförande i kommittén mot utbyggnad av Epupadammen, är i Sverige för att protestera mot projektering av en damm i floden Kuneni. Sveriges regering stöder ekonomiskt projektet, vilket upprör himbafolket.

Inlämnad: 1997-10-31 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)