Dokument & lagar (7 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:1052 av Ericsson, Dan (kd)

Fråga 1997/98:1052 av Dan Ericsson kd till arbetsmarknadsministern om diskriminering av a-kassemedlemmar den 27 augusti Under sommaren har det strömmat in rapporter om att a-kassor inte lyckats betala ut ersättningar till arbetslösa inom rimlig tid. Främst verkar Kommunals a-kassa ha stora problem. Det handlar då såväl

Inlämnad: 1998-08-27 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1048 av Ericsson, Dan (kd)

Fråga 1997/98:1048 av Dan Ericsson kd till socialministern om ersättning till lobotomerade den 27 augusti Enligt uppgift från Steriliseringsutredningens sekreterare kan de svenskar som tvångssteriliserats få ersättning av staten fr.o.m. den 1 januari 1999. Och det är bra om så blir fallet. Detta aktualiserar återigen

Inlämnad: 1998-08-27 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:799 av Ericsson, Dan (kd)

Fråga 1997/98:799 av Dan Ericsson kd till socialministern om textade TV-sändningar från riksdagen Dialog och delaktighet är grundstenar i en levande demokrati. I dag har vi både negativa och positiva exempel på hur detta kan förändras. Bland de negativa kan nämnas att många människor i dag inte personligen känner någon

Inlämnad: 1998-05-28 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:699 av Føsker, Ann-Kristin (fp)

Fråga 1997/98:699 av Ann-Kristin Føsker fp till arbetsmarknadsministern om datorteken För cirka tre å sedan startades datortek på olika platser i Sverige. Datortekens vara, eller icke vara, har också debatterats vid olika tillfällen. På en del platser fungerar datorteken bra på andra platser mindre bra. Vad som nu diskuteras

Inlämnad: 1998-04-30 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:661 av Ericsson, Dan (kd)

Fråga 1997/98:661 av Dan Ericsson kd till justitieministern om avgifter för ideella stipendiefonder Stiftelser skall enligt stiftelseförordningen betala årliga tillsynsavgifter och registerhållningsavgifter till länsstyrelsen. Dessa avgifter uppgår till mellan 825 och 1 200 kr per stiftelse och år. Samma avgifter gäller

Inlämnad: 1998-04-22 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:573 av Ericsson, Dan (kd)

Fråga 1997/98:573 av Dan Ericsson kd till socialministern om ersättning till lobotomerade Ministern har gett besked att de som tvångssteriliserats kan få skadestånd för att steriliseringslagen kan ses som ett övergrepp. Det är ett annat besked än det ministern gav på en fråga jag ställde den 20 juni 1996 i en principiellt

Inlämnad: 1998-03-17 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:542 av Ericsson, Dan (kd)

Fråga 1997/98:542 av Dan Ericsson kd till socialministern om behandling av schizofreni Psykiska sjukdomar är ett komplicerat område. I förhållande till andra områden också eftersatt vad gäller forskning. Det finns motsättningar inom psykiatrin om vad som är orsakerna till psykiska sjukdomar och vilka behandlingsmetoder

Inlämnad: 1998-03-11 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)