Dokument & lagar (103 träffar)

Skriftlig fråga 2003/04:1601 av Tjernberg, Gunilla (c)

den 3 september Fråga 2003/04:1601 av Gunilla Tjernberg c till kulturminister Marita Ulvskog om konstnärernas pensioner I går lämnade representanter för landets scenkonstnärer ett öppet brev till Göran Persson. I brevet begär de att han som högst ansvarig för de statliga finanserna ska ta sitt ansvar för att lösa pensionsfrågan

Inlämnad: 2004-09-03 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1583 av Adelsohn Liljeroth, Lena (m)

den 30 augusti Fråga 2003/04:1583 av Lena Adelsohn Liljeroth m till kulturminister Marita Ulvskog om statliga myndigheter som konkurrerar ut privata företag på kulturområdet Släktforskning är en hobby som lockar alltfler. Tack vare Internet är det i dag relativt enkelt att ta av det rika material som finns i de unika

Inlämnad: 2004-08-30 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1582 av Tolgfors, Sten (m)

den 30 augusti Fråga 2003/04:1582 av Sten Tolgfors m till statsrådet Gunnar Lund om inkomstgaranti för riksdagsledamöter Det är bra för vitaliteten i demokratin med en debatt om politikens och politikers villkor. Därför välkomnar jag debatten om statsråds och riksdagsledamöters pensioner och inkomstgarantier. Det är

Inlämnad: 2004-08-30 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1530 av von Sydow, Henrik (m)

den 17 augusti Fråga 2003/04:1530 av Henrik von Sydow m till statsminister Göran Persson om statliga utredningars oberoende Svenska statliga utredningar har länge förknippats med stor integritet, oberoende och självständighet. Men den bilden naggas rejält i kanten när den statliga enmansutredaren och tillika socialdemokratiska

Inlämnad: 2004-08-17 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1525 av Hellberg, Owe (v)

den 17 augusti Fråga 2003/04:1525 av Owe Hellberg v till kulturminister Marita Ulvskog om rätt till bestämmande över placering av askan efter kremering Under året dog en ung kvinna av cancer, och hennes önskan och vilja var att bli kremerad efter sin död. Hennes önskan var också att hälften av kremeringsaskan skulle

Inlämnad: 2004-08-17 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1521 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 12 augusti Fråga 2003/04:1521 av Ragnwi Marcelind kd till statsrådet Gunnar Lund om Riksrevisionens rapport om 24-timmarsmyndigheten Riksrevisionen har i rapporten Vem styr den elektroniska förvaltningen granskat regeringens och myndigheternas arbete med att införa elektronisk förvaltning. Vid granskningen har

Inlämnad: 2004-08-12 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1497 av Johansson, Jörgen (c)

den 5 augusti Fråga 2003/04:1497 av Jörgen Johansson c till statsrådet Pär Nuder om regeringens styrning av myndigheter De statsvetenskapliga styrmodellerna indelas i tre grupper nämligen, administrativa, ekonomiska och informella styrmedel. Regeringen använder samtliga dessa modeller men har enligt Riksrevisionen

Inlämnad: 2004-08-05 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1483 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 2 augusti Fråga 2003/04:1483 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till kulturminister Marita Ulvskog om dövblindas kultur Kulturministern gav i en interpellationsdebatt med mig i november 2003 uttryck för en positiv inställning till att försöka få fram en mer permanent finansieringsform för dövblindas kulturverksamhet.

Inlämnad: 2004-08-02 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1466 av Kollmats, Lennart (fp)

den 27 juli Fråga 2003/04:1466 av Lennart Kollmats fp till kulturminister Marita Ulvskog om stängning av det analoga marknätet Riksdagen har beslutat att släcka TV-sändningarna i det analoga marknätet senast den 1 februari 2008. Temo har visat DN Debatt den 22 juli 2004 att var åttonde person över 60 år och var fjärde

Inlämnad: 2004-07-27 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1434 av Lindström, Torsten (kd)

den 15 juli Fråga 2003/04:1434 av Torsten Lindström kd till statsminister Göran Persson om statsrådens pensioner För demokratins skull är det angeläget att politiker agerar på ett sätt som i huvudsak kan accepteras av gemene man och inte stöter sig med samhällsmoralen. Det regelverk som styr de förtroendevaldas ekonomiska

Inlämnad: 2004-07-15 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1367 av Adelsohn Liljeroth, Lena (m)

den 22 juni Fråga 2003/04:1367 av Lena Adelsohn Liljeroth m till kulturminister Marita Ulvskog om Statens fastighetsverks förvaltning av våra kulturinstitutioner På en tidigare fråga, som jag ställde i maj 2004 om Statens fastighetsverks brister som förvaltare av museibyggnader, svarade kulturminister Marita Ulvskog

Inlämnad: 2004-06-22 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1360 av Tjernberg, Gunilla (kd)

den 21 juni Fråga 2003/04:1360 av Gunilla Tjernberg kd till kulturminister Marita Ulvskog om orkestrarnas situation Hösten 2001 begärde ett enigt utskott, bland annat efter en motion från oss kristdemokrater, att en orkesteröversyn skulle genomföras. Denna begäran ledde till ett tillkännagivande från riksdagen. Nu

Inlämnad: 2004-06-21 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1359 av Wikström, Cecilia (fp)

den 21 juni Fråga 2003/04:1359 av Cecilia Wikström fp till kulturminister Marita Ulvskog om de statliga arkivalierna År 1999 gjordes en inventering av de statliga arkivaliernas behov av konservering och vård, på uppdrag av Kulturdepartementet. Anställda på Riksarkivet och landsarkiven sändes ut till arkivens depåer

Inlämnad: 2004-06-21 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1316 av Brodén, Anita (fp)

den 9 juni Fråga 2003/04:1316 av Anita Brodén fp till kulturminister Marita Ulvskog om public service uppdragets geografiska fördelning I sändningstillståndet, som nu ses över av Bengt K Johanssons kommitté, kan man i 10 läsa: Nyhetsförmedling och samhällsbevakning skall ha olika perspektiv, så att händelser speglas

Inlämnad: 2004-06-09 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1315 av Brodén, Anita (fp)

den 9 juni Fråga 2003/04:1315 av Anita Brodén fp till kulturminister Marita Ulvskog om public service företagens ansvar för ekonomiska och ekologiska dimensioner Statsminister Göran Persson skriver i Från vision till handling Sveriges nationalrapport till världstoppmötet om Agenda 21 och hållbar utveckling i Johannesburg

Inlämnad: 2004-06-09 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Interpellation 2003/04:518 av Franzén, Mia (fp)

den 19 maj Interpellation 2003/04:518 av Mia Franzén fp till statsrådet Gunnar Lund om bemötandet i offentlig service Vi har en stor offentlig sektor med social service av olika slag. Det gäller bland annat myndigheter som arbetsförmedling, socialkontor, vägverk, skatteverk, kommunala bostadsföretag och CSN. Myndigheter

Inlämnad: 2004-05-19 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1216 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 17 maj Fråga 2003/04:1216 av Ingegerd Saarinen mp till kulturminister Marita Ulvskog om skydd av vrak För snart två år sedan skrev trettio institutioner såsom bland annat akademier, högskolor och universitet på ett upprop ställt till regeringen för att få ett stopp på den alltmer tilltagande plundring som sker

Inlämnad: 2004-05-17 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1208 av Larsson, Maria (kd)

den 14 maj Fråga 2003/04:1208 av Maria Larsson kd till statsrådet Gunnar Lund om rollen som generaldirektör Bo Bylund, generaldirektör för Banverket, har under två års tid även haft regeringens uppdrag att sköta förhandlingarna med kraftföretagen om kärnkraftens avveckling. I veckan som gick meddelade Bylund att han

Inlämnad: 2004-05-14 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1187 av von Sydow, Henrik (m)

den 11 maj Fråga 2003/04:1187 av Henrik von Sydow m till statsrådet Gunnar Lund om åtgärder för staten som arbetsgivare Att inte använda skattemedel effektivt är som att stjäla från de fattiga, framhöll socialministern och socialdemokraten Gustav Möller. Förra statsrådet Jörgen Andersson har sedan april 2003 kvitterat

Inlämnad: 2004-05-11 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Interpellation 2003/04:430 av N Hedström, Lotta (mp)

den 14 april Interpellation 2003/04:430 av Lotta N Hedström mp till statsrådet Gunnar Lund om Sveriges linje i Världsbanken Riksdagen fastslog för en kort tid sedan riktlinjerna för Sveriges politik för global utveckling. En bärande tanke i dessa riktlinjer var att olika politikområden måste genomlysas och vid behov

Inlämnad: 2004-04-14 Besvarare: Gunnar Lund (S)