Dokument & lagar (7 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:1052 av Ericsson, Dan (kd)

Fråga 1997/98:1052 av Dan Ericsson kd till arbetsmarknadsministern om diskriminering av a-kassemedlemmar den 27 augusti Under sommaren har det strömmat in rapporter om att a-kassor inte lyckats betala ut ersättningar till arbetslösa inom rimlig tid. Främst verkar Kommunals a-kassa ha stora problem. Det handlar då såväl

Inlämnad: 1998-08-27 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:699 av Føsker, Ann-Kristin (fp)

Fråga 1997/98:699 av Ann-Kristin Føsker fp till arbetsmarknadsministern om datorteken För cirka tre å sedan startades datortek på olika platser i Sverige. Datortekens vara, eller icke vara, har också debatterats vid olika tillfällen. På en del platser fungerar datorteken bra på andra platser mindre bra. Vad som nu diskuteras

Inlämnad: 1998-04-30 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:661 av Ericsson, Dan (kd)

Fråga 1997/98:661 av Dan Ericsson kd till justitieministern om avgifter för ideella stipendiefonder Stiftelser skall enligt stiftelseförordningen betala årliga tillsynsavgifter och registerhållningsavgifter till länsstyrelsen. Dessa avgifter uppgår till mellan 825 och 1 200 kr per stiftelse och år. Samma avgifter gäller

Inlämnad: 1998-04-22 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:581 av Westerholm, Barbro (fp)

Fråga 1997/98:581 av Barbro Westerholm fp till justitieministern om polisövergrepp på unga kvinnor I samband med internationella kvinnodagen den 8 mars 1998 grep polis unga kvinnor som demonstrerade vid porrbutik. Av förhörsutskrift framgår att vittne såg hur polis med batong slår en ung kvinna i huvudet. När hon försöker

Inlämnad: 1998-03-19 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:324 av Westerholm, Barbro (fp)

Fråga 1997/98:324 av Barbro Westerholm fp till justitieministern om vandalisering av homosexuellas lokaler Återigen har ett antal personer trakasserat homosexuella och vandaliserat deras lokaler. Natten till torsdagen den 15 januari angreps RFSL Trestads lokal i Trollhättan då ett antal personer kastade stenar och krossade

Inlämnad: 1998-01-16 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:73 av Westerholm, Barbro (fp)

Fråga 1997/98:73 av Barbro Westerholm fp till justitieministern om hemligstämpling av scientologbibeln En av grundvalarna för den svenska demokratin är offentlighetsprincipen. Den ger människor möjlighet till insyn i myndigheternas arbete, till kunskap om på vilket underlag beslut fattas, till kunskap om innehållet

Inlämnad: 1997-10-20 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:68 av Ericsson, Dan (kd)

Fråga 1997/98:68 av Dan Ericsson kd till arbetsmarknadsministern om löneutbetalningar till svenska byggnadsarbetare i Tyskland Företagare har påtalat en brist i svenska företags möjlighet att ta entreprenadjobb i Tyskland. En ny tysk lag kräver att varje utländskt företag skall inbetala förskott på semesterersättning

Inlämnad: 1997-10-16 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)