Dokument & lagar (130 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:1602 av Larsson, Ewa (mp)

den 5 september Fråga 2001/02:1602 av Ewa Larsson mp till kulturminister Marita Ulvskog om reklamavbrott i TV-program Sedan april i år är det tillåtet att avbryta TV-program för reklaminslag. Miljöpartiet yrkade på avslag, vi vill inte ha avbrott för reklam. Föreslagna ändringar var dessutom extremt otydliga och ger

Inlämnad: 2002-09-05 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1579 av Wegestål, Karin (s)

den 30 augusti Fråga 2001/02:1579 av Karin Wegestål s till kulturminister Marita Ulvskog om nyhetsförmedling I Sverige har medierna inte informerat om de uppseendeväckande händelserna vid Haagtribunalen, på domstolens sista arbetsdag före sommaruppehållet, den 27 juli 2002. I Time-Sonline däremot fanns dagen efter

Inlämnad: 2002-08-30 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1550 av Skånberg, Tuve (kd)

den 23 augusti Fråga 2001/02:1550 av Tuve Skånberg kd till kulturminister Marita Ulvskog om antisemitism Den 7 augusti hade SVT:s samhällsprogram Tredje makten ett inslag, där man lät en guldfiskagera speaker som med barnprogramsröst och glad melodi i bakgrunden uppmanade tittarna att alltid se det fina även i en dålig

Inlämnad: 2002-08-23 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1538 av Hansson, Roy (m)

den 22 augusti Fråga 2001/02:1538 av Roy Hansson m till kulturminister Marita Ulvskog om vård av kulturhistoriska byggnader Visbys kyrkoruiner och ringmur har i århundraden betraktats som en nationell angelägenhet. Redan 1865/66 års riksdag konstaterade att de var att räkna som de märkligaste i Norden varför staten

Inlämnad: 2002-08-22 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1530 av Axén, Gunnar (m)

den 19 augusti Fråga 2001/02:1530 av Gunnar Axén m till kulturminister Marita Ulvskog om Teracom Enligt uppgifter i medierna har statliga Teracoms dotterbolag Boxer förlorat en tredjedel av sina digital-TV-kunder. Detta betyder att man i dag är fjärran från de mål som ställts upp för den statliga satsningen på marksänd

Inlämnad: 2002-08-19 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1525 av Fridén, Lennart (m)

den 16 augusti Fråga 2001/02:1525 av Lennart Fridén m till kulturminister Marita Ulvskog om allmänhetens engagemang i kulturminnesvården Kulturarvet är i stor utsträckning hela folkets, men engagemanget är i vårt land mycket svagt i dessa frågor. Ett av skälen till det är att man inte erbjuds så stora möjligheter till

Inlämnad: 2002-08-16 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1518 av Sellén, Birgitta (c)

den 15 augusti Fråga 2001/02:1518 av Birgitta Sellén c till kulturminister Marita Ulvskog om bevarande av film Vårt kulturarv i rörliga bilder består till stor del av film. Bevarandet av detta kräver omkopiering till ny filmbas, digital restaurering till nya filmnegativ och sedan nedfrysning av dessa kopior och negativ.

Inlämnad: 2002-08-15 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1517 av Sellén, Birgitta (c)

den 15 augusti Fråga 2001/02:1517 av Birgitta Sellén c till kulturminister Marita Ulvskog om huvudman för Filmvårdscentralen i Grängesberg I regeringens budgetproposition i september 2001 föreslås en uppbyggnad av en Filmvårdscentral i Grängesberg som främst ska bevara hembygds- och museifilm. Svenska Filminstitutet

Inlämnad: 2002-08-15 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1487 av Andersson, Yvonne (kd)

den 8 augusti Fråga 2001/02:1487 av Yvonne Andersson kd till kulturminister Marita Ulvskog om litteraturpris Den 7 mars 2002 tillkännagav kulturminister Marita Ulvskog att regeringen har för avsikt att med riksdagens godkännande instifta ett årligt internationellt litteraturpris till Astrid Lindgrens minne. Inriktningen

Inlämnad: 2002-08-08 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1481 av Kollmats, Lennart (fp)

den 5 augusti Fråga 2001/02:1481 av Lennart Kollmats fp till kulturminister Marita Ulvskog om exportförbud Svenska allmogemöbler i originalskick från 1700-talet, och i viss mån även 1800-talet, har blivit mycket värdefulla på konstmarknaden. Många av dem har dock inte bara ett ekonomiskt värde utan hör till det svenska

Inlämnad: 2002-08-05 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1479 av Kollmats, Lennart (fp)

den 5 augusti Fråga 2001/02:1479 av Lennart Kollmats fp till kulturminister Marita Ulvskog om kartellbildning Dagens Nyheter uppmärksammade i ett reportage den 29 juli problem med kartellbildning inom konst- och allmogemarknaden. Storhandlare bjuder inte över varandra på de offentliga auktionerna utan fördelar sedan

Inlämnad: 2002-08-05 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1478 av Johansson, Kenneth (c)

den 5 augusti Fråga 2001/02:1478 av Kenneth Johansson c till kulturminister Marita Ulvskog om nationellt stöd till Koppardalen i Avesta Det råder ingen tvekan om att de kulturmiljöer som finns i Koppardalen i Avesta är av mycket stort värde. Kopparmynten som präglades under mer än 200 år, kopparindustriernas samband

Inlämnad: 2002-08-05 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1477 av Larsson, Ewa (mp)

den 5 augusti Fråga 2001/02:1477 av Ewa Larsson mp till kulturminister Marita Ulvskog om stölder av medeltida kyrkoskatter Under sommaren 2002 har rapporterats om att svenska antikviteter nu köps upp i stora mängder och förs ut ur landet. Sverige äger även en ur europeisk synpunkt unik skatt av medeltida antikviteter:

Inlämnad: 2002-08-05 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1476 av Leijonborg, Lars (fp)

den 5 augusti Fråga 2001/02:1476 av Lars Leijonborg fp till kulturminister Marita Ulvskog om bonussystem i Kulturdepartementets bolag Statsrådet har nyligen kritiserat telekomföretaget Ericsson för bolagets bonussystem. Kärnan i kritiken var att företag som går med förlust och sparkar personal inte bör ha bonussystem.

Inlämnad: 2002-08-05 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1469 av Bergström, Sven (c)

den 2 augusti Fråga 2001/02:1469 av Sven Bergström c till kulturminister Marita Ulvskog om svenska kulturföremål För att skydda föremål som klassas som unika kulturobjekt och bärare av kulturarvet i Sverige råder ett generellt exportförbud för sådana föremål. Men den olagliga utförseln av allmoge- och kulturföremål

Inlämnad: 2002-08-02 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1399 av Johansson, Kenneth (c)

den 2 juli Fråga 2001/02:1399 av Kenneth Johansson c till kulturminister Marita Ulvskog om utställningen Tidernas låt i Rättvik Folkmusikens hus i Rättvik producerar en utställning Tidernas låt som tar sin utgångspunkt i Dalarnas rika folkmusiktraditioner, men ambitionen är också att spegla det lokala med ett perspektiv

Inlämnad: 2002-07-02 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1355 av Larsson, Ewa (mp)

den 17 juni Fråga 2001/02:1355 av Ewa Larsson mp till kulturminister Marita Ulvskog om PBL och estetiskt tilltalande byggnadsmiljö Under förra mandatperioden utreddes, debatterades och togs beslut om en ny kulturpolitik. När det gäller arkitektur och formgivning skulle ett handlingsprogram utarbetas där statens insatser

Inlämnad: 2002-06-17 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1312 av Cederfelt, Margareta (m)

den 7 juni Fråga 2001/02:1312 av Margareta Cederfelt m till statsminister Göran Persson om hets mot folkgrupp Vid direktsändningen av Melodifestivalen den 25 maj fällde kommentatorerna i Sveriges Television omdömen om det israeliska bidraget som strider mot SVT:s och public service mediernas etiska regler om opartiskhet

Inlämnad: 2002-06-07 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1310 av Enochson, Annelie (kd)

den 7 juni Fråga 2001/02:1310 av Annelie Enochson kd till kulturminister Marita Ulvskog om bidrag till trossamfund Sverige har haft religionsfrihet inskrivet i lag sedan 1952. Rätten att fritt få utöva och proklamera sin tro finns också inskriven i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Europakonventionen

Inlämnad: 2002-06-07 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1309 av Papadopoulos, Nikos (s)

den 6 juni Fråga 2001/02:1309 av Nikos Papadopoulos s till kulturminister Marita Ulvskog om Grekiskt Kulturcentrum Grekiskt Kulturcentrum, GKC, en svensk kulturinstitution med verksamhetsinriktning på sverigegreker, startade sin verksamhet 1994 i projektform och i samarbete med Kulturrådet. GKC är nu ett svenskt kulturinstitut

Inlämnad: 2002-06-06 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)