Dokument & lagar (5 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:1096 av Ericsson, Dan (kd)

Fråga 1997/98:1096 av Dan Ericsson kd till jordbruksministern om ersättning för skador på skörden den 24 september Staten har ett övergripande ansvar för katastrofartade skador på skörden. Det kan handla om ekonomisk kompensation för företag som drabbats på grund av en väderlek som har naturkatastrofkaraktär. Årets

Inlämnad: 1998-09-24 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1052 av Ericsson, Dan (kd)

Fråga 1997/98:1052 av Dan Ericsson kd till arbetsmarknadsministern om diskriminering av a-kassemedlemmar den 27 augusti Under sommaren har det strömmat in rapporter om att a-kassor inte lyckats betala ut ersättningar till arbetslösa inom rimlig tid. Främst verkar Kommunals a-kassa ha stora problem. Det handlar då såväl

Inlämnad: 1998-08-27 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:704 av Ericsson, Dan (kd)

Fråga 1997/98:704 av Dan Ericsson kd till jordbruksministern om salixodling För omställningen av vårt energisystem har bioenergin en nyckelroll. Salix är ett snabbväxande lövträd som det har knutits förhoppningar till, men utvecklingen de senaste åren pekar åt helt fel håll. Problem med etableringsstödet, bristande

Inlämnad: 1998-05-04 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:217 av Ericsson, Dan (kd)

Fråga 1997/98:217 av Dan Ericsson kd till statsministern om källsorterande avloppssystem I regeringens satsning på en hållbar ekologisk utveckling anges källsorterande avloppssystem som en bra väg. Att finna ett bra omhändertagande av humanurin har vunnit stort intresse i Agenda 21-arbetet. Att hitta jordbrukare som

Inlämnad: 1997-12-03 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:8 av Frebran, Rose-Marie (kd)

Fråga 1997/98:8 av Rose-Marie Frebran kd till arbetsmarknadsministern om invandrarkvinnors situation på arbetsmarknaden Med anledning av motion 1996/97:A250 av Rose-Marie Frebran m.fl. kd, v, c, m, fp Invandrarkvinnors arbetsmarknad gjorde riksdagen ett tillkännagivande till regeringen i december 1996. Utskottet skrev

Inlämnad: 1997-09-19 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)