Dokument & lagar (56 träffar)

Skriftlig fråga 1999/2000:1360 av Karlsson, Ola (m)

den 25 augusti Fråga 1999/2000:1360 av Ola Karlsson m till kulturminister Marita Ulvskog om TV-licens för bredbandsdatorer Enligt RD, nr 22 i år, vill Radiotjänst belägga bredbandsdatorer med TV-licens. Radiotjänst, som tar in TV-licenserna, har i en skrivelse till Kulturdepartementet påpekat att man via bredband kan

Inlämnad: 2000-08-25 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1342 av Larsson, Kaj (s)

den 23 augusti Fråga 1999/2000:1342 av Kaj Larsson s till kulturminister Marita Ulvskog om kulturellt bevarande av hamnar Längs våra kuster finns många hamnar. En stor del av dessa är inte aktiva fiskehamnar men får ändå anses ha ett stort kulturellt värde, tillsammans med samhällena som omger hamnarna. Här har våra

Inlämnad: 2000-08-23 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1319 av Ringman, Agneta (s)

den 15 augusti Fråga 1999/2000:1319 av Agneta Ringman s till kulturminister Marita Ulvskog om konflikten mellan skydd av skogsmark och kulturmiljövården Det pågår för närvarande ett ambitiöst arbete i Sverige att skydda skogar med höga naturvärden. För att säkerställa biologisk mångfald är det nödvändigt att det arbetet

Inlämnad: 2000-08-15 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1308 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 11 augusti Fråga 1999/2000:1308 av Ulla-Britt Hagström kd till kulturminister Marita Ulvskog om regional kulturverksamhet Från Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland citeras: Kulturen spelar en viktig roll som vitaliserande kraft för regionens utveckling. Kulturen bidrar till medborgarnas personliga utveckling

Inlämnad: 2000-08-11 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1298 av Sellén, Birgitta (c)

den 10 augusti Fråga 1999/2000:1298 av Birgitta Sellén c till kulturminister Marita Ulvskog om skadorna på Vikbron I Medelpad har enorma skador uppstått i naturen, men även på vägar och broar i samband med de stora regnmängderna som orsakade översvämningar under juli månad. En gammal träbro, som heter Vikbron och går

Inlämnad: 2000-08-10 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1257 av Wegestål, Karin (s)

den 28 juli Fråga 1999/2000:1257 av Karin Wegestål s till kulturminister Marita Ulvskog om svenska mediers roll i kriget mot Förbundsrepubliken Jugoslavien En viss kritik mot mediernas beredvillighet att stödja krigshandlingarna och acceptera angriparnas upprepade lögner har framförts under hela tiden USA:s och Natos

Inlämnad: 2000-07-31 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1229 av Hägg, Carina (s)

den 20 juli Fråga 1999/2000:1229 av Carina Hägg s till kulturminister Marita Ulvskog om Opus Dei Det är viktigt att granska påven som politiker liksom att granska de som påverkar Heliga Stolens politik. På samma sätt finns det även ett allmänintresse i att granska det som växer inom katolska kyrkans hägn här i Sverige.

Inlämnad: 2000-07-21 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1221 av Kihlström, Dan (kd)

den 19 juli Fråga 1999/2000:1221 av Dan Kihlström kd till kulturminister Marita Ulvskog om fornlämningarna i de svenska skogarna Under de senaste dagarna har larmrapporter kommit om stora skador på fornlämningarna i de svenska skogarna. Genomförda inventeringar och studier på ett stort antal områden i Skåne, Värmland

Inlämnad: 2000-07-19 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1197 av Olander, Ronny (s)

den 7 juli Fråga 1999/2000:1197 av Ronny Olander s till kulturminister Marita Ulvskog om barnpornografi på Internet Som en reaktion på dokumentärfilmen Shocking Truth har kulturminister Marita Ulvskog tillsatt en utredning som bl.a. ska undersöka om man genom att ändra i radio- och TV-lagen kan skydda barn och ungdomar

Inlämnad: 2000-07-07 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1196 av Davidson, Inger (kd)

den 7 juli Fråga 1999/2000:1196 av Inger Davidson kd till kulturminister Marita Ulvskog om skydd för kulturskatter Vägverket har i sitt huvudalternativ för dragning av E 6 genom Tanum föreslagit att den nya vägen ska gå igenom delar av det unika hällristningsområdet vilket Unesco fört upp på listan över världens natur-

Inlämnad: 2000-07-07 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1190 av Karlsson, Ola (m)

den 4 juli Fråga 1999/2000:1190 av Ola Karlsson m till kulturminister Marita Ulvskog om Teracoms konkurrensutsatta verksamhet I en interpellation till kulturminister Marita Ulvskog tog jag för en tid sedan upp Teracoms monopol på utsändningen av TV i marknätet. Det är det återstående statsmonopolet på den svenska IT-

Inlämnad: 2000-07-04 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1186 av Karlsson, Ola (m)

den 4 juli Fråga 1999/2000:1186 av Ola Karlsson m till kulturminister Marita Ulvskog om Teracoms redovisning Teracoms monopol på de markbundna TV-sändningarna är det enda återstående statsmonopolet på den svenska IT- och telemarknaden. Utsändningarna ger upphov till stora monopolvinster som nu Teracom bl.a. använder

Inlämnad: 2000-07-04 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1167 av Björkman, Jan (s)

den 26 juni Fråga 1999/2000:1167 av Jan Björkman s till kulturminister Marita Ulvskog om SVT:s regionala sändningar i östra Blekinge För de flesta hushåll är det en självklarhet att ha tillgång till SVT:s regionala nyhetssändningar. Detta är dock inte möjligt för hundratals licensbetalare i östra Blekinge. Trots flera

Inlämnad: 2000-06-27 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1138 av Kollmats, Lennart (fp)

den 16 juni Fråga 1999/2000:1138 av Lennart Kollmats fp till kulturminister Marita Ulvskog om hällristningarna kring Tanum Hällristningarna kring Tanum hamnade på Unescos världsarvslista för drygt fem år sedan, men riskerar redan bli strukna från denna. Skälet är Vägverkets planer på att dra en motorväg rätt genom

Inlämnad: 2000-06-16 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1124 av Hjertén, Lars (m)

den 15 juni Fråga 1999/2000:1124 av Lars Hjertén m till kulturminister Marita Ulvskog om hyressättning för statliga institutioner I en intervju i Aktuellt den 7 juni säger kulturministern att 30 av Moderna museets driftbudget går till hyror till Fastighetsverket och att det var den borgerliga regeringen som införde

Inlämnad: 2000-06-15 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1018 av Larsson, Ewa (mp)

den 24 maj Fråga 1999/2000:1018 av Ewa Larsson mp till kulturminister Marita Ulvskog om samisk självförvaltning av kulturarvet i Sverige Merparten av det samiska kulturarvet i form av föremål och samlingar finns i dag i museer och institutioner utanför det samiska kärnområdet. Samiska institutioner, organisationer,

Inlämnad: 2000-05-25 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:987 av Davidson, Inger (kd)

den 22 maj Fråga 1999/2000:987 av Inger Davidson kd till kulturminister Marita Ulvskog om samordning mellan utbildnings- och kulturanslag Situationen på museiområdet är allvarlig. Det finns t.ex. inte tillräckliga medel avsatta för dokumentation, vård, konservering och magasinering. Det nyligen avslutade SESAM-projektet

Inlämnad: 2000-05-22 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:921 av Skånberg, Tuve (kd)

den 11 maj Fråga 1999/2000:921 av Tuve Skånberg kd till kulturminister Marita Ulvskog om visning av våld och pornografi i svensk TV Det är snart dags för ett nytt avtal med Sveriges Television. I avsikt att minska visningen av våld och pornografi i brittisk TV har den brittiska regeringen enligt uppgifter i medier

Inlämnad: 2000-05-11 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:894 av Skånberg, Tuve (kd)

den 5 maj Fråga 1999/2000:894 av Tuve Skånberg kd till kulturminister Marita Ulvskog om Lunds Historiska Museum Lunds Historiska Museum, LUHM, är en nationellt och internationellt välkänd institution som nu riskerar att läggas ned i brist på medel. LUHM har sedan 1930-talet ansvarat för hanteringen av skånska arkeologiska

Inlämnad: 2000-05-05 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Interpellation 1999/2000:401 av Karlsson, Ola (m)

den 28 april Interpellation 1999/2000:401 av Ola Karlsson m till kulturminister Marita Ulvskog om hinder för bredbandstjänster Radio- och TV-lagen innehåller en skyldighet för kabelnät som sänder TV att utan ersättning vidarebefordra vissa TV-kanaler till alla anslutna hushåll, s.k. must carry Skyldigheten avser i

Inlämnad: 2000-04-28 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Paginering