Dokument & lagar (367 träffar)

Skriftlig fråga 2003/04:1605 av Hagberg, Liselott (fp)

den 7 september Fråga 2003/04:1605 av Liselott Hagberg fp till justitieminister Thomas Bodström om upploppet på Mariefredsanstalten För att kunna uppnå målet om färre brott krävs handlingskraft och tydliga strukturer inom kriminalvården. Enligt min uppfattning måste skötsamhet på anstalt löna sig bättre än vad det

Inlämnad: 2004-09-07 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1601 av Tjernberg, Gunilla (c)

den 3 september Fråga 2003/04:1601 av Gunilla Tjernberg c till kulturminister Marita Ulvskog om konstnärernas pensioner I går lämnade representanter för landets scenkonstnärer ett öppet brev till Göran Persson. I brevet begär de att han som högst ansvarig för de statliga finanserna ska ta sitt ansvar för att lösa pensionsfrågan

Inlämnad: 2004-09-03 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1598 av Johansson, Bengt-Anders (m)

den 3 september Fråga 2003/04:1598 av Bengt-Anders Johansson m till justitieminister Thomas Bodström om nedläggningen av Värnamo tingsrätt Värnamo tingsrätt försvinner. Det är det konkreta resultatet för Jönköpingsregionens del av årets budgetförhandlingar mellan regeringen och de så kallade samarbetspartierna Miljöpartiet

Inlämnad: 2004-09-03 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1583 av Adelsohn Liljeroth, Lena (m)

den 30 augusti Fråga 2003/04:1583 av Lena Adelsohn Liljeroth m till kulturminister Marita Ulvskog om statliga myndigheter som konkurrerar ut privata företag på kulturområdet Släktforskning är en hobby som lockar alltfler. Tack vare Internet är det i dag relativt enkelt att ta av det rika material som finns i de unika

Inlämnad: 2004-08-30 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1581 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 30 augusti Fråga 2003/04:1581 av Ragnwi Marcelind kd till justitieminister Thomas Bodström om översyn av expropriationslagens ersättningsregler Ersättningsreglerna i expropriationslagen fick sin nuvarande utformning i början av 1970-talet. Någon mer allmän översyn av reglerna har inte skett. Bostadsutskottet har

Inlämnad: 2004-08-30 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1556 av Strandberg, Torkild (fp)

den 23 augusti Fråga 2003/04:1556 av Torkild Strandberg fp till justitieminister Thomas Bodström om ärendebalansen hos landets miljöåklagare Miljöbrottslingar i Sverige har stora möjligheter att slippa straff. För närvarande ligger nästan 3 000 ärenden hos åklagare och väntar på utredning. Vid Åklagarmyndigheten i

Inlämnad: 2004-08-23 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1543 av Ertsborn, Jan (fp)

den 20 augusti Fråga 2003/04:1543 av Jan Ertsborn fp till justitieminister Thomas Bodström om försäkringsskydd vid småhusbyggande I plan- och bygglagen 1987:10 9 kap. 12 stadgas att byggnadsarbeten inte får påbörjas förrän bevis om byggfelsförsäkring respektive färdigställandeskydd har visats upp för byggnadsnämnden.

Inlämnad: 2004-08-20 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1542 av Andersson, Magdalena (m)

den 20 augusti Fråga 2003/04:1542 av Magdalena Andersson m till justitieminister Thomas Bodström om skadestånd till skadegörare Kvinnor som misshandlats av sina män och fått skadestånd tilldömt tvingas att dela skadeståndet med sina män när de skiljer sig. Likadant är det när en förälder har misshandlat eller utnyttjat

Inlämnad: 2004-08-20 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1541 av Pehrson, Johan (fp)

den 20 augusti Fråga 2003/04:1541 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström om skadestånd och regler om bodelning I Sverige anmäls årligen över 20 000 fall av misshandel mot kvinnor i nära relationer och mörkertalet är stort. Kvinnorna utsätts för både psykiskt och fysiskt våld. Om anmälan leder till

Inlämnad: 2004-08-20 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1540 av Olsson, Rolf (v)

den 20 augusti Fråga 2003/04:1540 av Rolf Olsson v till justitieminister Thomas Bodström om brottsofferskadestånd när misstänkt gärningsman är under 15 år Eftersom personer under 15 år inte kan åtalas görs sällan brottsutredningar i fall där personer i denna åldersgrupp misstänks vara förövare. Detta leder i sin tur

Inlämnad: 2004-08-20 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1538 av Lindgren, Ulrik (kd)

den 19 augusti Fråga 2003/04:1538 av Ulrik Lindgren kd till justitieminister Thomas Bodström om skadestånd En gärningsman kan i Sverige i dag få del av halva det skadestånd som borde tillfalla brottsoffret. En kvinna som misshandlats av sin man och fått skadestånd för detta kan tvingas dela skadeståndet med honom när

Inlämnad: 2004-08-19 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1536 av Backman, Hans (fp)

den 19 augusti Fråga 2003/04:1536 av Hans Backman fp till justitieminister Thomas Bodström om trafikövervakning Enligt Folksams årliga genomgång av rapporterade rattfyllerier, fortkörningar och bältesbrott i landets 21 polisområden är Gävleborg sämst på trafikövervakning bland samtliga län i hela landet. Håkan Lundberg,

Inlämnad: 2004-08-19 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1529 av Johnsson, Jeppe (m)

den 17 augusti Fråga 2003/04:1529 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Thomas Bodström om lagen om allmän inpasseringskontroll i kriminalvården Den 15 december 2003 beslöt riksdagen om så kallad allmän inpasseringskontroll i kriminalvården. Lagen trädde i kraft den 1 februari i år. Lagen ger Kriminalvårdsstyrelsen

Inlämnad: 2004-08-17 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1525 av Hellberg, Owe (v)

den 17 augusti Fråga 2003/04:1525 av Owe Hellberg v till kulturminister Marita Ulvskog om rätt till bestämmande över placering av askan efter kremering Under året dog en ung kvinna av cancer, och hennes önskan och vilja var att bli kremerad efter sin död. Hennes önskan var också att hälften av kremeringsaskan skulle

Inlämnad: 2004-08-17 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1522 av Rådhström, Jan-Evert (m)

den 12 augusti Fråga 2003/04:1522 av Jan-Evert Rådhström m till justitieminister Thomas Bodström om specialfängelse Tre fängelser har på kort tid utsatts för rymningar: Kumla i vintras, Hall för några veckor sedan och nu senast Norrtälje. Det var emellertid inte förrän efter den tredje rymningen som Bodström lite mer

Inlämnad: 2004-08-12 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1518 av Krantz, Tobias (fp)

den 12 augusti Fråga 2003/04:1518 av Tobias Krantz fp till justitieminister Thomas Bodström om Jönköpingspolisens kostnader för rymlingsjakten Efter ett antal dygns intensiv jakt greps i Kaxholmen respektive Gränna de brottslingar som tidigare hade rymt från Norrtäljeanstalten. Spaningen efter Norrtäljerymlingarna

Inlämnad: 2004-08-12 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1492 av Johnsson, Jeppe (m)

den 4 augusti Fråga 2003/04:1492 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Thomas Bodström om strafflindring vid utvisningsdom I brottsbalken 29 kap. 5 finns en bestämmelse som säger att vid straffmätning ska rätten utöver brottets straffvärde i skälig omfattning beakta bland annat om den tilltalade förorsakas men

Inlämnad: 2004-08-04 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1491 av Widman, Allan (fp)

den 4 augusti Fråga 2003/04:1491 av Allan Widman fp till justitieminister Thomas Bodström om Rosengård Under sommaren har situationen i stadsdelen Rosengård i Malmö blivit mycket allvarlig. Det handlar om grova våldsbrott, omfattande skadegörelse på enskild och kommunal egendom och konfrontation med olika myndigheter.

Inlämnad: 2004-08-04 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1489 av Hellquist, Solveig (fp)

den 4 augusti Fråga 2003/04:1489 av Solveig Hellquist fp till justitieminister Thomas Bodström om anmälningar om barnmisshandel Sveriges Radios Ekoredaktion redovisade i maj 2004 en kartläggning över anmälningar som inkommit till socialtjänsten om barn som misstänks att fara illa. Av granskningen framgår att ca 48 500

Inlämnad: 2004-08-04 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1487 av Adelsohn Liljeroth, Lena (m)

den 3 augusti Fråga 2003/04:1487 av Lena Adelsohn Liljeroth m till justitieminister Thomas Bodström om kostnader i samband med rymningen från Hall Kriminalvården i Sverige kostar ca 5 miljarder kronor i år, men ekonomin sägs ändå vara hårt ansträngd. Bristerna i säkerheten har under året blivit uppenbara, fångar måste

Inlämnad: 2004-08-03 Besvarare: Thomas Bodström (S)